Anda di halaman 1dari 3

RPHMODELASSURE

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Hari
Tarikh
Masa
Tahun
Bilangan murid
Umur
Tema
Tajuk

: Jumaat
: 4 September 2012
: 60 Minit
: 3 Bijak
: 28 orang
: 9 Tahun
: Alam Haiwan
: Mari Kenali Haiwan

Hasil Pembelajaran :
Fokus utama :
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.
Aras 3: Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul
Fokus sampingan :
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 3: Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.
Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat:
i) Membaca teks dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii) Membina 5 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberi.
Kemahiran Bahasa
: mendengar dan bertutur, membaca, menulis
Tatabahasa
: ayat tunggal dan ayat majmuk
Ilmu
: Bahasa Melayu, Pendidikan Seni
Nilai Murni
: menyayangi, bekerjasama,
Kemahiran Bernilai Tambah
Kemahiran Berfikir
: Kemahiran menghubungkait,
Kecerdasan Pelbagai : kinestatik, intrapersonal, naturalis
Kemahiran Belajar
: Menerima maklumat,
Pengetahuan Sedia ada : Murid dapat menyatakan pengalaman mereka melawat
zoo.
Bahan Bantu Mengajar : Video Rancangan Siti Moon, Teks dialog Perlumbaan
antara Sang Arnab dan Sang Kura-Kura, Kostum Arnab dan Kura-Kura, kertas A4,
kad perkataan, Power point Ayat tunggal dan Ayat majmuk, Lagu Burung Kakak
Tua, Lembaran Kerja.

LANGKAH
MASA

ISI PELAJARAN

Set Induksi i) Video Rancangan Siti

AKTIVITI
PENGAJARAN &
CATATAN
PEMBELAJARAN
i) Murid diminta melihat 1. KB:

( 5 Minit )

Langkah 1
( 20 Minit )

Langkah 2
( 15 Minit )

Langkah 3
( 15 Minit )

Moon
tayangan video dan
Menghubung kait
ii) Contoh soalan:
menghayatinya.
2. BCB:
Menonton dengan
Apakah yang dapat dilihat ii) Guru bersoal jawab
dengan murid berkaitan aktif
berdasarkan tayangan
video.
3. BBM:
tersebut.
iii) Guru menjelaskan tajuk Video Rancangan
pengajaran pada hari ini. Siti Moon.
4. Model ASSURE:
Analys
i) Teks dialog bertajuk
i) Guru mengedarkan
1. KB:
Perlumbaan Sang Arnab
helaian teks cerita.
Menjana idea
dengan Sang Kura-kura
ii) Murid dipilih untuk
2. KP:
melakonkan watak yang Kinestatik
diberi berdasarkan teks. Intrapersonal
iii) Guru berbincang dan
Naturalis
bersoal jawab dengan
Nilai:
murid berkaitan teks.
Menghargai,
menyayangi
3. BBM:
Teks dialog, Kostum
4. Model ASSURE:
State Objective
i) Permainan Cuba teka siapai) Murid dibahagikan
1. Nilai:
saya?
kepada 4 kumpulan.
Kerjasama
ii) Kumpulan pertama
2. BBM:
Kad perkataan:
diminta berada di
3. Teknik:
Itik
hadapan kelas dan
Permainan
Ayam
beratur.
Kad perkataan
Arnab
iii) Ketua kumpulan akan 4. Model ASSURE:
Buaya
melihat perkataan yang
Select Method
Harimau
diberikan guru dan perlu
Zirafah
melukisnya.
Monyet
iv)
Setiap ahli secara
Lembu
bergilir-gilir akan melukis
gambar tersebut dan
murid terakhir akan
meneka gambar itu.
v) Permainan diteruskan
mengikut kumpulan.
i) Power point Ayat tunggal i) Guru memberi
1. KB:
dan Ayat Majmuk
penerangan tentang
Menjana idea
ii) Tatabahasa
ayat tunggal dan ayat
Menghubung kait
majmuk.
2. BBM:
Ayat tunggal dan ayat
ii) Guru mengedarkan
Power point
majmuk
lembaran kerja.
Lembaran kerja
iii) Murid diminta membina 3. Model ASSURE:
ayat tunggal dan ayat
Evaluate

Penutup
( 5 Minit )

majmuk berdasarkan
gambar.
i) Rumusan isi pelajaran
i) Guru berbincang dengan1. BBM:
ii) Penerapan nilai-nilai murni
murid tentang pelajaran Lagu Burung
yang terdapat semasa sesi
yang dipelajari hari ini.
Kakak Tua
pengajaran dan
ii) Murid juga menyatakan
pembelajaran.
nilai-nilai murni yang
2. Model ASSURE:
Menyayangi
telah dipelajari .
Require
iii)
Murid
dan
guru
sama Bekerjasama
sama menyanyikan
lagu.
iii) Lagu bertajuk Burung
Kakak Tua