Anda di halaman 1dari 5

KAJIAN KAJISELIDIK KE ATAS IMPAK PENGGUNAAN CARTA TOPICAL

ORAL ENGLISH KE ATAS MURID PRA SEKOLAH DI SARAWAK


Pengenalan
Kami sedang menjalankan kajiselidik impak ke atas murid pra sekolah
dengan menggunakan Topical Oral English Chartsuntuk membangunkan
Kemahiran Mendengar dan Bertutur di bawah Teras Tunjang Komunikasi
Bahasa Inggeris.
Sila baca dengan teliti setiap soalan yang diberi dan jawab mengikut
pengalaman cikgu semasa menggunakan Carta tersebut ke atas murid murid
ini.
Bahagian 1
Latarbelakang sekolah
Nama Sekolah
Nama Cikgu
SUHAILI

: SK MERPATI JEPANG
:SITI ZAHRAH BT AHMAT SHARIF/ FATIMAH BT

Umur

:45/44

Jumlah Murid

: Lelaki

27

Etnik
Lain Lain

: Melayu

47

Umur

: 3 Tahun

Perempuan
22
-

Cina

4 5 Tahun
21

49
Jumlah
1Iban/Bidayuh

6 Tahun
28

Bahagian 2
Selepas mengikuti aktiviti aktiviti yang dianjurkan dalam carta ini yang
berteraskan Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris murid murid boleh
mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar, bertutur dalam
ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang
bertatasusila, dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat
perkembangan murid.
Sila buat analasis sendiri dan nyatakan kadar pemahaman dan
perkembangan murid mengikut pengalaman cikgu sendiri menggunakan
Topical Oral English Charts mengikut kadar impak 1 hingga 3, di mana ,

1.Telah Menguasai (TM)


(BM)

Fokus
:
Mendengar
Mendengar
perhatian

2. Sedang Menguasai

(SM)

3.Belum Menguasai

Kemahiran
dengan

penuh

1. TM
2. SM
3. BM

Apabila cikgu membaca melalui


carta murid mendengar dengan
penuh
perhatian/minat
dan
konsentrasi.

1. TM
2. SM
3. BM

Murid mudah memberi respon


apabila menerima arahan dari
cikgu.

1. TM
2. SM
3. BM

1. TM
2. SM
3. BM

1. TM
2. SM
3. BM

1. TM
2. SM
3. BM

Murid mampu mengenalpasti


objek yang disebut oleh cikgu
dan memberi respon.
Murid juga mampu membezakan
jenis suara di persekitaran
dengan mengguna
carta 4
Amins Birthday.
Murid mudah membezakan dan
mengenalpasti intonasi suara
tinggi dengan rendah, dan
perlahan dengan kuat seperti
pada carta 9 The Duck, the
Frog and the Cat.
Murid memberi respon terhadap
apa yang didengar dan dibual
atau apa yang diminta dengan
menggunakan ayat mudah.
Mendengar dan
bunyi perkataan

mengecam

1. TM
2. SM
3. BM

1. TM
2. SM
3. BM

Murid boleh mengenal perkataan


dengan bunyi suku kata awal
2

yang sama.
Murid boleh mengenal perkatan
dengan bunyi suku kata awal
yang berbeza.

1. TM
2. SM
3. BM

1. TM
2. SM
3. BM

Murid boleh mengenal perkataan


dengan bunyi suku kata akhir
yang berbeza.

1. TM
2. SM
3. BM

Fokus : Kemahiran Bertutur


Berinteraksi dengan Mesra

1. TM
2. SM
3. BM

Murid sangat teruja dan terus


berinteraksi dengan cikgu dan
sesama sendiri.

1. TM
2. SM
3. BM

Murid
menyebut
perkataan
dengan betul dan sopan ketika
berbual.

1. TM
2. SM
3. BM

Murid menyatakan permintaan


dengan sopan.

1. TM
2. SM
3. BM

Adakah murid memberi arahan


kepada
rakan
secara
bertatasusila?

1. TM
2. SM
3. BM

1. TM
2. SM
3. BM

Murid boleh mengenal perkataan


dengan bunyi suku kata akhir
yang sama.

Adakah murid berbual dengan


menggunakan ayat yang mudah
dengan sebutan yang betul?
Murid mampu menyebut objek di
persekitaran dengan sebutan
yang betul.

1. TM
2. SM
3

3. BM
Bersoaljawab
melalui
rangsangan yang diberi
Murid mampu menyebut semula
soalan
rangsangan
yang
dikemukakan.

1. TM
2. SM
3. BM

Dengan bimbingan guru murid


mampu
menyoal
dengan
menggunakan
sebutan
yang
betul.

1. TM
2. SM
3. BM

Murid mampu mengemukakan


soalan bersesuaian dan mudah
difahami.
Menceritakan perkara yang
didengar

1. TM
2. SM
3. BM

1. Lelaki
2. Perempuan
3. Jumlah keseluruhan

1. Tidak
2. Ya
3. Sangat Positif

Dengan
mendengar,
murid
mampu bercerita apa yang
didengar dengan mengguna ayat
mudah.
Melakonkan
watak
mengikut situasi

watak

Murid mampu menghidupkan


watak atau memainkan peranan
mengikut
situasi
dengan
menggunakan
bahasa
yang
sesuai, dengan bimbingan guru.
Contoh carta 9.
Penguasaan,
pemahaman
dan impak kepada murid
secara keseluruhan.
Setelah menggunakan carta ini,
dengan pengalaman dan analisis
cikgu, berapakah jumlah murid
yang
boleh
atau
mampu
mengikuti Kandungan Standard
yang diberika di atas?

Ulasan cikgu, adakah Carta


Topical Oral English ini memberi
impak yang positif dan sesuai
kepada mu-rid?