Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 5

MINGGU

1
11 JAN

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

Modul 1

1.1

1.1.1

CD Lagu

Menyanyikan
lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

Mendengar
dan
mengecam aras pic
yang dimainkan.

TP 1 (1.1.1)

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan
lagu
Adikku Sayang dengan
pic yang betul.

TP 2 (1.1.1)

Adikku
Sayang

Mengajuk pic yang


didengar
secara
menurun dan menaik.

2015
-

Menyanyikan
dengan pic
betul.

15 JAN

lagu
yang

2015

Modul 1

1.1

1.1.3

18 JAN

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi solfa do, re,


mi , fa , so , la.
- menyanyi solfa dalam
pelbagai corak irama

2015
22 JAN
2015

Menyanyikan
dengan betul.

Solfa

Latihan
menggunakan
solfado,re,mi,fa,so.

pic

Latihan
isyarat
tangan Curwen.
Menyanyi
solfa
sambil
membuat
isyarat
tangan Curwen.

TP 3 (1.1.3)
TP 4 (1.1.3)

CD lagu
Bahan
kursus

Modul 1

1.1

1.1.4

25 JAN

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan
lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Mengaplikasi accelerando
dan
ritardando
dalam
nyanyian.

2015

Menyanyikan
lagu
secara
accelenrando
dan ritardando dengan
betul.

29 JAN

Latihan pic secara


lembut (p),sederhana
lembut (mp), kuat (f)
dan sederhana kuat
(mf) yang ditetapkan.

TP 3 (1.1.4)

Menyanyi
lagu
adikku sayang secara
accelerando
dan
ritardando.

TP 4 (1.1.4)

Kad imbasan

2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

Modul 4

4.1

4.1.1

TP 1 (4.1.1)

Membaca dan
Menulis
Notasi Muzik

Membaca
menulis
muzik.

Mengenal istilah dan


simbol muzik.

Kad imbasan
simbol muzik

01 FEB

Mengenal
dan
menulis simbol muzik
dengan betul.

Modul 4

4.1

Mengenal dan menulis


not E,F,G, A, B, C, D
dengan betul.

Penerangan
tentang
bentuk not semibrif
dan minim beserta

2015
05 FEB
2015

dan
notasi

Menulis simbol dan istilah.


- Piano ( p )
- Mezzo piano
( mp )
- Forte ( f )
- Mezzo forte ( mf )
- DC
- Fine
- DS
- Staccato
- Tekanan
- beransur lembut
- beransur kuat

4.1.2
Menama dan menulis not E,
F, G, A, B, C dan D pada

Menulis
semula
simbol muzik.

TP 4 (4.1.2)

Kad imbasan

08 FEB
2015

Membaca dan
Menulis
Notasi Muzik

Membaca
menulis
muzik.

dan
notasi

12 FEB

baluk.

nilainya.

E F G A B C D
- Semibrif
- Minim Bertitik
- Minim
- Krocet
- Kuaver

Mengenal kedudukan
not E,F,G, A, B, C
dan D, pada baluk

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

Modul 1

1.4

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Meniup
rekoder
dengan ton yang baik.

Postur ketika meniup


rekoder.

15 FEB

1.4.1
Memainkan not E,F,G, A, B,
C dan D dengan ton yang
baik
- memainkan not
- penjarian not E, F, G, A, B,
C dan D
- pernafasan
perlidahan
(dengan
sebutan tu)
- embouchure
- postur

1.4.2

Memainkan rekoder
berdasarkan skor

2015
19 FEB
2015

Modul 1
Pengalaman
Muzikal

1.4

Memainkan
berdasarkan skor.

rekoder

Latihan notasi

Menulis not E,F, G, A,


B, Cdan D pada
baluk dalam bentuk
semibrif,,minim
bertitik,
minim
,krocetdan
kuaver
dengan betul.

Menama dan menulis not E,


F, G, A, B, C, D pada
baluk.
- semibrif
- minim

2015

Baluk
TP 5 (4.1.2)

Pernafasan
perlidahan
sebutan tu.

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

TP 1 (1.4.1)
TP 2 (1.4.1)

dan
dengan

Meniru
dan
memainkan
rekoder
not E,F,G,A,B,C,D
mengikut nilai not.

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D

TP 3 (1.4.2)

CATATAN

Rekoder

22 FEB

Memainkan rekoder
secara ensembel

- memainkan frasa lagu


memainkan
melodi
kaunter
- memainkan melodi

2015

Frasa
.

Memainkan rekoder
mengikut skor.

26 FEB
2015

Modul 1

1.4

1.4.2

01 MAC

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan
rekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
memainkan
melodi
kaunter
- memainkan melodi

Modul 1

1.4

1.4.2

08 MAC

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkanrekoder
berdasarkan skor.
- memainkan frasa lagu
memainkan
melodi
kaunter
- memainkan melodi

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

2015
-

Memainkan rekoder
berdasarkan skor
-

Melodi.

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D

TP 3 (1.4.2)

Rekoder

TP 3 (1.4.2)

Rekoder

Memainkan rekoder
mengikut skor.

05 MAC
2015

2015
-

Memainkan rekoder
berdasarkan skor
-

kaunter

Latihan penjarian not


E,F,B, A, G,C ,D
Memainkan rekoder
mengikut skor.

12 MAC
2015

MINGGU

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

10

Modul 1

1.4

1.4.3

22 MAC

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Memainkan rekoder dalam


pelbagai tempo.

Memainkan rekoder
mengikut
tempo
berdasarkan
skor
dengan betul.

2015

Latihan pernafasan.

TP 3 (1.4.3)

Meniup rekoder frasa


demi frasa.

Rekoder
Skor latihan

Memainkan rekoder
mengikut
tempo
berdasarkan skor.

26 MAC
2015

11

Modul 3

3.1

3.1.1

29 MAC

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada
pelbagai
repertoir.
Contoh:

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton
menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

2015
-

- Muzik Popular
- Muzik Tradisional
Malaysia
- Muzik klasik
Barat
- Muzik Asia

02 APR
2015

12

Modul 3

3.1

3.1.1

05 APR

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada
pelbagai
repertoir.

Mengenalpasti muzik yang


didengar.

2015
09 APR

Ciri muzik:
Alat muzik (contoh: alat
bertali, tiupan)
Cara persembahan

Mengenalpasti muzik
popular
Malaysia
dengan betul.

Mengenalpasti muzik
tradisional Malaysia
dengan betul.

Penerangan
ringkas
tentang muzik popular
Malaysia.

TP 3 (3.1.1)

Memperdengarkan
muzik popular dan
muzik
tradisioanal
secara kuiz.
Mengecam
dan
mengenalpasti
ciri
muzik berkenaan.

TP 5 (3.1.1)

TP 4 (3.1.1)

TP 6 (3.1.1)

Penerangan
ringkas
tentang
muzik
tradisional Malaysia.

TP 3 (3.1.1)

Memperdengarkan
muzik
tradisioanal
secara kuiz.

TP 5 (3.1.1)

Mengecam
dan
mengenalpasti
ciri
muzik berkenaan.

CD lagu
Video

TP 4 (3.1.1)

TP 6 (3.1.1)

CD lagu

2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

13

Modul 2

2.1

2.1.1

TP 2 (2.1.1)

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Menghasilkan
pelbagai
kesan
bunyi
untuk
mengiringi persembahan.
.

Tunjukcara
penghasilan bunyi.

Slaid
penceritaan

12 APR

Mengajuk
dan
mengenalpasti kesan
bunyi yang didengar .

2015
-

Murid
melakukan
latihan
dalam
kumpulan
untuk
menghasilkan kesan
bunyi.

TP 3 (2.1.1)
TP 4 (2.1.1)

Alat perkusi

TP 5 (2.1.1)
TP 6 (2.1.1)

16 APR
2015

14

Modul 2

2.1

2.1.2

19 APR

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Mencipta
mudah.

2015
-

Meter 2
4

corak

irama

Mencipta corak irama


atau melodi yang
mudah.

Latihan
kumpulan.

dalam

Persembahan
kumpulan.

23 APR
2015

Latihan

dalam

TP 3 (2.1.1)

Alat perkusi

TP 4 (2.1.1)

Kad Gambar

15

Modul 2

2.1

2.1.2

26 APR

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif

Mencipta
mudah.

2015

corak

irama

Mencipta corak irama


atau melodi yang
mudah.

kumpulan.

Menyanyi lagu Abang


Balik Kampung secara
dinamik.

Mendengar
Abang
Kampung.

TP 3 (2.1.1)
TP 4 (2.1.1)

Persembahan
kumpulan.

Meter 3
4

30 APR
2015

16

Modul 1

1.1

1.1.5

03 MEI

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan dinamik.


- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f )
- sederhana kuat (mf)

2015
-

lagu
Balik

TP 3 (1.1.5)

CD lagu

TP 4 (1.1.5)

Kad
imbasan

Menyanyikan lagu
Menyanyikan
lagu
Abang balik kampung
secara dinamik.

07 MEI
2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

17

Modul 1

1.1

1.1.2

Menyanyi
lagu
berkembar
dengan
dengan betul.

Menyanyikan
laguAbang
Kampung.

10 MEI
2015
14 MEI

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Bernyanyi lagu berkembar.

Menyanyikan
Adikku Sayang.
Menyanyikan
dua
lagu

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

TP 5 (1.1.2)
Balik

lagu

keduasecara

TP 6 (1.1.2)

CATATAN

CD Lagu

2015

berkembar.

18

Modul 1

17 MEI

Pengalaman
Muzikal

2015

1.2.1
1.2

Memainkan corak
berdasarkan skor.
Memainkan alat perkusi
Meter 2 3 4
4 4 4

irama

Memainkan
alat
perkusi
mengikut
meter
berdasarkan
skor.

Mengenal skor perkusi


lagu
Tepukan
berdasarkan
perkusi.

TP 1 (1.2.1)

Alat perkusi
Skor perkusi

irama
skor

Memainkan
alat
perkusi mengikut skor
secara berkumpulan.

21 MEI
2015

19

Modul 1

24 MEI

Pengalaman
Muzikal

2015

1.2
Memainkan
perkusi

1.2.2
alat

Memainkan alat perkusi


dalam pelbagai tempo.

Memainkan
alat
perkusi
mengikut
tempo
yang
ditetapkan.

Mengenal
perkusi.

skor

Memainkan
alat
perkusi mengikut skor.

Alat perkusi
Skor perkusi
TP 2 (1.2.2)
TP 3 (1.2.2)

Memainkan
alat
perkusi
mengikut
tempo.

28 MEI
2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN

CATATAN

(TP )

20

Modul 1

1.3

1.3.1

14 JUN

Pengalaman
Muzikal

Bergerak mengikut
muzik.

Membuat
berdasarkan
didengar.
- warna ton
- irama

2015
-

pergerakan
muzik yang

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan
irama
yang
didengar.

Membuat pergerakan
berdasarkan
muzik
yang didengar..

TP 1 (1.3.1)

Membuat pergerakan
berdasarkan irama.

TP 3 (1.3.1)

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan
irama
yang
didengar.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

TP 4 (1.3.2)

Meniup
rekoder
mengikut
dinamik
yang ditetapkan.

Latihan pernafasan.

TP 4 (1.4.4)

Penjarian
not
berdasarkan skor.

TP 5 (1.4.4)

CD lagu

TP 2 (1.3.1)

18 JUN
2015

21

Modul 1

1.3

1.3.1

21 JUN

Pengalaman
Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat
berdasarkan
didengar.
- warna ton
- irama

22

Modul 1

1.4

1.4.4

28 JUN

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

2015
-

pergerakan
muzik yang

CD lagu

TP 5 (1.3.2)

25 JUN
2015

2015
02 JUL

Meniup
dinamik.

mengikut

TP 6 (1.4.4)

Rekoder

2015

23

Modul 1

1.4

1.4.5

05 JUL

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
rekoder.

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

24

Modul 2

2.1

2.1.3

Mengajuk melodi.

TP 3 (2.1.3)

12 JUL

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

Mencipta corak irama


mudah
mengikut
kreativiti
masingmasing.

Mengimprovisasi
jawapan
kepada
soalan.

TP 4 (2.1.3)

2015

Meniup
rekoder
berdasarkan
skor
dengan betul.

09 JUL
2015

2015
16 JUL

Contoh:
- bekerjasama dalam
kumpulan
- bertoleransi semasa
melakukan aktiviti
muzik
- bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
- menghormati arahan

TP 4 (1.4.5)

Rekoder

TP 5 (1.4.5)
TP 6 (1.4.5)

CATATAN

2015

25

Modul 2

2.1

2.1.3

Menghasilkan kesan
bunyi
mengikut
kreativiti
masingmasing.

Mengimprovisasi
bunyi
mengikut
kreativiti.

TP 4 (2.1.3)

19 JUL

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

26

Modul 2

2.1

2.1.3

Mencipta corak irama


mudah
mengikut
kreativiti
masingmasing.

Mencipta karya muzik


untuk
mengiringi
persembahan.

TP 6 (2.1.3)

26 JUL

Penghasilan
Muzik

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta dan menyanyikan


melodi mudah.
- mengajuk melodi
mengimprovisasi
jawapan kepada soalan
melodi yang diberikan.

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

27

Modul 2

2.1

2.1.3
Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah.
- mengajuk melodi
mengimprovisasi

Mencipta karya muzik


untuk
mengiringi
persembahan

TP 6 (2.1.3)

Menghasilkan idea
muzikal kreatif.

Mencipta corak irama


mudah
mengikut
kreativiti
masingmasing.

02 OGO

Penghasilan
Muzik

2015
-

TP 5 (2.1.3)

23 JUL
2015

2015
30 JUL
2015

CATATAN

2015

jawapan kepada soalan


melodi yang diberikan.

06 OGO
2015

28

Modul 1

1.1

1.1.6

09 OGO

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan sebutan


yang betul.

29

Modul 1

1.1

1.1.7

16 OGO

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada pelbagai
repertoir.

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti menyanyi.

Modul 1

1.2

1.2.3

2015

Menyanyikan
lagu
dengan
sebutan,
pic,dinamik
dan
artikulasi
dengan
konsisten.

Menyanyikan
dengan betul.

Mengamalkan
nilai
murni dalam aktiviti
muzik.

Menyanyikan
lagu
dengan betul dan
mempamerkan
nilai
murni dalam aktiviti
muzik.

Memainkan
corak
irama secara ekspresif

Memainkan
corak
irama
berdasarkan

Menyanyi
ekspresif.

lagu
TP 6 (1.1.6)
secara

13 OGO
2015

2015

TP 6 (1.1.7)

20 OGO
2015

30

Memainkan

TP 6 (1.2.3)
alat

perkusi

23 OGO

Pengalaman
Muzikal

Memainkan
perkusi

alat

dengan
dinamik
berdasarkan skor.
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f)

27 OGO

- sederhana kuat (mf)

2015

dan konsisten.

skor
kumpulan.

mengikut

2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

31

Modul 1

1.2

1.2.4

Pengalaman
Muzikal

Memainkan
perkusi

Menunjukcara dalam
kumpulan;----.-.bekerj
asama
dalam
kumpulan
.bertoleransi semasa
melakukan
aktiviti
muzik
.bertanggungjawab
terhadap tugas atau
peranan yang diberi
- .mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
.menghormati arahan
ketua/konduktor/guru .

TP 6 (1.2.4)

30 OGO

Mengamalkan
nilai
murni semasa aktiviti
muzik dijalankan.

32

Modul 3

3.1

3.1.1

06 SEPT

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

Memberi pendapat tentang


muzik yang didengar atau
ditonton
menggunakan
terminologi muzik secara

Penerangan
tentang
muzik klasik barat.

TP 6 (3.1.1)

Apresiasi
Muzik

Mengenalpasti muzik
klasik barat.

alat

2015

Mengamalkan nilai murni


semasa aktiviti memainkan
alat perkusi.

03 SEPT
2015

2015

Mendengar
mengecam

dan
muzik

CATATAN

- Muzik klasik barat


10 SEPT
2015

33

Modul 3

3.1

13 SEPT

Apresiasi
Muzik

Menghayati muzik
daripada pelbagai
repertoir.

2015

- Muzik Asia

17 SEPT

berpandu.
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

berkenaan.
Kuiz

3.1.1
Memberi pendapat tentang
muzik yang didengar atau
ditonton
menggunakan
terminologi muzik secara
berpandu.
Ciri muzik:
- Alat Muzik
(contoh: alat bertali, tiupan)
- Cara Persembahan

Mengenalpasti muzik
klasik barat.

Penerangan
muzik Asia.

tentang

Mendengar
mengecam
berkenaan.

dan
muzik

TP 6 (3.1.1)

Kuiz

2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

34

Modul 4

4.1

4.1.3

TP 5 (4.1.3)
TP 6 (4.1.3)

Membaca dan
menulis notasi
muzik

Membaca
menulis
notasi muzik

Mengenal dan menulis


simbol.

Kad
imbasan

27 SEPT

Menulis notasi dan


simbol muzik dengan
betul dan konsisten.

2015
01 OKT
2015

dan

Menulis nilai not dan tanda


rehat.
-Semibrif
- minim bertitik
-minim
-krocet
-kuaver

Menamakan not.

Baluk

35

Modul 4

4.1

04 OKT

Membaca dan
menulis notasi
muzik

Membaca
menulis
notasi muzik

36

Modul 1

1.4

1.4.4

11 OKT

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder
- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf) 1.4.2

2015

4.1.4
dan

Menulis meter.
- menulis angka atas dan
angka bawah bagi meter

Menulis meter lagu


dengan betul.

Mengenal meter lagu.

Meniup
rekoder
mengikut
dinamik
yang ditetapkan.

Latihan pernafasan.

TP 4 (1.4.4)

Penjarian
not
berdasarkan skor.

TP 5 (1.4.4)

Menulis meter lagu


2 3 4
4 4 4

08 OKT
2015

2015
-

Meniup
dinamik.

Rekoder

TP 6 (1.4.4)

mengikut

15 OKT
2015

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

37

Modul 1

1.4

1.4.4

Latihan pernafasan.

TP 4 (1.4.4)

18 OKT

Pengalaman
Muzikal

Memainkan rekoder
secara ensembel

Mengaplikasikan dinamik
dalam permainan rekoder

Meniup
rekoder
mengikut
dinamik
yang ditetapkan.

Penjarian
not
berdasarkan skor.

TP 5 (1.4.4)

CATATAN

2015
-

- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)

22 OKT

- sederhana kuat (mf) 1.4.2

TP 6 (1.4.4)
Meniup
dinamik.

mengikut

2015

38

Modul 1

1.3

1.3.1

25 OKT

Pengalaman
Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat
berdasarkan
didengar.
- warna ton
- irama

39

Modul 1

1.1

1.1.2

01 NOV

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Modul 1

1.1

2015
-

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan
irama
yang
didengar.

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

Bernyanyi lagu berkembar.

Menyanyi
lagu
berkembar
dengan
dengan betul.

Menyanyikan
laguAbang
Balik
Kampung.
Menyanyikan
lagu
Adikku Sayang.
Menyanyikan keduadua
lagu
secara
berkembar.

1.1.1

Menyanyikan

Mendengar
dan
mengecam aras pic

pergerakan
muzik yang

TP 4 (1.3.2)

CD lagu

TP 5 (1.3.2)

29 OKT
2015

2015
-

TP 5 (1.1.2)

CD Lagu

TP 6 (1.1.2)

05 NOV
2015

40

lagu

TP 1 (1.1.1)

CD Lagu

08 NOV

dengan pic yang betul.

yang dimainkan.
Mengajuk pic yang
didengar
secara
menurun dan menaik.
Menyanyikan
lagu
dengan pic
yang
betul.

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

MINGGU

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN
AKTIVITI

TAHAP
PENGUASAAN
(TP )

CATATAN

41

Modul 1

1.3

1.3.1

CD lagu

Pengalaman
Muzikal

Bergerak
mengikut muzik.

Membuat
berdasarkan
didengar.
- warna ton
- irama

Cadangan Aktiviti:
- bergerak berdasarkan
situasi, tema atau puisi

TP 4 (1.3.2)

15 NOV

Membuat pergerakan
mengikut warna ton
dan
irama
yang
didengar.

42

Modul 1

1.1

1.1.1

21 NOV

Menyanyikan lagu
daripada
pelbagai
repertoir.

Bernyanyi dengan pic yang


betul.

Mendengar
dan
mengecam aras pic
yang dimainkan.

TP 1 (1.1.1)

Pengalaman
Muzikal

Menyanyikan
lagu
dengan pic yang betul.

2015
12 NOV

Buku teks
TP 2 (1.1.1)
Buku
Panduan
Guru

2015

2015
-

pergerakan
muzik yang

TP 5 (1.3.2)

19 NOV
2015

2015
25 NOV
2015

Mengajuk pic yang


didengar
secara
menurun dan menaik.
Menyanyikan
dengan pic
betul.

lagu
yang

CD Lagu
Buku Teks

TP 2 (1.1.1)
Buku
Panduan
Guru

*** TP ( Sila rujuk DSKP untuk keterangan Tahap Penguasaan )