Sultan Mahmud Shah (Sultan Melaka Yang Akhir) Mangkat di Kampar 1530

1 Paduka Seri Sultan Mudzaffar Shah I (Marhum Tanah Abang) 1528-1549 X Tun Terang (Anak Tun Ali) 2 Paduka Seri Mansur Shah I (Marhum Kota Lama Kanan) 1549-1577

Sultan Alauddin Riayat Shah II (Berkerajaan di Johor)

Paduka Seri Sultan Mansur Shah (Sultan Acheh)

3 Paduka Seri Sultan Ahmad Tajuddin Shah (Marhum Muda) 1577-1584 Raja Inu Gelarannya: Raja Kecil Lasa

4 Paduka Seri Sultan Tajul Ariffin (Marhum Mangkat di Tebing) 1584-1594

Puteri X (Raja Acheh) Puteri X Marhum Muda (Pahang)

6 Paduka Seri Sultan Mukaddam Shah (Marhum Mangkat di Acheh) 1603-1619)

8 Paduka Seri Sultan Mahmud Shah (Marhum Pulau Tiga) 1627-1630

5 Paduka Seri Sultan Alauddin Shah (Marhum Mangkat di Darat) 1584-1603

7 Paduka Seri Sultan Mansur Shah II (Marhum Mangkat di Acheh) 1619-1627

Puteri X 10 Paduka Seri Sultan Mudzaffar Shah II (Marhum Jalilullah) 1636-1653

11 Paduka Seri

Raja Mansur

Sultan Mahmud Iskandar Shah (Marhum Besar Aulia Allah) 1653-1720

(Yang di-Pertuan Muda) Pulau Tiga

12 Paduka Seri Sultan Aluddin Mughayat (Riayat) Shah (Marhum Sulong) 1720-1728

Raja Puteh

13 Paduka Seri Sultan Mudzaffar Shah III (Marhum Haji Allah) 1728-1752

14 Paduka Seri Sultan Muhammad Shah (Marhum Aminullah) 1744-1750

Raja Abdul Hamid

15 Paduka Seri Sultan Iskandar Dzulkarnain (Marhum Kaharullah) 1752-1765

16 Paduka Seri Sultan Mahmud Shah (Marhum Muda) 1765-1773

17 Paduka Seri Sultan Alauddin Mansur Shah Iskandar Muda (Marhum Sulong) 1773-1786

18 Paduka Seri Sultan Ahmaddin Shah (Marhum Bongsu) 1786-1806

19 Paduka Seri Sultan Abdul Malik Mansur Shah (Marhum Jamalullah) 1825-1830

Raja Inu

Raja Abdul Rahman

Raja Nandak X Raja Sheikhul Amin (Raja Siak)

20 Paduka Seri Sultan Abdullah Mu'azzam Shah (Marhum Khalilullah) 1825-1830

Raja Ahmad (Gelarannya Raja Kechil Tengah)

21 Paduka Seri Sultan Shahabuddin Riayat Shah (Marhum Safiullah) 1830-1851

22 Paduka Seri Sultan Abdullah Muhammad Shah I (Marhum Iti Kadullah atau Marhum Durian Sebatang) 1851-1857 25 Paduka Seri Sultan Ismail Mu'abidin Riayat Shah (Marhum Mangkat di Sekudai) 1871-1874

23 Paduka Seri Sultan Ja'afar Mua'azzam Shah (Marhum Waliullah) 1857-1865

Bendahara Raja Alang Iskandar

24 Paduka Seri Sultan Ali al-Mukammal Inayat Shah (Marhum Nabi Allah)

27 Paduka Seri Sultan Yusuf Sharifuddin Mudzaffar Shah

1865-1871

(Marhum Gharirullah) 1886-1887

26 Paduka Seri Abdullah Muhammad Shah II (Marhum Habibullah) 1874-1877

28 Raja Muda Musa Paduka Seri Sultan (Mangkat Tahun 1906) Idris Murshidul 'adzam Shah I (Marhum Rahmatullah) 1887-1916

31 Paduka Seri Sultan Abdul Aziz Almustasim Billah Shah (Marhum Ni'matullah) 1938-1948 29 Paduka Seri Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah (Marhum Radziallah) 1916-1918 30 Paduka Seri Sultan Iskandar Shah (Marhum Kadasallah) 1918-1938

Raja Musa (Raja Muda)

Nota: X - Berkahwin

32 33 Paduka Seri Paduka Seri Sultan Yussuff Izzuddin Shah Sultan Idris Iskandar (Marhum Ghafarullah) Al-mutawakkil-Allallahi Shah II 1948-1963 1963-1984 34 Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Naik Takhta pada 3.2.1984