Anda di halaman 1dari 11

BAHASA MALAYSIA

TAHUN
1
2
3
4
( PEM.
)
( PEN
.)
5
( PEM.
)
( PEN
.)
6
( PEM.

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

)
( PEN
.)

BAHASA INGGERIS
TAHUN
1
2
3
4 (K1 )
( K2
)
5
( K1 )

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

( K2
)
6
( K1 )
( K2
)

MATEMATIK
TAHUN
1
2
3
4 (K1 )
( K2

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

)
5
( K1 )
( K2
)
6
( K1 )
( K2
)

SAINS / DUNIA SAINS & TEKNOLOGI


TAHUN
1
2

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

3
4
5
6

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN
1
2

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

3
4
5
6

BAHASA ARAB
TAHUN
1
2

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

3
4
5
6

KEMAHIRAN HIDUP / RBT


TAHUN
1
2

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

3
4
5
6

PSK / SEJARAH
TAHUN
1
2

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

3
4
5
6

KAJIAN TEMPATAN
TAHUN

NAMA GURU

BILANGAN

TARIKH
HANTAR

TANDATAN
GAN

1
2
3
4
5
6