Anda di halaman 1dari 1

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH

SMK DAARUT TAUHIID BOARDING SCHOOL BANDUNG


Jln. GegerkalongGirangKomplekSetiabudi Indah Kav.25-26
Telp.(022)2005132 Fax.022-2007954Bandung 40252
Website :www.smkdt.sch.idE-mail: admin@smkdt.sch.id

Februari 2015
Nomor

: 02/UN/AL/OSIS/SMK-DT/II/2015

Lampiran

: 2 Lembar

Perihal

: Undangan
Kepada,

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat iman dan
Islam kepada kita, mudah-mudahan segala aktivitas kita senantiasa berada dalam lindungan
keridhaan-Nya. Aamiin.
Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan Training Motifasi Success Student
bersama Setia Furqon Kholid yang dielenggarakan oleh OSIS dan IKatan Alumni SMK Daarut
Tauhiid Boarding School pada tanggal 26 Februari 2015, kami selaku panitia mengundang
saudara/i dalam kegiatan tersebut.
Mengingat pentingnya acara ini, kami harapkan kerjasamanya. Atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Ketua OSIS,

Sekretaris,

Agus Setiawan

Karina Rahmawati

Mengetahui,
Pembina Ikatan Alumni,

Pembina OSIS SMK DTBS

Masitoh

Huripudin, ST