Anda di halaman 1dari 14

KEMAHIRAN GENERIK

PEMUDAHCARAAN

UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
2

Pengenalan

Dalam proses pengajaran dan


pembelajaran, pemudahcara
merupakan sekumpulan
guru/pensyarah yang akan membantu
pelajar mencapai matlamat
pembelajarannya menerusi aktivitiaktiviti kumpulan atau individu
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
3

Pemudahcara berperanan membantu

pelajar menyelesaikan masalah dan


membuat keputusan.
Pemudahcara haruslah memberi
peluang dan ruang yang lebih kepada
pelajar untuk memperkembangan
potensi diri
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
4

Elemen-elemen Penting
Sahsiah
Mempunyai

kualiti dan ciri-ciri fasilitator


yang berkesan
Menguasai kecedasan emosi

UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
5

Profesion
Mempunyai

pengetahuan
Mempunyai kemahiran
Perlu bersikap profesional dalam
melaksanakan tugas dan peranannya

UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
6

Teknologi
Mahir

menggunakan teknologi bagi


mengurus pengajaran

UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
7

Kemahiran utama yang perlu dikuasai

pemudahcara
Pengurusan

bilik darjah
Strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Motivasi

UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
8

Pemudahcara berkesan:
1. Ciri-ciri dan kualiti personaliti
Penyayang
Penyabar
Berpengalaman
Berempati
Asertif
Bertimbangrasa
Inovatif
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
9

Kreatif
Kritis
Mempunyai

misi

Fleksibel
Bertolak

ansur
Kecindan
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
10

2. Kemahiran
Membuat

keputusan yang baik


Mengawal disiplin
Membahagikan tugas
Menunjuk cara
Komunikasi
Manipulatif
Teknologi
Menilai
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
11

Bijak

menyelesaikan masalah
Mendengar secara aktif
Interpersonal
Memberi arahan
Kolaboratif

UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
12

Teknik-teknik Pemudahcaraan
Questioning/penyoalan
Modeling/percontohan
Feeding

back/maklum balas
Instructing/pengarahan
Cognitive structuring/penstrukturan kognitif
Attending/memberi perhatian
Reflecting/renungan
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
13

Focusing/memberi

fokus
Thematising/penentuan tema
Challenging/mencabar
Disclosing/pendedahan
Goal setting/penentuan matlamat
Trialing/menjejak
UNIT KDP - BPG 2008

PEMUDAHCARAAN
14

Rumusan
Kefahaman

pensyarah sebagai
pemudahcara masih terpinggir
Pensyarah harus melakukan paradigma
Pendekatan pengajaran harus berubah
daripada sage on the stage kepada guide
on the side
UNIT KDP - BPG 2008