Anda di halaman 1dari 8

)( .

.Lengkapkan kotak kosong mengikut turutan huruf

.1

.2

.3

.4

.5

.7
.9

10
.

.8

.Padankan huruf hijaiyyah yang sama bentuk

.6

)( .

.11

)10

.12

.13

.14

.15

) (10

)( .
.Warnakan jawapan yang betul

.16


.17

.18

Beriman kepada Allah

3
.21

batik

adapek

namireB
tamaik
irah
adapek

namireB

hallA

adapek

namireB
radaq
nad

adaq
adapek

namireB

lusar

adapek

namireB

takialam

adapek

namireB

.Tulis rukun iman mengikut susunan yang betul

.)(
(10 )

.20
.19

.22

.23

.24

.25

(10
)
.
()
.Bulatkan jawapan yang betul

( / ) :

.
(Bersuci / bersugi) ialah menghilangkan hadas dan najis pada tubuh badan,
pakaian dan tempat.

.( / ).31
Hukum bersuci ialah (wajib / sunat).

.32
.( / )
Bersuci daripada najis supaya kita boleh menunaikan (solat / zakat).

.( / ).33
Kebersihan sebahagian daripada (iman / hati).

( / ).34
.
Allah memberi ganjaran (dosa / pahala) kepada orang yang bersuci.

. ( / ).35
Orang yang bersuci akan (disayangi / dibenci) Allah.

10)
4

)(
.
.Tulis semula doa di bawah mengikut susunan yang betul

.36

)2

)( ) (/ ) (x
(
.
.Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah

: (x) .
.Nabi Muhammad dilahirkan di Yaman

)
(
.41 ( ) .
.Bapa Nabi Muhammad bernama Abdul Mutalib

.42 .
(

.Aminah binti Wahab ialah ibu Nabi Muhammad

.43 ) .
(
.Abdul Mutalib ialah datuk sebelah bapa Nabi
5

.44
(
)
.
.Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Selasa Tahun Gajah

. .45
(
)
.Keluarga Nabi Muhammad sangat dihormati di Mekah

10)

. )(
.Sebut huruf yang dibulatkan, kemudian tulis

:
)
(
.46

)
(
.47
6

)
(
.48

)
(
.49

)
(
.50

)10

)( .
.Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar

.51


.52

.53

.55

)10

.54

:
(
:

...........................
......
) (
) (

1

............................

.......................

) (