Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

Matapelajaran

: Dunia Seni Visual

Kelas

: 3 Berlian

Bil. Murid

: 35 orang

Tarikh

: 5 Mac 2015

Masa

: 11.05 pagi 12.05 pagi (60 minit)

Bidang

: Membentuk dan Membuat Binaan

Aktiviti

: Mobail

Tema

: Alam Semulajadi

Tajuk

: Lingkaran Ular

Media

: Alat Gunting
Bahan gam, tali, kad manila, kertas warna,
pipe cleaner, bahan-bahan lain yang sesuai.

Bahan Bantu Mengajar

: Contoh hasil karya mobail, laptop, video arca mobail

Elemen Merentas Kurikulum : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi


Nilai

: Kerajinan, Kebersihan, Ketelitian

Kemahiran Sedia Ada

: Murid sudah tahu menggunting kertas dengan baik .

Objektif Pembelajaran
1) Murid dapat menyenaraikan unsur-unsur seni dan prinsip rekaan yang telah dipelajari
dengan baik.
2) Murid dapat menjelaskan media yang digunakan untuk membuat mobail dengan
jelas.
3) Murid dapat menghasilkan karya mobail lingkaran ular
4) Murid dapat membuat apresiasi seni berpandukan bahasa seni visual dengan
bimbingan guru.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Bentuk Konkrit
3.1.1.2 Ruang Nyata
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Kepelbagaian bentuk
3.1.2.2 Imbangan simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan
3.1.2.3 Ritma dan pergerakan susun atur objek pada mobail lingkaran ular

3.2 Aplikasi Seni


3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan gam, tali, kad manila, kertas warna, pipe cleaner dan bahan
lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif


3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitul bentuk, ruang, imbangan serta ritma
pergerakan dalam penghasilan karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni


3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
3.4.3 Menggantungkan mobail yang telah dihasilkan.
STANDARD PEMBELAJARAN
Set induksi (3 minit)
- Guru menayangkan video mengenai arca mobail.

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN
BBM: Video
arca mobail

- Guru menerangkan tentang video arca mobail itu


tadi.

Teori

- Guru seterusnya mengaitkan video arca mobail

kecerdasan

dengan aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini.

pelbagai:
Kinestetik

Persepsi Estetik (10 minit)


- Guru mempamerkan contoh mobail lingkaran ular.
- Guru menyatakan definisi mobail kepada murid.
- Guru meminta murid membanding beza antara

Kemahiran
Berfikir:
Banding beza

arca mobail dengan stabail.


- Guru membincangkan bahasa seni visual yang
ada pada mobail.
Aplikasi Seni (10 minit)
- Guru menyatakan media yang digunakan dalam
penghasilan mobail lingkaran ular.
- Guru menunjuk demonstrasi cara menghasilkan
mobail lingkaran ular di hadapan kelas.
- Guru menujukkan langkah-langkah:

BBM: hasil
karya
Media:
Alat: gunting
Bahan: kad
manila, kertas
warna, tali,
gam, pipe
cleaner.

Melakar lingkaran ular pada kertas lukisan.


Mewarna atau menampal kertas warna
dengan menggunakan rupa organik atau
gemetri atau kedua-duanya untuk menghias

Kemahiran

lingkaran ular.
Menggunting mengikut garisan lingkaran

ular.
Mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk

digantung sebagai mobail.


Membuat kemasan pada mobail.

Berfikir:
menjana idea
EMK: Kreativiti
dan Inovasi

Ekpresi Kreatif (30 minit)

Nilai:

- Murid menghasilkan lingkaran ular.

Keselamatan,

- Murid menghasilkan mobail lingkaran ular


mengikut seperti cara yang ditunjukkan oleh guru

kebersihan.
Pembelajaran

secara berkumpulan.

Koperatif

- Murid menghias mengikut kreativiti dalam


menghasilkan mobail.

Nilai:
kerjasama

Apresiasi Seni (7 minit)


- Murid mempamerkan mobail yang telah
dihasilkan.
- Murid menceritakan pengalaman menghasilkan
mobail.
- Murid menggantung mobail dalam kelas.

HASIL KARYA GURU