Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh

: 15 Februari 2015

Tahun

: 2 Cerdik

Bil. Murid

: 28 Orang

Masa

: 10.00 pagi 10.30 pagi

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tema

: Warisan Tradisional

Tajuk

: Makanan tradisional

Standard Kandungan

: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan


betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran

: 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif


pancaindera dengan betul mengikut konteks.

Objektif

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid


dapat:
i.

Menjelaskan makna kata adjektif pancaindera


dengan tepat.

ii.

Membina dan menulis kata adjektif pancaindera


dengan betul mengikut konteks.

Sistem Bahasa

: Tatabahasa : Golongan kata ( Kata adjektif pancaindera)

Kosa Kata : cantik, wangi, manis, kacak

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum :


Ilmu

: Kajian Tempatan, Budaya Masyarakat

Nilai murni

: Hormat menghormati, bekerjasama, berdisiplin

Kreativiti

: Imaginasi dan Visualisasi

Strategi

: Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, penyoalan,


menghubungkait dengan
pengalaman

Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik, kinestatik


Kemahiran Belajar Cara Belajar: Mengumpul maklumat
dan membina kata
adjektif mengikut konteks

Bahan Bantu Belajar

: Komputer riba, LCD, Petikan teks, kad imbasan, Lembaran


kerja

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid-murid mengetahui dan melakukan rutin penjagaan


gigi setiap hari.

Langkah/
Masa

Set
Induksi

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Guru menunjukkan
gambar dan benda
maujud kepada murid.

1. Murid-murid diminta membersihkan


lantai bilik darjah.

(5 minit)

Catatan

BBB:
-Minyak wangi

2. Murid memeriksa pakaian dari


kepala hingga ke kasut secara
berpasangan.

-Gula-gula

3. Murid diminta menghidu pasangan


masing-masing.

-Gambar

-Meja Murid

Contoh soalan:
Wangi tak rakan kamu hari
ini?

-Lagu

4. Guru bertanya soalan kepada


murid.
Berdasarkan benda dan
gambar yang cikgu
tunjukkan, apa yang kamu
dapat rasa atau lihat?

5. Guru menunjukkan gambar dan


benda maujud kepada murid sambil
bertanya soalan.

KB:
Penyoalan,
menjana idea

6. Guru mengaitkan set induksi


dengan tajuk yang hendak diajar.
BCB:
Mengumpul
maklumat

Nilai murni:
Hormat
menghormati

Langkah 1

Tayangan video kata


adjektif pancaindera.

(7 minit)

Kad Huruf Berwarna

1. Guru memaparkan tayangan video


mengenai kata adjektif
pancaindera.
2. Setiap murid mendapat kad huruf

BBB:
Komputer riba

- Cantik
- Wangi
- Manis
- Kasar
- Merdu

berwarna daripada guru.


3. Guru membahagikan murid kepada
lima kumpulan mengikut warna
huruf yang mereka dapat.

LCD
Kad huruf

KB:
4. Wakil setiap kumpulan
menerangkan perkataan yang
mereka dapat dan kumpulan
pancaindera bagi perkataan
tersebut.

Menjana idea
KP:
Verbal Lingusitik
Nilai murni:
Kerjasama

Petikan teks:
Langkah 2

Kuih Baulu

1. Murid diminta membaca


petikan dengan intonasi dan
sebutan yang betul.

BBM:

2. Murid dan guru bersoal jawab


tentang kata adjektif
pancaindera yang terkandung
dalam petikan yang dibaca.

KB:

(7 minit)

3. Murid menyenaraikan kata


adjektif pancaindera yang
terdapat di dalam petikan.

Petikan teks

Bersoal jawab
Menghubung
kait

KP:
Verbal Linguistik

Nilai murni:
Kerjasama

Lembaran kerja 1:
Langkah 3

1. Murid diberi lembaran kerja kepada


setiap murid.

BBM:
kad imbasan

2.

buku latihan

Pentaksiran.

(8 minit)

Murid diminta melengkapkan


tempat kosong dengan kata adjektif
pancaindera yang betul secara
individu.

3. Guru memantau setiap kerja yang


dilakukan oleh murid.

Lembaran kerja 2.
Pemulihan.

Kedah :
Penyoalan

4. Guru dan murid berbincang


bersama-sama mengenai jawapan
bagi setiap soalan tadi.

KB:

5. Guru akan membimbing dan


membetulkan jawapan yang salah.

Menjana Idea,
menyelesaikan
masalah

6. Murid yang tidak dapat melepasi


ujian pentaksiran akan diberikan
latihan pemulihan manakala murid
yang melepasi ujian pentaksiran
akan diberikan latihan pengayaan.

Nilai murni:
Hormat
menghormati

Lembaran kerja 3.
Pengayaan.
Sosial : Bersoal jawab
Penutup

Kognitif :

(3 minit)

Rumusan isi pelajaran


Contoh soalan:
Apakah kata adjektif
pancaindera yang kamu
pelajari pada hari ini?

1. Guru bersoal jawab tentang kata


adjektif dan meminta murid
menyebut kembali semua kata
adjektif yang telah dipelajari.

KP:
Kinestatik
Verbal linguistik

2. Guru merumuskan pembelajaran


pada hari tersebut.
Nilai murni:
Kerjasama