Anda di halaman 1dari 5

14 TARIKH

MASA
M/PELAJARAN
KO
NAMA
D
7.20-8.10 BM KERTAS 1
MASTIA HJ JOHARI (GURU BESAR)
1
8.20-9.20 BM KERTAS 2
APSAH BTE MOHD ZIN (PK 1) = 4
2 MEI
12
9.20-9.50
RUSLIN
BTE MAHALI (PK HEM) = 4
3
2015
10.00PENDIDIKAN
FARIDAH
BINTI ABDUL
MAJID (PK KOKUM)
4
(SELAS
KESIHATAN
11.00
=4
A)
A SUHAILI
BIN IBRAHIM = 6
5
11.10JAWI
ADANAN
BIN ABDULLAH = 6
6
12.10
ADANAN BIN NASIR= 6
7

1A
KO
D
D
14
18
14
19
20
2133

1A
M

KELAS
1BE 2A
2A
NAMA
S
M
D

11
11

9
9

6
25

27
28

LATAMAH BT. ABD. MAJID = 6


MASTURA BTE ABD HAMID = 6

1
3A
M

3A
D

17
24

22
32

REHAT
MOHAMMAD
NOH BIN MOHD. TAIP = 6

17 BTE
27 AMIT
18= 6
NAPSIAH

21

31

= 6 32
2222 NOR
23AZIZA4BTE MADASU
28
24
6
23 NORIZAH BTE ABD. HAMID = 6
24 NORLELA ASHIKIN BINTI ABDUL RAHMAN
KELAS
=6
MASA
M/PELAJARAN
1A
1A
1BE
2A
2A
3A
AG. HAJIS AG. ANAK = 6
BINTI 3A
8
25 NORMAHANI @ BAZILAH
D MOHD.PLEY
M
S=6 M
D
M
D
AISAH7.20-8.00
GILONG = 6 MATH KERTAS 1
BINTI JAMALUDDIN
6
9
264 NURHANIZAWATY
21
7
31
23
28 =18
13
AISHAH
BINTI
JAPIN
=
6
RAMLAH
BTE
ABDUL
RAHMAN
=
6
10 MEI
27
4
21
7
3
17
25
24
8.10-9.10 MATH KERTAS 2
2015ASAH BINTI ANEH = 6
11
28 ROZALINA
REHAT BINTI ROFAAI = 6
9.10-9.40
(RABU)
BTE KARANDA = 6
LA = 6
12 BAIZURA9.50299 SAAD
11 BIN 22
32
28
6
31
BAHASA
ARAB
BINTI YUSSOF = 6
SALEHA BINTI ISHAK = 6
13 FARIDAH
30
10.50
BIN NERUBI =
ROHAYAH
HAJI TANAKAL
14 JAMLIH 11.003123 SITI17
27 BTE14
24
18= 6 25
DUNIA
SENI
VISUAL
BINTI
15 JONAINAH@ZUNAINAH
32 SITI ZUHAIRAH BINTI AHMAD SHAH = 6
12.10

16
17

SALI@SALLEH = 6
JUSERI BIN DALIH = 6

MASA
M/PELAJARAN
MARIANA
BINTI MOKLI =
6

14 MEI
TARIKH
2015
(KHAMI
S)
12 MEI
SELASA

15 MEI
132015
MEI
RABU
(JUMAA
T)

14 MEI
KHAMIS

7.20-8.10
MASA
8.20-9.35
9.35-9.55
10.007.20-8.10
11.00
8.20-9.40
11.109.4012.10
10.10
10.20MASA
11.00
11.1012.10
7.20-8.00
MASA

8.10-9.00
9.00-9.40
9.407.20-8.35
10.00
8.4510.0010.00
11.30
10.0010.20
10.3011.30
11.4012.10
MASA

7.20-8.00
8.10-9.10

ABDULLAH = 6
KELAS
33 NUR HIDAYAH YONG
RAMLEY
341A ZUBAIDAH
1A 1BE
2A= 6 2A
3A
D
M
S
M
D
M

BI KERTAS 1
M/PELAJARAN
BI KERTAS
2

17
4

DUNIA SAINS &


BM KERTAS 1
TEKNO
BM KERTAS 2
PAI/MORAL

33
11

BI KERTAS 1

M/PELAJARAN

JAWI
PENDIDIKAN
JASMANI
M/PELAJARAN
DUNIA MUZIK
BI KERTAS 2
SAINS/DSV

33
27

21
31

21
8
2
31

7
10
16
27

4A
REHAT4A
D
M

14

14
28

25
9

16
26
20
9

6
13
30
25

23
12
19
22

KELAS
13
12
2A
2A
M
D
16
15

26

34

3A
M
19

3A
D
29

KELAS
18
5A
M

24
6A

28
6A

26
19

12
15

13
30

5A
D

14
29
15

REHAT

10
1A
D

23
24
KELAS
11
22

1A
3M

17

8
1BE
5S

3A
D

11

22 4A
21 4A
23 5A
27
PDP SEPERTI
D
MBIASA
D
16
33
10
REHAT
5
34
29

5A
M

6A
D

31

6A
M

PDP SEPERTI BIASA


REHAT

BAHASA ARAB

20

26

12

13

33

DUNIA MUZIK

30

16

19

10

34

4A
D

4A
M

KELAS
5A
5A
D
M

6A
D

6A
M

15
26

20
8

34
12

30
10

5
7

M/PELAJARAN

MT KERTAS 2
PENDIDIKAN
KESIHATAN

18
13

9.2010.20
10.2010.50
11.0012.10
MASA

15 MEI
JUMAAT

7.20-8.20
8.30-9.10
9.1010.10
10.1010.30
10.3011.30

KT/SEJARAH

29

18

30

19

20

34

15

REHAT

PS/DSV
M/PELAJARAN

MT KERTAS 1
PJ/PJK
RBT/SIVIK

32
4A
D

4A
M

KELAS
5A
5A
D
M

6A
D

6A
M

20
16

32
34

26
8

25
29

30
5

3
33

15

13

12

10

19

32

REHAT

PAI/MORAL

29

20

FARIDAH MAJID 4
NUR HIDAYAH 6
LATAMAH 6
RAMLAH 6
APSAH 4
NAP 6
RUSLIN 4
ASAH 6
AISAH GIO 6

SEKOLAH KEBANGSAAN BERINGIS


JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER 1 2015
TAHAP 1

TARIKH

MASA

12 MEI
2015
(SELAS
A)

7.20-8.10
8.20-9.20
9.20-9.50
10.0011.00
11.1012.10

M/PELAJARAN

BM KERTAS 1
BM KERTAS 2

7.20-8.00
8.10-9.10
9.10-9.40
9.5010.50
11.0012.10

PENDIDIKAN
KESIHATAN

JAWI
M/PELAJARAN

MATH KERTAS 1
MATH KERTAS 2

7.20-8.10
8.20-9.35
9.35-9.55
10.0011.00
11.1012.10

BAHASA ARAB
DUNIA SENI VISUAL
M/PELAJARAN

10
11
12
13
14
15
16
17

14
14

11
11

9
9

6
25

3A
M

3A
D

27
28

17
24

22
32

33

17

27

18

21

31

22

23

28

24

32

KELAS
1BE 2A
2A
S
M
D
7
31
23
7
3
17

3A
M
28
25

3A
D
18
24

1A
D
4
4

1A
M
21
21

11

22

32

28

31

23

17

27

14

24

18

25

KELAS
1BE 2A
2A
S
M
D

3A
M

3A
D

1A
D

1A
M

BI KERTAS 1
BI KERTAS 2

17
4

33
27

DUNIA SAINS &


TEKNO

33
11

21
31

23
11

24
22

14
28

25
9

21

14

16

23

31

27

29

25

22

REHAT

PAI/MORAL

KO
NAMA
D
MASA
M/PELAJARAN
MASTIA HJ JOHARI (GURU BESAR)
1
APSAH BTE MOHD ZIN (PK 1)
2
PENDIDIKAN
RUSLIN
BTE MAHALI (PK HEM)
3 MEI
7.20-8.00
15
JASMANI
FARIDAH BINTI ABDUL MAJID (PK KOKUM)
4
2015
8.10-9.00 DUNIA MUZIK
A SUHAILI BIN IBRAHIM
5
(JUMAA
9.00-9.40
6T) ADANAN BIN ABDULLAH
9.40ADANAN BIN NASIR
7
10.00
AG. HAJIS AG. ANAK
8
9

1BE
S

REHAT

MASA
14 MEI
2015
(KHAMI
S)

1A
M

REHAT

MASA

13 MEI
2015
(RABU)

KELAS
2A
2A
M
D

1A
D

10.0011.30
AISAH GILONG

AISHAH BINTI JAPIN


ASAH BINTI ANEH
BAIZURA BTE KARANDA
FARIDAH BINTI YUSSOF
JAMLIH BIN NERUBI
JONAINAH@ZUNAINAH BINTI
SALI@SALLEH
JUSERI BIN DALIH
MARIANA BINTI MOKLI

KO
NAMA
KELAS
D
1A 1BE
2A
3A
3A
BT. ABD.
MAJID2A
181A LATAMAH
D
M
S
M
D
M
D
19 MASTURA BTE ABD HAMID
14
17
6
11
9
31
7
20 MOHAMMAD NOH BIN MOHD. TAIP
21 NAPSIAH BTE AMIT
22
21
23
27
18
24
28
22 NOR AZIZA BTE MADASU
PDP SEPERTI BIASA
23 NORIZAH BTE ABD. HAMID
24 NORLELA
REHAT ASHIKIN BINTI ABDUL RAHMAN
25 NORMAHANI @ BAZILAH BINTI
MOHD.PLEY
PDP SEPERTI
BIASA
26 NURHANIZAWATY BINTI JAMALUDDIN
27
28
29
30
31

RAMLAH BTE ABDUL RAHMAN

32

SITI ZUHAIRAH BINTI AHMAD SHAH

33
34

NUR HIDAYAH YONG ABDULLAH

ROZALINA BINTI ROFAAI


SAAD BIN LA
SALEHA BINTI ISHAK
SITI ROHAYAH BTE HAJI TANAKAL

ZUBAIDAH RAMLEY

SEKOLAH KEBANGSAAN BERINGIS


JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER 1 2015

TAHAP 2

TARIKH

MASA

12 MEI
SELASA

7.20-8.10
8.20-9.40
9.4010.10
10.2011.00
11.1012.10

M/PELAJARAN

BM KERTAS 1
BM KERTAS 2

13 MEI
RABU

BI KERTAS 1

14 MEI
KHAMIS

8.10-9.10
9.2010.20
10.2010.50
11.0012.10

15 MEI
JUMAAT

KO
D
1
2
3
4

6A
D

6A
M

8
2

10
16

29
15

26
20

13
30

12
19

13

12

26

34

16

15

19

29

4A
D

4A
M

KELAS
5A
5A
D
M

6A
D

6A
M

BI KERTAS 2

16

33

10

26

12

13

SAINS/DSV

34

29

19

15

30

JAWI
M/PELAJARAN

REHAT

BAHASA ARAB

20

26

12

13

33

DUNIA MUZIK

30

16

19

10

34

4A
D

4A
M

KELAS
5A
5A
D
M

6A
D

6A
M

15

20

34

18

30

26

12

13

10

29

18

30

19

20

34

15

6A
D

6A
M

M/PELAJARAN

MT KERTAS 2
PENDIDIKAN
KESIHATAN
KT/SEJARAH

REHAT

PS/DSV

MASA

7.20-8.20
8.30-9.10
9.1010.10
10.1010.30
10.3011.30

KELAS
5A
5A
D
M

10

MASA

7.20-8.00

4A
M

REHAT

MASA

7.20-8.35
8.4510.00
10.0010.20
10.3011.30
11.4012.10

4A
D

32

M/PELAJARAN

MT KERTAS 1
PJ/PJK
RBT/SIVIK

28

4A
D

4A
M

KELAS
5A
5A
D
M

20
16

32
34

26
8

25
29

30
5

3
33

15

13

12

10

19

32

REHAT

PAI/MORAL

NAMA
MASTIA HJ JOHARI (GURU BESAR)
APSAH BTE MOHD ZIN (PK 1)
RUSLIN BTE MAHALI (PK HEM)
FARIDAH BINTI ABDUL MAJID (PK KOKUM)

29
KO
D
18
19
20
21

20

NAMA
LATAMAH BT. ABD. MAJID
MASTURA BTE ABD HAMID
MOHAMMAD NOH BIN MOHD. TAIP
NAPSIAH BTE AMIT

5
6
7

A SUHAILI BIN IBRAHIM


ADANAN BIN NASIR

22
23
24

AG. HAJIS AG. ANAK

25

AISAH GILONG

26
27
28
29
30
31

9
10
11
12
13
14
15
16
17

ADANAN BIN ABDULLAH

AISHAH BINTI JAPIN


ASAH BINTI ANEH
BAIZURA BTE KARANDA
FARIDAH BINTI YUSSOF
JAMLIH BIN NERUBI
JONAINAH@ZUNAINAH BINTI
SALI@SALLEH
JUSERI BIN DALIH
MARIANA BINTI MOKLI

NOR AZIZA BTE MADASU


NORIZAH BTE ABD. HAMID
NORLELA ASHIKIN BINTI ABDUL RAHMAN
NORMAHANI @ BAZILAH BINTI
MOHD.PLEY
NURHANIZAWATY BINTI JAMALUDDIN
RAMLAH BTE ABDUL RAHMAN
ROZALINA BINTI ROFAAI
SAAD BIN LA
SALEHA BINTI ISHAK
SITI ROHAYAH BTE HAJI TANAKAL

32

SITI ZUHAIRAH BINTI AHMAD SHAH

33
34

NUR HIDAYAH YONG ABDULLAH


ZUBAIDAH RAMLEY