Anda di halaman 1dari 20

BENTUK-BENTUK

KERAJAAN AWAL

CIRI-CIRI UTAMA KERAJAAN


AGRARIA
Masyarakatnya menjalankan kegiatan

ekonomi berasaskan pertanian,


penternakan, dan pemungutan hasil hutan
dan sungai.
Terbentuk di kawasan pertanian yang
subur
Terbentuk di lembah sungai
Terdapat di kawasan pedalaman / di
kawasan berbukit / di lereng gunung

KEGIATAN EKONOMI
MASYARAKAT AGRARIA
Menanam padi sawah atau padi huma
Menanam tanaman sampingan
Menghasilkan pelbagai jenis rempah
Mengumpulkan hasil hutan
Mengambil sarang burung dari gua
Menangkap ikan di sawah, paya dan sungai
Mendapatkan kulit kura-kura
Menternak binatang
Memasarkan hasil lebihan kepada

masyarakat maritim

FAKTOR-FAKTOR KEMAJUAN
PERTANIAN KERAJAAN AGRARIA
Pembinaan sistem pengairan yang baik
Sistem pengairan yang bersumberkan

sungai dan tasik


Sistem pengairan dibina / diuruskan oleh
raja
Terletak di lembah sungai yang subur
Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP


KEPADA MASYARAKAT ANGKOR

Membekalkan sumber air minuman


Membekalkan sumber ikan air tawar
Punca untuk mengairi sawah
Mendapan lumpur menyuburkan kawasan

sekitar

PELABUHAN YANG WUJUD PADA


ZAMAN AWAL DI ASIA TENGGARA

Pelabuhan pembekal
Pelabuhan kerajaan
Pelabuhan entreport

CIRI-CIRI PELABUHAN DI ASIA


TENGGARA
Pelabuhan pembekal
Pelabuhan yang membekalkan hasil tempatan
Disinggahi pedagang yang mahu mendapatkan bekalan bahan
tersebut
Pelabuhan kerajaan
Masih berperanan sebagai pelabuhan pembekal dan tempat
berdagang
Wujud kerajaan di situ
Pelabuhan entreport
Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar
Membekalkan hasil tempatan kepada pedagang antarabangsa
Membeli barang dari pedagang antarabangsa
Mengedarkan barang dari luar kepada pelabuhan sekitarnya

FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN
PELABUHAN KEDAH TUA
Hubungan dengan Srivijaya
Hubungan dagang dengan China, Timur

Tengah dan India

Gunung Jerai menjadi panduan kapal keluar

masuk

Kedudukannya di laluan Selat Melaka


Terlindung daripada tiupan angin monsun
Kemudahan menyimpan barang
Kekayaan hasil hutan sebagai barang

dagangan

Barang dagangan dari luar mudah diperoleh

MENGAPA ORANG MELAYU BERJAYA


MENJADI PELAUT, PEDAGANG DAN
PENEROKA TERULUNG DI ASIA
TENGGARA
Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua

franca
Mempunyai pelabuhan yang strategik dan
lengkap dengan kemudahan
Kuasa politik yang unggul
Semangat ingin meneroka
Kemahiran membuat kapal
Mengetahui kaedah pelayaran

FAKTOR-FAKTOR SRIVIJAYA MUNCUL


SEBAGAI KERAJAAN MARITIM
Memiliki bala tentera yang besar
Tentera mengawal perdagangan dan

keselamatan kerajaan
Memiliki pelabuhan yang baik
Kedudukan pelabuhannya strategik iaitu di
Selat Melaka
Menjadi persinggahan pedagang dari China
dan India
Wilayah taklukannya membekalkan barang
dagangan
Mampu menghasilkan kapal besar
Mempunyai hubungan dengan pelabuhan
Kedah Tua

MENGAPA KERAJAAN MARITIM DAN


KERAJAAN AGRARIA SALING
BERGANTUNG ANTARA SATU SAMA
LAIN
Kerajaan agraria membekalkan beras kepada

kerajaan maritim
Beras menjadi barang dagangan utama antara
kedua-dua kerajaan
Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan
meritim untuk mendapatkan barangan mewah
dari luar
Kerajaan agraria membekalkan hasil hutan
kepada kerajaan maritim sebagai tukaran dlm
perdagangan
Gajah utk kenderaan raja diperolehi daripada
kerajaan agraria
Tukang kayu dan tukang batu yang mahir
dibekalkan oleh kerajaan agraria

PENGARUH AGAMA HINDU DAN


BUDDHA DALAM KERAJAAN AWAL

PROSES PENYEBARAN PENGARUH


HINDU DAN BUDDHA DI ASIA
TENGGARA

Disebarkan oleh Ksyatria / tentera semasa

menakluk tanah jajahan


Dibawa oleh golongan Vaisya / pedagang
Disebarkan oleh golongan Brahmin
Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan
budaya tempatan
Setiap pemerintah mengambil aspek berbeza
Penerimaan aspek kebudayaan India didorong
oleh perdagangan
Rom memberhentikan perdagangan logam emas
dgn India
Usaha mendapatkan logam emas membuka
ruang terhadap perdagangan antara India dgn
Asia Tenggara

PENGARUH HINDU DAN BUDDHA


TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN KERAJAAN AWAL
DI ASIA TENGGARA
Penggunaan gelaran raja
Struktur pemerintahan dipengaruhi oleh sistem

beraja di India
Raja berada di puncak pemerintahan dan dibantu
oleh golongan bangsawan dan pembesar
Raja berkuasa mutlak
Perintah raja adalah undang-undang
Melanggar titah raja adalah derhaka
Raja dianggap bayangan tuhan / dewaraja
Raja mempunyai kesaktian
Adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan
kedudukan raja
Brahmin memimpin upacara pertabalan
Pembinaan kota yang melambang orde kosmos

MONUMEN

Monumen ialah binaan atau bangunan

yang dibuat drpd batu dgn tujuan


memperingati orang ternama atau
peristiwa penting
Monumen boleh berupa candi / kuil / wat
/ stupa, arca dan patung

FUNGSI CANDI SEBAGAI


MONUMEN KEAGAMAAN
Berperanan sebagai rumah ibadat
Sebagai tempat menyimpan abu jenazah

raja dan keluarganya


Tempat menyimpan patung dewa utama
Menjadi lambang keagungan pemerintah
Melambangkan orde kosmos

CIRI-CIRI BINAAN ANGKOR


WAT
Tingginya 213 meter
Keluasan kawasannya 208 hektar
Mempunyai tempat pemujaan di bahagian

tengahnya
Tempat pemujaan berbentuk teres bertingkat
empat setinggi 39 meter
Setiap sudut mempunyai menara
Di bahagian luarnya terdapat tembok
Tembok diperbuat drpd batu dgn ukuran 850
meter lebar dan 1000 meter panjang
Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata
di dinding tembok

PERANAN BAHASA SANSKRIT PADA


ZAMAN KERAJAAN AWAL DI ASIA
TENGGARA
Menulis batu bersurat
Bahasa keagamaan
Bahasa kesusasteraan
Bahasa ilmu
Bahasa komunikasi kerajaan

TERIMA KASIH
DISEDIAKAN OLEH:
mahfuzah mohd noh

smksr