Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN HARIAN PERSEDIAAN MENGAJAR PELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM BIDANG JAWI.


Tahun

: 1 Arif

Bilangan Murid : 25 Orang


Masa

: 1/2 jam (30 minit)

Tarikh /Hari

: 17/4/2015. (JUMAAT)

Tajuk

: Jawi; Mengenal huruf bersambung.

Guru

: Siti Salbiah Binti Mohamed Yunus

Pengetahuan Sedia ada:


Murid pernah mendengar nyanyian nama-nama anak nabi Muhammad semasa
majlis maulidur rasul yang lalu
Standard Kandungan:
4.2

memahami dan mengambil iktibar daripada perkahwinan nabi

Standard Pembelajaran:
4.2.3

menyenaraikan nama anak-anak nabi

4.2.4

menyatakan beberapa nama isteri nabi yang lain selepas perkahwinan dengan

Khadijah
objektif Pembelajaran:
selepas proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1

Menyatakan tujuh nama anak nabi Muhammad dengan betul selepas


menyanyikan nasyid anak-anak nabi Muhammad

Membaca senarai nama-nama anak nabi dan isteri nabi selepas aktiviti
menyusun kad

Menyenaraikan empat anak perempuan dan tiga anak lelaki nabi


Muhammad dengan betul selepas aktiviti perbincangan

Kemahiran berfikir
menganalisis anak-anak nabi hasil perkahwinan dari dua isteri
gabungjalin
akhlak: bersyukur kepada anugerah Allah taala

penyerapan
Muzik: menyanyi nasyid mengikut tempo dan rima
Matematik : pengiraan bilangan
Penyerapan nilai
Bersyukur, yakin, berani, bertanggungjawab
amk
Keusahawanan murid dapat bekerjasama dan mempunyai daya saing untuk
menghasilkan kerja berkumpulan
Kreativiti menyanyi lirik dengan gaya yang tersendiri
Teknologi maklumat dan komunikasi audio dan computer
Penilaian p dan p
Lisan soalan jawab, pembentangan kumpulan
Bertulis lembaran kerja
Bahan bantu mengajar
Kad nama anak nabi Muhammad
Kad nama isteri nabi Muhammad
Kertas mahjong
Kad whiteboard
Komputer dan audio

Pengetahuan Sedia ada:


Murid selalu mengaji dan membaca huruf hijaiyah namun lemah dalam menulis jawi
yang bersambung.
Bahan Bantu Mengajar(BBM):
1. Kad Huruf

2. Lembaran kerja
3. BBM TRANSFORMASI HURUF JAWI
4. Komputer dan LCD
Penerapan Nilai.
Sentiasa rajin belajar, bekerjasama.
Kemahiran Berfikir:
Mengecam Huruf
Elemen Merentas Kurikulum
Penggunaan TMK

- pengunaan KOMPUTER :

Kreativiti dan Inovasi

- BBM .

Penyerapan:
Pendidikan Seni, Muzik, dan Bahasa Melayu.
Pentaksiran:
1. Menulis huruf jawi.
2. Murid cuba memasukkan huruf dalam poket.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa
Pendahuluan

2 minit

Bahan Bantu

Pembelajaran
Bacaan doa belajar.

Murid menadah tangan dan


berdoa bersama-sama.
FASA PERSEDIAAN

1. PEMERHATIAN DAN ANALISIS


Set

Menyanyi lagu alif ba

Induksi

ta bersama-sama.

1. Murid menyanyikan lagu alif

Komputer

sampai ya yang biasa

riba dan

(5 minit)

dinyanyikan.

LCD
ditayangkan.

2. Guru mengaitkan dengan tajuk


pelajaran jawi hari ini dengan

Kad huruf

pelajaran dengan lagu.

jawi

3. Guru bersoal jawab huruf-huruf


tunggal yang diberi/ yang
ditunjukkan.
FASA IMAGINASI
2. PENJANAAN DAN SINTESIS IDEA
Langkah 1

Membezakan bentuk

1. Guru mempamerkan huruf jawi

Seperti

(10 minit)

huruf yang berubah.

dalam keadaan berbeza.

dalam
lampiran 1

Guru menggunakan

2. Murid-murid mengikut guru

INOVASI~

menyebut, awal, tengah dan akhir.

TRANSFORM HURUF
JAWI

3. Guru bertanya sambil


meletakkan kepingan huruf di
dalam poket THJ.
4. Secara kelas, kumpulan dan
individu.
FASA PERKEMBANGAN
3. PENAMBAHBAIKAN DAN PENILAIAN

Langkah 2
(5 minit)

Mengenal huruf jawi

1. Guru meminta murid melakukan

ketika di awal, tengah

aktiviti meletakkan huruf di dalam

dan akhir.

poket dengan betul.


2. Murid mengecam dan membuat
perbandingan bentuk huruf secara
bergilir-gilir.

3. Guru meminta murid menepuk


tangan dan memberi sokongan
setelah murid menjawab dengan
betul.
FASA TINDAKAN
4. PERLAKSANAAN DAN AMALAN BERTERUSAN
Langkah 3
(5 minit)

Menulis huruf di

1. Guru meminta murid

ABM :

dalam lembaran kerja.

menyiapkan pengisian huruf di

Lembaran kerja

dalam lembaran kerja yang


diedarkan.
2. Murid mesti menyiapkan kerja
dan guru memantau penuisan
murid di setiap meja.
3. Murid yang siap awal boleh
menghantar untuk disemak
guru.
Penutup

Pengukuhan dan

1. Guru membantu murid lemah

Kad-kad huruf

(5 minit)

penilaian

dengan menunjukkan cara

jawi.

menulis dengan betul.


2. Guru menyebut cara huruf

Nilai:

terbentuk dengan jelas.

Berani dan
bekerjasama

3. Murid yang belum merasa


untuk memasukkan huruf dalam
poket bolehlah melakukannya.
4. Bahan inovasi ini memang
mesra pengguna kerana ia
jelas, besar dan mudah

digunakan murid.

REFLEKSI GURU:
Semasa guru menyediakan bahan Inovasi ini guru agak rasa tertekan. Tetapi semasa
pdp dijalankan guru rasa selesa dan murid gembira dengan pendekatan guru yang
mesra

semasa

mengajar.

Interaksi

murid

dengan

bbm

memudahkan

guru

memahamkan murid untuk mengetahui rupa bentuk huruf yang sentiasa berubah dan
mengelirukan murid. Alhamdulillah memang BBM ini amat penting membantu guru
menyampaikan pelajaran dengan lebih berkesan....bukan bercakap sahaja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ULASAN PENYELIA DAN PEMBIMBING:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.