Anda di halaman 1dari 6

SEJARAH DAN KITA(BAB 1)

1. Antara yang berikut yang manakah sumber primer?


A. Rencana akhbar
B. Surat perjanjian
C. Buku teks sejarah
D. Tulisan dalam jurnal
2. Candi yang ditemui di Lembah Bujang menjadi bukti tentang
kewujudan pengaruh Buddha di Kedah. Candi berkenaan dikenali
sebagai
A. sumber sejarah
B. sumber gali cari
C. sumber seni bina
D. sumber arkeologi

Pertempatan awal manusia di negara


ini bukannya di persisiran pantai tetapi
di gua-gua di pendalaman
-Ahli sejarah
3. Ahli sejarah membuat kesimpulan tersebut berdasarkan
A. sumber lisan
B. sumber bertulis
C. sumber sekunder

D. sumber arkeologi

4. Selain sumber pertama, ahli sejarah juga menggunakan


sumber kedua untuk mengkaji sejarah. Antara yang berikut,
manakah sumber kedua
I Diari
II Jurnal

III Majalah
IV Laporan televisyen

A. I,II dan III

C. I,III dan IV

B. I,II dan IV

D. II,II dan IV

5.Mengapakah peristiwa tersebut dianggap sebagai fakta sejarah?


A.tepat dan benar

B.sebab dan akibat

C.menjadi kenangan masyarakat


kemegahan Negara

D.melambangkan

6.Bahan tersebut merupakan sumber yang


A. Pertama
B. Sekunder
C. Thirdtier
D. Keempat

7. Sejarah membicarakan tentang masyarakat atau


perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat
Siapakah yang mengucapkan pengertian sejarah
tersebut ?
A. Mohd Yusuf Ibrahim
B. Ibn Kaldun
C. Herodatus
D. Dato Seri Najib Bin Tun Abdul Razak

8. Berikut merupakan ciri-ciri sejarah


* Fakta yang tepat dan
benar
* Penting dan bermakna

Apakah ciri-ciri X ?
A. Catatan ataupun rekod mengenai sesuatu
B. Betul dan tepat
C. Alasan yang bermunasabah
D. Sebab dan akibat

9. Lisan

= Berkait rapat dengan tradisi rakyat

Bertulis = Sumber yang bertulis


X

= Mengkaji dengan cara saintifik

Apakah kaedah pengkajian X ?


A. Saintifik
B. Arkab negara
C. Matematik
D. Arkeologi

10.Tempoh masa yang mempunyai keistimewaan


A. Hijrah
B. Masihi
C. Kronologi
D. Zaman

SOALAN
SUBJEKTIF
1.Kenal pasti bahan yang tersenarai berikut
sama ada sumber primer atau sumber
sekunder.
a.Artifak=
b.Manuskrip=
c. Fosil=
d.Buku=
e.Majalah=
* Sejarah Melayu
* Tidak ditokok tambah
* Bersifat asli
* Penceritaan
* Menjelaskan sesuatu sebab

1. Sumber primer ialah sumber yang belum diolah dan


_________________
2. Fakta yang tepat dan benar ialah fakta yang _______________
3. ________________ tentang tindakan manusia dan sebab mereka
melakukannya .

4. Sebab dan akibat =______________


5. Tun Sri Lanang merupakan penulis buku _____________

JAWAPAN OBJEKTIF
1.B

6.A

2.D

7.B

3.D

8.D

4.A

9.A

5.A

10.B

JAWAPAN SUBJEKTIF
1.primer

6.bersifat asli

2.primer

7.tidak ditokok tambah

3.primer

8.Penceritaan

4.sekunder
sebab

9.menjelaskan sesuatu

5.sekunder

10.Sejarah Melayu