Anda di halaman 1dari 12

PETA PEMIKIRAN:

PETA PEMIKIRAN:

5/10/2015

PETA PEMIKIRAN:

KONSEP
Membanding Beza

5/10/2015

PETA PEMIKIRAN:

KONSEP
Membanding Beza

5/10/2015

PETA PEMIKIRAN:

PEROSES PEMIKIRAN
Membanding Beza
Kata Kunci
Bandingkan,
bezakan,
carikan persamaan dan perbezaan,
bezakan antara A dengan B

5/10/2015

PETA PEMIKIRAN:

KONSEP

5/10/2015

PETA PEMIKIRAN:
LANGKAH MEMBINA PETA BUIH BERGANDA

Topik
A

Topik
B

1.
3.
2bingkai
beberapa
bulatan
bulatan
didengan
Merah
))dengan
di
dua
bulatan
bahagian
4.
Bina
beberapa
bulatan
didan
bulatan
topik
( warnakan
Hijau
2.
Tulis
2 Topik
(bulatan
objek/idea
)antara
yang
ingin
dibandingkan
5. Lukiskan
Sambungkan
semua
bulatan
tengah
( sekelilingnya
hijau
bulatan
topik
topik
((topik
AA&&B
B)) )
6.
Lukiskan
di(Biru
sekeliling
peta
yang
dibina

PETA PEMIKIRAN:
Proses pemikiran membanding dan membeza

Tajuk: Perbezaan
ayam
dengan buaya
Cara Menggunakan
Peta Buih
Berganda
Berkaki
empat

Hidup
di air

merang
kak

bertelur
berlari

Ayam

Tiada
cuping
telinga

Buaya

liar

jinak
makan
padi

ayam sendiri

sayang
kan
anak

zoo

Surat khabar

Hidup di
darat

Berkaki
dua

Jenis
haiwan

Buku teks

Makan
haiwan

guru

: Peta
buih
berganda.
6.
1.
2.
3.
4.
Isikan
Tuliskan
semua
sifat-sifat
sumber
tajuk
perbezaan
dipersamaan
peta
bulatan
rujukan
pemikiran
di
topik
anda
dalam
antara
peta
( Biru
bulatan
ayam
buih
dan berganda
dengan
Merah
topik
(Biru
) buaya
untuk
di&bawah
Merah
perbandingan
di bulatan
bingkai
)
hijau
5.Tajuk
peroses
pemikiran
membanding
dan membeza

PETA PEMIKIRAN:
Latihan

Membanding membeza

http://www.ithink.org.my/BmHome/MapDemo/doublebubble

http://www.ithink.org.my/BmHome/MapCollection/do
5/10/2015
9
ublebubble

PETA PEMIKIRAN:

Lambang Peta Buih Berganda


Lambang tangan

5/10/2015

10

PETA PEMIKIRAN:

Lambang Peta Buih Berganda


Anggota badan

5/10/2015

11

PETA PEMIKIRAN:

5/10/2015

12

Anda mungkin juga menyukai