Anda di halaman 1dari 44

Persekitaran Bilik

Darjah Yang Mesra


Budaya

Pengurusan
Persekitaran
Fizikal

PENGURUSAN PERSEKITARAN
FIZIKAL
Menurut Woolfolk (200:437), pengurusan
bilik darjah adalah perlu untuk mengekalkan
persekitaran pembelajaran yang positif dan
produktif.
Bilik darjah adalah satu ekologi yang
mempunyai sistemnya yang tersendiri yang
mempunyai perkaitan dan pertatutan antara
persekitaran fizikalnya dengan benda-benda
bernyawa.

Pelan Lantai
Seseorang guru perlu menyediakan pelan lantai dan
memaksimumkan ruang bilik darjah sebaik mungkin.
Guru perlu mengambil kira:
a) Keluasan bilik darjah
b) Susun atur perabot
c) Peralatan lain
d) Tahap pelajar
e) Gaya pengajaran.
Contoh:

Ruang bacaan, ruang aktiviti melukis dan kraf tangan, ruang


bercerita dan lakonan serta ruang bekerja dalam kumpulan.
Ruang aktiviti melukis dan kraf tangan berdekatan dengan
sinki dan bakul sampah.
Ruang aktiviti berkumpulan perlu berjauhan dengan
kumpulan murid yang sedang menajalani aktiviti
pembelajaran kendiri.

Kebersihan, Pencahayaan dan


Pengudaraan
Kebersihan
Mempengaruhi kebersihan mental dan jiwa manusia.
Faktor utama yang menjadi tarikan kepada murid untuk
melalui proses pembelajaran dengan ceria.

Guru yang hebat akan berusaha memupuk budaya


kebersihan dalam kalangan muridnya dengan cara:
a) Menyediakan jadual bertugas harian
b) Selalu mengingatkan murid agar sama-sama
menjaga kebersihan,
c) Menganjurkan pertandingan bilik darjah terbersih.

Sistem pencahayaan
Haruslah sesuai untuk sesi pengajaran dan
pembelajaran tidak terlalu terang atau terlalu suram.

Keadaan yang terlalu terang atau terlalu suram akan


menimbulkan ketidakselesaan dan melemahkan minat murid
untuk belajar.

Pengudaraan
Mendapat bekalan udara yang bersih dan segar.
Tingkap-tingkap perlu dibuka bagi bilik yang tiada
penghawa dingin.
Mengelakkan sebarang penyakit
Murid berada dalam keadaan sihat dan selesa.

Susunan Kerusi dan Meja Murid

Tradisional

Ladam Kuda

Kumpulan

Susunan Perabot dan Peralatan


Disesuaikan dengan suasana dan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.
Kemudahan peralatan TMK yang disediakan di
dalam bilk darjah perlu diletak di sudut yang
sesuai
Perabot tidak menyempit ruang.
Ruang menyimpan barang memudahkan murid
menyimpan barang-barang peribadi mereka.
Sudut-sudut bacaan berdekatan dengan rak
dan almari yang menyimpan buku.

Hiasan Bilik Darjah


Murid perlu diberi kebebasan menghias bilik darjah
dengan nasihat dan pandangan daripada guru.

Sudut dan Ruang Bacaan

Ruang dan Sudut Multimedia


Sesuai dengan perkembangan semasa
yang mengutamakan pemikiran kreatif
dan kritis.
Bahan terdiri daripada bahan teks, audio,
imej, animasi, video dan media elektronik
menjadikan proses belajar lebih seronok.

Pengurusan
Persekitaran
SosioEmosi

Pengurusan sosioemosi
yang berkesan akan menjadi
perangsang dan
membangkitkan minat dan
tingkah laku murid.

Menurut Woolfork (1990),


motivasi dan kuasa dalaman
akan mengawal tingkah-laku
murid.

Peneguhan positif penting


untuk pembelajaran murid.

Definisi
sosioemosi

Sosial ciri-ciri kehidupan manusia


yang membentuk masyarakat.
Emosi satu perasaan/gerak hati
Oleh itu, emosi adalah satu perasaan
afektif yang dialami oleh seseorang
individu dalam sesuatu keadaan yang
memberi makna kepada dirinya.

Murid yang stabil


emosiakanmempunyai:

Minat yang mendalam


Disenangi kawan
Menerima demokrasi
secara terbuka
Suka berjenaka
Mampu menanggung
konflik yang berlaku

Perkembangan sosial kanak-kanak


terdiri daripada:
(Lewis, 1995; Lewis & Books-Gunn, 1979)

Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa


emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindak
balas fisiologi dan pernyataan emosi.
Emosi boleh dibahagikan kepada dua iaitu:
Emosi positif seperti gembira, teruja
Emosi negatif adalah seperti marah, kecewa dan
lain-lain.

Perkembangan
Sosioemosi Kanakkanak

Teori-teori Sosioemosi
Perkembangan emosi kanak-kanak
diperoleh dengan cara peniruan.
Kanak-kanak meniru tingkah laku
emosi yang diperhatikannya dan
melakukan gerak balas yang tidak
pernah dibuatnya dahulu.
Albert Bandura

Ia bergantung kepada apa yang


telah dipelajarinya mengenai
penerimaan oleh masyarakat

Erik Erikson

Peranan Bermain untuk kanak-kanak


Kemahiran intrapersonal dan
interpersonal
Kemahiran berkomunikasi
Penyelesaian masalah

Minat dan
Pencapaian
Pelajaran

Kajian Walter Vispoel dan James Austin


(1995) mendapati minat murid terhadap
pembelajarannya mempengaruhi kejayaan
dan kecemerlangannya.
Matlamat utama pendidikan ialah
pembinaan insan yang seimbang.
Menyelitkan aktiviti menyanyikan lagu
pelbagai kaum dalam satu pembelajaran.

Motivasi,Budaya dan Pembelajaran


Perbezaan latar belakang murid mempengaruhi
cara pembelajaran mereka.
Langkah guru untuk memotivasikan murid:
Beri galakan
Menunjukkan hubungkait antara sesuatu
pelajaran
Terangkan kepentingan sesuatu kemahiran
Menggunakan persekitaran untuk menggalakkan
pembelajaran

Implimentasi Pengurusan
Sosioemosi
Dorongan positif- pujian & penghargaan.
Menerima kekuatan & kelemahan murid.
Kebijaksanaan & membangkit naluri ingin
tahu murid.
Hubungan positif
Kemahiran menyelesaikan masalah
Motivasi

PERHUBUNGAN ANTARA
KELOMPOK ETNIK

Hochtcha kal..