Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : 10.09.

2014

Hari : Rabu
Geografi Alam Sekitar Fizikal
Tingkatan 6 Atas 2

Tajuk : Kebergantungan Antara Sistem (Geomorfologi)


Objektif : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran semua pelajar dapat :
1. Mengetahui interaksi di antara sistem geomorfologi dengan sistem lain
2. Menyatakan 3 hubungan sistem geomorfologi dengan sistem lain.
3. Membuat huraian 2 proses perkaitan sistem geomorfologi dengan sistem lain.
Isi Pelajaran : Kaitan Sistem Geomorfologi dengan sistem lain
1. Kaitan Sistem Geomorfologi dengan Sistem Atmosfera
2. Kaitan Sistem Geomorfologi dengan Sistem Hidrologi
3. Kaitan Sistem Geomorfologi dengan Sistem Ekologi
Aktiviti : Pembentangan hasil dapatan kajian dibuat dalam bentuk kumpulan.
Setiap ahli dalam kumpulan akan membuat pembentangan masingmasing.
Nilai : Rajin dan Bekerjasama
KBKK: Pelajar dapat mengaitkan antara sistem geomorfologi dengan 3 sistem
bumi yang lain.
Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai