Anda di halaman 1dari 3

RPH Matematik

Tahun 1
Laman Utama
Pengenalan
RPH Matematik Tahun 1
Set Induksi
Langkah 1-1
Langkah 1-2
Langkah 1-3
Langkah 1-4
Langkah 2-1
Langkah 2-2
Langkah 2-3
Langkah 3
Penutup
Cadangan Aktiviti
.
..
Storyboard
Video

RPH Matematik Tahun 1


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 1
Mata Pelajaran
:
Kelas
:
Tarikh
:
Masa
:
Bilangan Murid
:
Bidang
:
Tajuk
:
Standard Pembelajaran :
Objektif pembelajaran :
1.
2.
3.

Matematik
1 Bestari
2 Mei 2012
910 hingga 1010 a.m (60 minit)
22 orang
Nombor dan Operasi
Tambah Nombor Hingga 10
2.3 (ii)
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,

murid dapat :
menambah dua nombor menggunakan bahan konkrit.
menambah menggunakan garis nombor.
melengkapkan ayat matematik tambah.

Elemen Merentas

Kreativiti (pelbagai pola) pemerhatian ,memadan

Kurikulum(EMK)

Teknologi dan Komunikasi (Penggunaan LCD )

Penerapan Nilai
keberanian

Kemahiran Berfikir

Bekerjasama, berhati-hati,daya usaha,

Membanding dan membeza.

Bahan Bantu Mengajar :

Video-LCD , alat pembilang (straw) , kad bergambar, slaid garis nombor

Penilaian Pengajaran & :


Pembelajaran

Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan perbincangan.

Alamat Blog

Langkah
Set
Induksi
(6 minit)

Langkah
1
(17
minit)

http://rphtambah.blogspot.com/

Butiran Kegiatan guru


-Guru menayangkan video
Sang Kancil Mengira
Buaya.

Hasil Pembelajaran
- Murid memerhati video yang
ditayangkan dengan penuh
teruja.

- Guru bersoal jawab


dengan murid tentang
bilangan kancil dan buaya.

-Murid memberi respon kepada


soalan guru.

-Guru menunjukkan kad


imbasan bergambar.

-Murid memerhatikan kad


imbasan bergambar yang
ditunjukkan oleh guru.

-Guru menyoal murid


jumlah bilangan objek yang
terdapat dalam gambar.

-Murid menyatakan jumlah


objek yang terdapat dalam
gambar.

-Guru menyoal beberapa


soalan tambah dan
meminta murid membilang
menggunakan alat
pembilang yang di bawa.

-Murid menambah
menggunakan alat pembilang.

-Secara rawak guru


menyoal jumlah
sebenarnya.

Langkah
2
(15

-Guru menerangkan cara


menambah menggunakan
garis nombor.

-Murid menyatakan jumlah


sebenarnya dan menulis ayat
matematik tambah di papan
tulis.
-Murid mendengar dan melihat
langkah-langkah menambah
menggunakan garis nombor.

Strategi/Catatan
BBM:
Video
Sang Kancil
mengira buaya

BBM:
Kad bergambar
TKP:
Visual linguistik
Interpersonal
Intrapersonal

BBM:
Alat Pembilang
(straw)
Nilai:
Daya usaha
Tekun

BBM:
Slaid garis
nombor, LCD

minit)

Langkah
3
(17
minit)

Penutup
(5 minit)

-Guru ulangi dengan garis


nombor yang lain.

Murid memerhati dan


memahami penerangan guru.

-Guru

meminta murid
menambah
menggunakan garis
nombor.

-Murid

-Guru meminta murid


menjawab soalan dalam
lembaran kerja.

- Murid menjawab soalan


dalam lembaran kerja.

menunjukkan
langkah-langkah
menambah menggunakan
garis nombor pada papan
tulis.,

-Guru membuat
perbincangan soalan-soalan
yang terdapat dalam
lembaran kerja .

-Murid memberi respon


jawapan soalan tambah yang di
buat.

-Guru menayangkan slaid


pantun.
-Guru meminta murid
membaca beramai-ramai
dengan gaya.

-Murid memerhati slaid pantun


yang dipamerkan.
-Murid membaca beramairamai dengan gaya.

Pendekatan
Pembelajaran:
Pembelajaran
Berbantukan
Teknologi

BBM:
Lembaran kerja
Nilai:
Kerjasama

BBM:
Slaid pantun