Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian

Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah )


Mata Pelajaran

Pendidikan Islam

Kelas

1 Bestari

Tarikh / Hari

16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu

Masa

10.45 pagi 11.45 pagi ( 60 minit)

Bilangan murid

32 orang ( Lelaki : 12 Perempuan: 20 )

Tajuk

Rukun Iman

Pengetahuan sedia ada

Murid telah mengetahui Allah adalah Tuhan yang wajib


disembah oleh setiap orang Islam dan Allah Maha Berkuasa

Standard Kandungan

2.1 Memahami dan Menghayati Rukun Iman

Standard Pembelajaran

2.1.1 Menyatakan pengertian Rukun iman


2.1.2 Menyatakan Rukun Iman
2.1.3 Menyebut kesan beriman kepada Rukun Iman
2.1.4 Menyebut akibat tidak mempercayai Rukun Iman

Objektif Pembelajaran

Selepas proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1. Menyatakan pengertian rukun iman dengan betul selepas
mendengar penerangan guru
2. Murid dapat menyebut 3 daripada 6 rukun iman dengan
betul selepas aktiviti nyanyian lagu Rukun Iman

3. Murid dapat menyenaraikan 2 daripada 4 kesan beriman


dengan jelas selepas tayangan slide Power Point
4. Menyenaraikan 2 daripada 4 akibat tidak beriman dengan
jelas selepas tayangan slide Power Point
Kemahiran Berfikir

Membanding beza rukun iman dan rukun islam

Gabungjalin

Ibadah : melakukan amalan kebaikan kerana Allah

Penyerapan

Matematik : Menyebut dan mengira Rukun Iman satu persatu

Penerapan nilai

Taat, berani, bekerjasama, yakin

E.M.K

1. Kreativiti dan inovatif :


Murid Dapat menyusun rukun iman mengikut urutan.
2. Keusahawanan:
Murid bekerjasama dan mempunyai daya saing untuk
menyiapkan kerja
3. Teknologi maklumat dan komunikasi
Power Point

Penilaian P&P

1. Lisan : Bersoal jawab, perbincangan


2. Tulisan : lembaran kerja

Bahan Bantu Belajar

1. 1. Bungkusan hadiah (Bingkai gambar kaligrafi kalimah Allah)


2. Kad Imbasan
3. Kad manila carta
4. Video nyanyian Rukun Iman

5. Projektor / Learning Objek eXe

Langkah
Mukadimah

Isi Kandungan
Bacaan doa dan bacaan syahadah :

Aktiviti
1. Seorang murid

Catatan
Penerapan nilai :

diminta oleh guru


( 3 minit )

mengetuai bacaan

- khusyuk

doa.

- tawakkal

2. Murid-murid lain

- adab berdoa

diminta mengikut
bacaan doa
bersama-sama /
mengaminkan
bacaan doa.
3. Semua murid
melafaz kalimah
syahadah
bersama-sama.
Set Induksi
( 5 minit )

Bungkusan hadiah iaitu bingkai gambar (frame )


yang ditulis kalimah

2. Murid

Kaedah :

ditunjukkan hadiah
yang di bawa oleh
guru.

-Soal jawab
Bahan Bantu
Belajar

3.Bersoal jawab
berkaitan kalimah
Soalan :
1) Apakah gambar yang ditunjukkan tadi?
2) Apakah kaitan perkataan dalam bingkai
gambar dengan kehidupan kita?
3) Mengapa kita perlu mempercayai Allah?

" " pada bingkai


gambar (frame)

- Benda maujud
Penerapan nilai :
- Yakin dengan
kekuasaan Allah

yang di pamerkan
Penyerapan :

4. Bersoal jawab
berkaitan Allah
5. Jawapan murid

-Matematik :
mengira rukun
iman satu
persatu

dirumuskan dan
dikaitkan dengan
rukun iman

Langkah 1

Pengertian dan hukum beriman terhadap

1.Murid

rukun iman

dipamerkan carta
pengertian rukun

( 8 minit )

iman

Kaedah :
Penerangan,latih
tubi

2.Murid membaca
Perkara yang wajib
dipercayai dan
diyakini oleh orang
islam

pengertian rukun
iman dan hukum
beriman mengikut

Bahan Bantu
Belajar :
-Carta

bacaan guru.
Penerapan Nilai
3.Murid diberi

penerangan
berdasarkan carta

- Bersungguh-

yang dipamerkan

sungguh

serta guru bersoal


jawab dengan
murid.
Langkah 2

Perkara Rukun Iman

1. Murid diminta

-Yakin dengan
kekuasaan Allah

Kaedah :

oleh guru untuk


(12 minit)

menyebut rukun

Latih tubi

iman satu persatu

Bahan Bantu

mengikut sebutan

Belajar :

guru.

PERKARA RUKUN IMAN

2. Murid

- Kad imbasan

diterangkan oleh
guru mengenai

Penerapan Nilai

perkara-perkara

- Bersungguh-

rukun iman

sungguh

mengikut urutan
sambil bersoal
jawab
3. Murid diminta
oleh guru
menyebut rukun
iman secara latih
tubi
Langkah 3

Video Lagu Perkara Rukun Iman

(10 minit)

1. Murid

Kaedah :

dipaparkan video

-Nyanyian, Latih

mengenai perkara

tubi

rukun iman.
LIRIK LAGU

2. Murid menyanyi

Bahan Bantu

bersama-sama

Belajar :

mengikut nyanyian
guru
3. Murid diberikan

Rukun Iman

-Video
Penerapan Nilai:

lirik lagu dan


1. Beriman
Kepada Allah

Beriman Kepada
Rasul

Beriman Kepada
Malaikat

Beriman Kepada
Hari Akhirat

Beriman Kepada
Kitab

Beriman Kepada
Qadak dan Qadar

diminta untuk

Bersungguh-

mengeluarkan

sungguh

rukun iman
daripada lirik lagu

-Bekerjasama

Langkah 4

Carta Kesan meyakini rukun iman dan akibat

1.Guru

tidak meyakini

membahagikan

(15 minit)

murid kepada

KESAN DAN AKIBAT


TIDAK MEMPERCAYAI
RUKUN IMAN

Kaedah :
-Perbincangan

beberapa

Bahan Bantu

kumpulan

Belajar :

2. Guru

-Carta

KESAN
mengedarkan kad
kesan
mempercayai dan
akibat tidak
mempercayai

-Kad imbasan
Penerapan Nilai
:

rukun iman dan

-Yakin dengan

meminta setiap

kekuasaan Allah

kumpulan
menyusun semula
mengikut kategori
3.Kumpulan yang
telah siap diminta
melekatkan di
papan tulis.
4. Wakil murid
daripada setiap
kumpulan diminta
menyebut jawapan
yang telah disusun
5. Murid dan guru
berbincang
mengenai jawapan
yang betul

-Bekerjasama

Penutup

Penutup Kognitif

( 3 minit)

Rumusan mengenai pengertian rukun iman dan

1. Murid diminta

Penerapan Nilai

menyebut semula
pengertian rukun

perkara rukun iman.

- Bersungguhsungguh

iman dan enam


Penutup Sosial

perkara rukun
iman.
1. Murid diingatkan
sebagai orang
Islam kita mesti
mengetahui
perkara-perkara
berkaitan rukun
Iman.
2. Murid diedarkan
lembaran kerja

-Berakhlak mulia
-Yakin kepada
kekuasaan Allah

sebagai kerja
lanjutan..

Refleksi : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________