Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran

Pendidikan Jasmani

Tunjang

Kemahiran

Tajuk

Permainan Badminton

Sub - Tajuk

Kemahiran Pukulan Deras (drive)

Tarikh

7 September 2013 (Sabtu)

Masa

10.30 pagi 11.00 pagi (30 minit)

Tahun

5 Kasawari

Bil. Murid

L 12 orang
P 12 orang

Pengalaman dan Pengetahuan Lepas/Sedia Ada:Murid-murid pernah menyaksikan pertandingan badminton sama ada di televisyen atau media elektronik.

Hasil Pembelajaran

:-

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:


a) Psikomotor
i. Melakukan pukulan deras pepat/hadapan secara statik sekurang-kurangnya tiga daripada lima kali percubaan dengan
menggunakan teknik yang betul.
ii. Melakukan pukulan deras pepat/hadapan secara dinamik sekurang-kurangnya tiga daripada lima kali percubaan dengan
menggunakan teknik yang betul.
b) Kognitif
i. Mengenalpasti otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan kemahiran pukulan deras.
ii. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa menjalankan aktiviti.
c) Afektif
i. Mengucapkan terima kasih kepada guru di akhir kelas sebagai tanda menghargai usaha guru.
ii. Menunjukkan sikap bekerjasama antara rakan semasa menjalankan aktiviti permainan bersyarat.

Penerapan nilai

Bekerjasama

Kemahiran Berfikir

Perbezaan pukulan deras pepat/hadapan dengan pukulan deras kilas.

Penggabungjalinan

Kecergasan Fizikal - Koordinasi

Kesepaduan

Sains otot utama (triceps, biceps)

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):Bil.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bahan Sumber P&P


Skitel
Kon
Raket
Bulu tangkis
Net
Wisel

Jumlah
4
10
24
24
2
1

Strategi Pengajaran : Pembelajaran secara konstruktivisme

Bahagian / Masa
Permulaan

Aktiviti
1.

Kehadiran

Fokus Pembelajaran

Organisasi

BSPP / Catatan

(5 minit)

2.

Kesihatan

3.

Pakaian

Memanaskan badan
Aci Ligan Patung

Skitel
4 orang ketua dipilih

K x x

Wisel

secara rawak.
x

Ketua akan mengejar

anak buah.
Anak buah yang dicuit

akan jadi patung.


Kawan-kawan
selamatkan

lain

patung

supaya boleh gerak


Murid berada dalam keadaan

semula.
Bergerak

pelbagai

arah dalam kawasan


yang ditetapkan.

selerek.
Wisel

sekali

permaianan

mula.
Wisel dua kali permainan
tamat.

Bahagian / Masa
Perkembangan

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Organisasi

BSPP / Catatan

(15 minit)
Langkah 1
(8 minit)

Gerak kerja kelas /


individu
Skitel
Pukulan deras pepat

Pukulan deras pepat

/ kilas

A.

.B

A.

.B

keadaan

A.

.B

A.

.B

statik, hayun raket

A.

.B

A.

.B

(statik)
-

Dalam

ke belakang.
-

Badan direndahkan
Murid berada dalam barisan

dan buka kaki.


-

Tangan

yang

pegang

raket

diluruskan

dan

pukul dengan kuat.


-

Raket

Ikut
kembali
sedia.

lajak

dan

ke

posisi

secara berpasangan.
Dengar dan ikut arahan guru.

Net

Bahagian / Masa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran
Pukulan

deras

Organisasi

BSPP / Catatan

kilas

Skitel
Raket

(dinamik)
-

menghayun

A.

.B

A.

.B

raket ke belakang,

A.

.B

A.

.B

tangan

A.

.B

A.

.B

Ketika

raket

diarahkan ke jaring.
-

Siku menunjuk ke
Murid berada dalam barisan

arah bulu tangkis.


-

Hayun

raket

ke

hadapan.
-

arah

jaring.
Kembali ke posisi
asal

dan

untuk
selanjutnya.

secara berpasangan.
Dengar dan ikut arahan guru.

Badan mengilas dan


menghadap

sedia
tindakan

Net

Bahagian / Masa
Langkah 2
(7 minit)

Aktiviti
Gerak
berkumpulan

Fokus Pembelajaran
kerja

Organisasi

Murid berada dalam


kumpulan

Skitel
P1

masingA

B
P2

dengan pukulan deras


ke kawasan A.
ke P2.
B jangkau dan balas
dengan pukulan deras
ke kawasan A.

Bulu tangkis
Net

B jangkau dan balas

A servis bulu tangkis

Kon
Raket

masing.
A servis ke P1.

BSPP / Catatan

Kumpulan A akan servis dulu


dan kumpulan B akan buat
pukulan deras.
Setelah kumpulan B selesai,
kumpulan A pula akan buat
pukulan deras dan kumpulan B
akan servis kepada A.
Lakukan beberapa kali ulangan.
Dua gelanggang disediakan.
A dan B, C dan D.

Bahagian / Masa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Kemuncak

Permainan bersyarat

Murid berada dalam

(5 minit)

kumpulan

Organisasi

BSPP / Catatan
Skitel
Kon

masing-

Raket

masing.
A akan servis kepada

Net

B.
B

Bulu tangkis

balas

pukulan
cuba
tangkis

dengan

deras

dan

jatuhkan

bulu

ke

dalam

kotak markah.
Setiap peserta diberi
dua kali percubaan.

Dua gelanggang disediakan.


Kumpulan A dengan kumpulan
B.
Kumpulan C dengan kumpulan
D.
Kumpulan yang dapat kumpul
markah paling banyak dikira
pemenang.

Bahagian / Masa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Organisasi

BSPP / Catatan

Penutup

a) Gerak kendur

(5 minit)

Duduk berlunjur.
Goyangkan
tangan,

anggota

kaki

x
x

dan

badan perlahan-lahan.

x
x

x
x
x

dengan

perlahan-lahan.
b) Soal jawab

Otot-otot utama yang


terlibat

semasa

melakukan

pukulan

deras.
Aspek

keselamatan

yang perlu diambil kira


semasa menjalankan
aktiviti.
c) Rumusan

Kepentingan
deras

pukulan
dalam

permainan badminton.

x
x

Tepuk-tepuk bahagian
badan

x
x

-kerjasama