Anda di halaman 1dari 17

Makom Mahmud

Disusun Oleh :

Aditya Rahmadi A
Agil Rahmadi
Bagus Soleh
Dedi Siswantoro

- Hadyan Adli
- Miftah Rahmat S
- Yoyok Priyono

DAFTAR ISI
SEJARAH

UNSUR
BUDAYA

MONUMEN

LARANGAN
ADAT

TATA TERTIB

KETURUNAN

BANGUNAN

LAMPIRAN
GAMBAR

TOKOH
ADAT

SEJARAH
Diperkirakan awal mula makom
mahmud berdiri pada tahun 1645 M
pada masa penjajahan. Makom
mahmud dulunya sebagai tempat
persembunyian dari penjajah dan
penyebaran agama islam. Pendiri
makom mahmud ialah Eyang Dalem
Hj. Abdul Manah atau dikenal juga
sebagai Eyang Dalem atau Eyang
Mahmud.

TATA TERTIB ZIARAH MAKOM MAHMUD


Tamu wajib lapor ke juru kunci dan mengisi daftar tamu;
Tamu yang ingin mukim / ziarah harus meminta izin juru
kunci dan pemerintah setempat;
Tamu wajib menghormati adat istiadat Makom mahmud;
Tamu diharuskan menggunakan busana muslim;
Tamu wajib menjaga kebersihan dan ketertiban makom;
Tamu dilarang makan, merokok, dan mengobrol
dimakom;
Yang membawa Handphone Harap dimatikan;
Tamu dilarang melakukan praktek perdukunan
Tamu diharuskan mentaati peraturan / tata tertib makom.

KETURUNAN EYANG DI MAKOM MAHMUD

Eyang Dalem Hj. Abdul Manah (Eyang


Mahmud) (1645 -1725)
Eyang Abdullah Gedug
Eyang Agung Zaenal Arif
Eyang Syaidi
Eyang Sutajaya
Eyang Asli Mudin
Eyang Zaenal Abidin
Eyang Muhammad Tahir
Eyang Muhammad Madar
Eyang Hj. Muhidin.

TOKOH ADAT MAKOM MAHMUD

Hj. Udin (Ketua Adat)


Hj. Uron
Hj. Kamirudin
Hj. Syafii
Hj. Kodir (Juru Kunci Makam
Eyang)

MONUMEN / TUGU MAKOM MAHMUD


Tugu ini dibangun oleh Eyang Mahmud
juga berdasarkan wangsit (pentunjuk) yang
diterimanya ketika beliau berada di depan
Kabah. Salah satu petunjuk yang beliau
terima ialah, bahwa untuk menandai
bahwa kawasan Mahmud sebagai daerah
suci seperti halnya Mekkah dan Medinah
maka hurus diberi tanda. Tanda tersebut
kemudian dibangun oleh
Eyang Dalem dari batu yang tingginya kirakira meter dan diberi nama Tugu
Mahmud, dengan berbentuk kuncup.

BANGUNAN
Pada umumnya bentuk bangunan di
Makom ini berbentuk panggung,
dalam artian mempunyai kolong,
berlantai bambu yang dibelah-belah
(palupuh Sd.) atau terbuat dari
papan. Dindingnya dari bilik
bambu (anyaman bambu) dengan
atap genting. Semua bentuk
bangunan hampir sama (mirip), juga
bentuk pintu dan jendelanya hampir
sama antara satu dan lainnya.

LARANGAN MAKOM MAHMUD


Dilarang menggunakan Keramik
pada Bangunan;
Dilarang menggunakan jendela
kaca pada Bangunan;
Dilarang membuat sumur (Dulu);
Dilarang membuat bangunan
bertingkat / Gedong;
Dilarang memotret Makom Eyang;
Dilarang memelihara Soang dan
Embe

UNSUR BUDAYA KAMPUNG MAHMUD

Kesenian Khas Makom Mahmud :


Terbang yaitu semacam shalawatan
(berjanji) terus menerus, dikarenakan
perkembangan Zaman kesenian
Terbang juga berkembang dan
dialkulturasikan dengan kesenian
yang lain misalkan Kesenian Music dll.
Makanan Khas Makom Mahmud
Nasi Jangung (Benhur), Nasi
Singkong (Cinga), dan gepuk.

Teknologi Yang ada diMakom mahmud


DiMakom Mahmud terbuka dalam
perkembangan teknologi dengan catatan
tidak menghilangkan adat istiadat.
Mata Pencaharian Di Makom Mahmud
Awal mula mata pencaharian diMakom
mahmud adalah bertani, tapi dikarenakan
lahannya menyempit oleh pembangunan
jalan, Industri, dan perumahan, maka
masyarakat Makom mahmud sebagian
beralih menjadi pengrajin Kayu (Kursi,
Meja,dll), Wirausaha.

LAMPIRAN

SEKIAN TERIMAKASIH