Anda di halaman 1dari 3

ACARA MEMADIK

( Ida Bagus Wirya Dharma )


Ainggih risampune puput matur atur ring Ida sasuhunan, Ida Betara Betari
lelangit sinareng sami, bebawosan jagi pacang kekawitin. Dumogi majalaran
antuk manah ning nirmala Ida Betara, Betari, prasida mapaica pemargi sane
antar.
Ratu singgih peranda sane dahat suciyang titiyang, pengelingsir, Aji
Biyang semeton raka rai griya Gede Mas sanur sane kusumayang titiyang,
Lugrayang titiyang ngiring Ratu peranda, Pengelingsir, Aji, Biyang miwah
semeton raka rai ngaturang pangastungkara,

OM SWASTI ASTU
Kaping Ajeng titiyang pinaka angga griya Kutuh Kelod Tabanan, katodya dados
penyeledii titiyang medruwe bli, Ida Bagus Gede Wirakusuma. lugrayang
titiyang ngaturang atur agung rena sinampura dwaning presangga titiyang
sareng sami ngerahuin griya gede Mas Sanur sekadi mangkin, sampun pastika
antuk tityang pengerawuh tityang punika janten pacang ngemetuang
pangerewed mantuke ring semeton iriki.
Kaping kalih titiyang ngaturang suksmaning manah ring sajeroning panyanggra
sane dahat utama sekadi asapuniki.
Ratu peranda sane suciyang titiyang, Pengelingsir, Aji, Biyang miwah semeton
raka rai griya gede mas sanur sane kusumayang titiyang, sadurunge titiyang
midartayang pari indik pengerawuh titiyang sinareng sami ring griya iriki,
mangda sareng sami tatas pastika, lugrayang titiyang nyihnayang angga
pengelingsir miwah semeton sami sane iring titiyang rawuh meriki,
Titiyang newek, Ida Bagus Made
Widiadnya, .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................... ................................................................
............................dst Ainggih risampune sami sampun nyihnayang angga soang2
tincapang titiyang antuk babuat titiyang rawuh sekadi mangkin,
Ratu peranda sane suciyang titiyang, Pengelingsir, Aji Biyang miwah semeton raka

rai sinareng sami sane kusumayang tityang, sepengerawuh tityang sekadi


mangkin nenten wenten tiyos wantah ngetut pinunas titiyang madruwe pianak
Ida Bagus Wirya Dharma, sane mawosan sampun kalulut asih( turah mangkin
jatuh cinta ) sareng I jegeg Driki sane mapesengan Ida Ayu Mas Agung
Prama Iswari, wenten raris pinunas nyane sareng ajine, mangdane prasida
rawuh ring griya gede mas sanur iriki, matur atur jagi pacang nunas
keledangan pikayunan ratu peranda, pengelingsir , aji biyang semeton raka rai
sareng sami mangdane presida ngelugrayang I jegeg Ida Ayu Mas Agung
Prama Iswari jagi pacang kejangkepang, alaki rabi sareng titiyang madruwe
pianak Ida Bagus Wirya Dharma.
Nawegang tityang, mangdane pastika antuk titiyang natasan ring paiketan anak alit
sareng kalih, titiyang nunas I jegeg Ida Ayu Mas Agung Prama Iswari
mangdane prasida iring titiyang iriki.
(yening sampun rawuh I Jegeg raris metaken)
Bagus ne aji jani mataken tekening bagus, nang teletekan sube beneh I jegeg ne, ane
mapesengan Ida Ayu Mas Agung Prama Iswari, Sube sujati bagus lulut asih teken I
jegeg, sube sujati kayun baguse sekadi sane uningayang bagus sareng ajin baguse
jagi pacang nincapang paiketane ke grehasta asrama?

Ainggih dwaning sampun piragi tityang atur tityang madruwe pianak, sampun pastika
antuk tityang ngemanahang wantah I jegeg Ida Ayu Agung Mas Prama Iswari, sane
iring tityang puniki sane ngardi lulut asih tityang maderbe pianak Ida Bagus Wirya
Dharma
Ainggih galah aturang titiyang ring pengelingsir
iriki,................................... .............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................
Ainggih suksma aturang titiyang mantuke Ratu Peranda,Pengelingsir, Aji, Biyang
Miwah semeton raka rai, dwaning pinunas titiyang sampun prasida kadagingan,
momo dadosne tityang ring galahe mangkin, malih titiyang nunas keledangan, Ratu
peranda, pengelingsir sami dwaning titiyang pacang ngelanturang pari indik puniki,

manah titiyang pinanggal Kutus, ring dina buda paing wayang, sane pacang rawuh I
Jegeg Ida Ayu Agung Prama Iswari pacang iring titiyang ke griya Kutuh Kelod, raris
puputan titiyang pawidiwidanaan. Titiyang nunas mangda ledang rawuh nyaksi ring
sajeroning upacara pawidi widanaan.
Ainggih galah aturang titiyang mantuke pangelingsir
sami ............................................................................... ................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................
Ainggih Ratu, pengelingsir, Aji Biyang miwah semeton raka rai sinareng sami,
minabang titiyang Ida sasuhunan miwah betara betari lelangit sinareng sami sampun
mapaica pemargi sane antar miwah sampun prasida cumpu ring bebawosan rahinane
mangkin dumogi selanturnyane prasida labda karya sida sidaning don pinaka
pemumut atur titiyang lugrayang titiyang ngaturang prama santhy,
Om santhy, santhy, santhy,....... Om

Anda mungkin juga menyukai