Anda di halaman 1dari 7

SR-1

SK NG. ENTEBAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BORANG MAKLUMAT
PERJAWATAN BERASASKAN SEKOLAH
ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2016 (AKT.SEKOLAH )

A.SEKOLAH
1. Aktiviti
2. Negeri
3. Kod Sekolah
4. Nama Sekolah
5. Alamat Sekolah
6.
7.
8.
9.

Poskod
Bandar
Pej.Pelajaran Daerah
No.Tel

10.Gred Sekolah
11.Jenis Sekolah
12.Pelaksanaan BCSK
13.Pelaksanaan BTSK
14.Kelulusan Sesi Persekolahan Tahun 2015
15.Sebenar Sesi Persekolahan Tahun 2015
16.Cadangan Sesi Persekolahan tahun 2016
17.Status Asrama Beroperasi
Lulus 2015
18.Status Asrama Beroperasi
Sebenar 2015
19.Status Asrama Beroperasi
Cadangan 2016
20.Kategori Asrama Lulus 2015
21.Kategori Asrama Sebenar 2015
22.Kategori Asrama Cadangan 2016

: SRH-SEKOLAH RENDAH HARIAN


: Sarawak
: YBB2128
: SK NG. ENTEBAN
: KUALA SKULAM

23.Pusat Akses 2015(Disahkan oleh BTP)


24.Pusat Akses Lulus 2015(Disahkan oleh BTP)
25.Pusat Akses 2016(Disahkan oleh BTP)
26.Bil. Komputer 2015
27.Bil Bilik Sains Operasi Tahun 2015

: TIDAK
: TIDAK
: TIDAK
:6
:0

: 95700
: BETONG
: PPD BETONG
:-

28.Bil. Bilik Darjah Tahun 2015 (Fizikal)


29.Bil Kelas Beroperasi Tahun 2015
30.Bil. Bilik Darjah Tahun 2016 (Fizikal)
31.Jumlah Murid Pada Tahun2015

:7
:7
:7
: 69 Pelajar

: SKM A
SEKOLAH KURANG MURID GRED A
(SKM A)
: SRK
: TIDAK
: TIDAK
: Pagi Sahaja
: Pagi Sahaja
: Pagi Sahaja
: YA

32.Bil.Penghuni Asrama Lulus 2015

: Murid Normal

: YA

36.Kod Perubahan

: Lampiran A1 (Tiada Perubahan Kelas)

: YA

37.Bilangan Kenderaaan Sekolah

: Bas 22 Setter

Murid Pend. Khas


33.Bil.Penghuni Asrama Sebenar 2015

Murid Normal
Murid Pend. Khas
Murid Normal
Murid Pend. Khas
: Tetap
Dalam Kursus
Tamat Latihan

34.Bil.Penghuni Asrama Cadangan 2016


35.Bil.Guru j-QAF Tahun 2015

: ASRAMA BIASA
: ASRAMA BIASA
: ASRAMA BIASA

Bas 44 Setter
Kereta Dan Lain-lain
Bas 22 Setter
Bas 44 Setter
Kenderaaan Asrama

38.Bilangan Kenderaaan Asrama

B. BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN BIASA ( TIDAK TERMASUK ALIRAN KELAS AGAMA )
KELULUSAN
SEBENAR
ABM 2014
SEMASA ABM 2014
TAHUN
KELAS
MURID
KELAS
MURID

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

: 50 Pelajar
: 0 Pelajar
50 Pelajar
0 Pelajar
55 Pelajar
0 Pelajar
:0
:0
:0

:0
:0
:0
:0
:0
:0

CADANGAN
ABM 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS PRA SEKOLAH

25

13

25

14

16

TAHUN 1

11

13

14

TAHUN 2

13

TAHUN 3

13

11

TAHUN 4

10

10

TAHUN 5

12

11

10

TAHUN 6

13

11

11

11

85

67

79

69

74

JUMLAH
C. BIL. KELAS DAN MURID ISLAM

KELULUSAN
ABM TAHUN 2014

TAHUN

SEBENAR
31 JAN 2014

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
31 JAN 2015

CADANGAN PADA TAHUN 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS PRA SEKOLAH

PENGLIHATAN

PENDENGARAN

PEMBELAJARAN

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

JUMLAH

D. BIL. KELAS DAN MURID BAHASA CINA DI SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN (SK)
KELULUSAN
SEBENAR
ABM 2014
SEMASA ABM 2014
TAHUN
KELAS
MURID
KELAS
MURID
JUMLAH

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

CADANGAN
ABM 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

CADANGAN
ABM 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

G. BIL. KELAS DAN MURID MENENGAH (SEKOLAH K9)


KELULUSAN
SEBENAR
ABM 2014
SEMASA ABM 2014
TAHUN
JUMLAH

CADANGAN
ABM 2016

F. BIL. KELAS DAN MURID KELAS PENDIDIKAN KHAS ( PROGRAM INTERGRASI )


KELULUSAN
SEBENAR
ABM 2014
SEMASA ABM 2014
TAHUN
JUMLAH

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

KELAS

E. BIL. KELAS DAN MURID BAHASA TAMIL DI SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN (SK)
KELULUSAN
SEBENAR
ABM 2014
SEMASA ABM 2014
TAHUN
KELAS
MURID
KELAS
MURID
JUMLAH

KELULUSAN
ABM 2015

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

CADANGAN
ABM 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

H. BIL. KELAS DAN MURID MORAL


KELULUSAN
ABM 2014
TAHUN
KELAS
MURID

SEBENAR
SEMASA ABM 2014

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

CADANGAN
ABM 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

TAHUN 1

14

TAHUN 2

13

TAHUN 3

12

TAHUN 4

TAHUN 5

11

10

TAHUN 6

11

56

58

JUMLAH

I. BIL. KELAS DAN MURID (PAV)


MATAPELAJARAN

TINGKATAN
Jumlah

KELULUSAN
ABM 2014

SEBENAR
SEMASA ABM 2014

KELULUSAN
ABM 2015

SEBENAR
SEMASA ABM 2015

CADANGAN
ABM 2016

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

KELAS

MURID

J.PERJAWATAN GURU MENGIKUT NORMA PERJAWATAN SEDIA ADA TAHUN 2015 DAN 2016
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GELARAN JAWATAN
GURU BESAR, SEKOLAH KURANG MURID GRED A, PPP, DG34/DG38/DG41/42/DG44/DG48 (KUP). HAKIKI GRED DG34
Penolong Kanan Pentadbiran DGA32
Penolong Kanan Hem DGA32
Penolong Kanan Kokurikulum DGA32
Penolong Kanan Petang DGA29
Penolong Kanan Pendidikan Khas DGA32
Guru Penyelaras Bestari DG41
Guru Pemulihan DG41
Guru Pemulihan DGA29
Guru Data DG41 / DG42
Guru Bahasa Cina DG41
Guru Bahasa Tamil DG41
Guru KBSR DG41
Guru KBSR DGA29
Guru Program Integrasi DG41
Guru Program Integrasi DGA29
Guru Bimbingan DG41 / DG42
Guru Bimbingan DGA29
Guru Pra Sekolah DG41
Guru Pra Sekolah DGA29
Penyelaras Aktiviti Menengah DG41
Guru Kaunseling DG41
Guru Amali (Tingkatan 1-3) DG41
Guru KBSM DG41
Guru PAV Gred DG41
Guru KBSM PAV Gred DG41
Guru Pendidikan Islam, PPP, Gred DG41/42/DG44/DG48/DG52/DG54 (KUP).Hakiki Gred DG41/42
JUMLAH

K. KELAYAKAN PERJAWATAN BUKAN GURU MENGIKUT NORMA PERJAWATAN SEDIA ADA TAHUN 2015 DAN 2016

KELULUSAN
ABM 2015
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
14

CADANGAN
ABM 2016
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
14

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GELARAN JAWATAN
JURUTEKNIK KOMPUTER, GRED FT17/FT22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU PENGURUSAN MURID, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun)(ASRAMA)
PEMBANTU OPERASI, GRED N4. JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU OPERASI, GRED N14
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN), GRED W17/W22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU PENGURUSAN MURID, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun) (KELAS PRA SEKOLAH)
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N26
PEMBANTU OPERASI, GRED N4. JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU OPERASI, GRED N14
PENYELIA ASRAMA, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun)
PEMANDU KENDERAAN, GRED R3/R6 (TBK 13 TAHUN), JAWATAN JUMUD / PEMANDU KENDERAAN, GRED H11/H14 (TBK 13
TAHUN) ASRAMA
PEMBANTU OPERASI, GRED N4. JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU OPERASI, GRED N14
PENYELIA ASRAMA, GRED N22
PEMBANTU MAKMAL, GRED C17/C22 (TBK 13 Tahun)
Pembantu Am Pejabat, Gred N1/N4 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud / Pembantu Operasi, Gred N11/N14 (TBK 13 Tahun) PEJABAT
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N22
PEMBANTU PENGURUSAN MURID, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun) (KELAS PPKI)
JUMLAH

KELULUSAN
ABM 2015
0
2
0
0
1
0
0
1
1

CADANGAN
ABM 2016
0
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
6

0
0
0
1
0
0
3

L. LAPORAN PENGISIAN GURU SEDIA ADA TAHUN 2015 (DATA PENGISIAN) 31 JANUARI
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GELARAN JAWATAN
Guru Besar (Sekolah Kurang Murid Gred A), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan
Diploma
Penolong Kanan (Sekolah Kurang Murid Gred A), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Lepasan Diploma
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (Sekolah Kurang Murid Gred A), Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Penolong Kanan Kokurikulum (Sekolah Kurang Murid Gred A), Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Lepasan Diploma
Penolong Kanan Petang, (Sekolah Kurang Murid Gred A), Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Lepasan Diploma
Penolong Kanan Pendidikan Khas, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Guru Penyelaras Bestari, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Pemulihan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Pemulihan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Guru Data, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Bahasa Cina, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Bahasa Tamil, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Pendidikan Islam, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
GURU PENDIDIKAN ISLAM, PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
LEPASAN DIPLOMA, GRED DGA29
Guru Program j-QAF, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Program Integrasi, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

PENGISIAN PENYANDANG DI SEKOLAH


Penyandang Pengetua Cemerlang / Guru
Lain-Lain Penyandang Termasuk Time Based / Bukan Time Based Jumlah
Cemerlang
DG38 DG34 DG32 DG29 DG48 DG44 DG41 DG48 DG44 DG41 DG38 DG34 DG32 DG29 DG17 DB27 DB17
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
3
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0

0
7
0

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Guru Program Integrasi, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma


Guru Bimbingan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Bimbingan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma
Guru Pra-Sekolah, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PRA)
Penyelaras Aktiviti Menengah, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Kaunseling, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Guru Amali (Tingkatan 1-3), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Guru KBSM)
Guru PAV Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah(PAV)
Pegawai Guru Pendidikan Islam, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah
Jumlah

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13

M. LAPORAN PENGISIAN BUKAN GURU SEDIA ADA TAHUN 2015(DATA PENGISIAN) 31 JANUARI

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

GELARAN JAWATAN

Pengisian Penyandang

PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N26


JURUTEKNIK KOMPUTER, GRED FT17/FT22 (TBK 13 Tahun)
Juruteknik, Gred J17/J22 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud/Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)/Penolong Jurutera, Gred JA29/30/JA36 (TBK 13 Tahun), Khas Untuk
Penyandang Jawatan Hakiki, Pembantu Kemahiran, Gred H17/H22 (TBK 13 Tahun)
Juruteknik Alat Khas, Juruteknik Gred J17/J22 (TBK 13 Tahun) Jawatan Jumud / Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam) / Penolong Jurutera, Gred JA29/30/JA36 (TBK
13 Tahun), Khas Untuk Penyandang Jawatan Hakiki, Pembantu Kemahiran, Gred H17/H22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT, GRED S17/S22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU TADBIR RENDAH, GRED N14 JUMUD
PEMBANTU TADBIR RENDAH, GRED N11/N14 (TBK 13 Tahun) JAWATAN JUMUD
KERANI/JURUTAIP, GRED N11/N14 (TBK 13 Tahun) JUMUD
Penyelenggara Stor Rendah, Gred N11/N14 (TBK 13 Tahun), Khas Untuk Penyandang, Jawatan Jumud Jawatan Hakiki, Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi), Gred
N17/N22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU TADBIR (P/O) KUP, GRED N17/N22 (TBK 13 TAHUN), KHAS UNTUK PENYANDANG. (JSPS)
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N22
JURUENJIN LAUT, GRED A11/12 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU HAL EHWAL ORANG ASLI, GRED S17/S22 (TBK 13 TAHUN)
JURUMUDI, GRED A3/4 (TBK 13 Tahun)
PENJAGA BOILER, GRED R6
PEMBANTU OPERASI, GRED N4. JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU OPERASI, GRED N14
Pembantu Am Pejabat, Gred N1/N4 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud / Pembantu Operasi, Gred N11/N14 (TBK 13 Tahun) ASRAMA
Jaga, Khas Untuk Penyandang Gred R1/R4, Jawatan Jumud. Jawatan Hakiki Pengawal Keselamatan Gred KP11/KP14 (TBK 13 Tahun) (ASRAMA)
Jaga, Khas Untuk Penyandang Gred R1/R4, Jawatan Jumud. Jawatan Hakiki Pengawal Keselamatan Gred KP11/KP14 (TBK 13 Tahun) (PEJABAT)
PELAYAN ASRAMA/RUMAH, GRED N1
PENYELIA ASRAMA, GRED N22
Tukang K3 (Kayu), Gred R9/R14 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud / Pembantu Kemahiran, Gred H17/H22 (TBK 13 Tahun)
Tukang Masak, Gred N1/N4 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud, Khas Untuk Penyandang Jawatan Hakiki, Pembantu Penyediaan Makanan, Gred N17/N22 (TBK 13
Tahun)
Atendan Makmal, Gred N1/N4 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud Jawatan Hakiki, Pembantu Operasi, Gred N11/N14 (TBK 13 Tahun)
Operator Loji, Gred R3/R6 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud / Operator Loji, Gred H11
PEMBANTU OPERASI, GRED N4. JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU OPERASI, GRED N14
Pembantu Penyediaan Makanan, Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun)
PEKERJA AWAM, GRED R1/R4 (TBK 13 TAHUN). JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU AWAM, GRED H11/H14 (TBK 13 TAHUN) ASRAMA
KERANI/JURUTAIP, GRED N11/N14 (TBK 13 Tahun) JUMUD
PEMBANTU LAUT, GRED A17/A22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU MAKMAL, GRED C17/C22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU TADBIR (P/O) KUP, GRED N17/N22 (TBK 13 TAHUN), KHAS UNTUK PENYANDANG. (JSPS)
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun)
Tukang Masak, Gred N1/N4 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud, Khas Untuk Penyandang Jawatan Hakiki, Pembantu Penyediaan Makanan, Gred N17/N22 (TBK 13
Tahun)
PEMBANTU LUAR HAL EHWAL ORANG ASLI, GRED S11/S14 (TBK 13 Tahun)
Penyelia Asrama, Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun), Khas Untuk Penyandang. JSPS
Pembantu Pengurusan Murid, Gred N17/N22 (TBK 13 Tahun), Khas Untuk Penyandang JSPS
PEMANDU KENDERAAN, GRED R3/R6 (TBK 13 TAHUN), JAWATAN JUMUD / PEMANDU KENDERAAN, GRED H11/H14 (TBK 13 TAHUN) ASRAMA
PENGAWAL KESELAMATAN, GRED KP11/KP14 (TBK 13 Tahun)
PEKERJA AWAM, GRED R1/R4 (TBK 13 TAHUN). JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU AWAM, GRED H11/H14 (TBK 13 TAHUN)
PEMANDU KENDERAAN, GRED R3/R6 (TBK 13 TAHUN), JAWATAN JUMUD / PEMANDU KENDERAAN, GRED H11/H14 (TBK 13 TAHUN) PEJABAT
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN), GRED W17/W22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU OPERASI, GRED N4. JAWATAN JUMUD/ PEMBANTU OPERASI, GRED N14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

44
45
46
47
48

PEMBANTU PENGURUSAN MURID, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun) (KELAS PRA SEKOLAH)
Pembantu Am Pejabat, Gred N1/N4 (TBK 13 Tahun), Jawatan Jumud / Pembantu Operasi, Gred N11/N14 (TBK 13 Tahun) PEJABAT
PEMBANTU PENGURUSAN MURID, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun) (KELAS PPKI)
PENYELIA ASRAMA, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun)
PEMBANTU PENGURUSAN MURID, GRED N17/N22 (TBK 13 Tahun)(ASRAMA)
JUMLAH

N. PENGESAHAN GURU BESAR PERMOHONAN ABM PERJAWATAN


Pengesahan

Disahkan bahawa data / maklumat yang diberikan adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya

Ulasan / Justifikasi Permohonan

Nama Pengesahan

MAKTAR BIN AWANG

Tarikh Pengesahan

06/03/2015

1
1
0
1
2
8