Anda di halaman 1dari 7

JAWAB SEMUA SOALAN YANG DIBERIKAN.

A.

i) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


1) Apakah perbezaan antara kit model kereta mainan yang kamu pelajari pada
tahun 4 dengan kit model tahun 5?

2) Berikan dua contoh pengangkutan yang menggunakan sistem takal dan tali
sawat?

3) Berikan dua contoh pengangkutan yang menggunakan sistem gegancu dan


rantai?

4) Selain daripada menggunakan minyak untuk menghasilkan pergerakkan sebuah


kenderaan, apakah tenaga lain yang boleh digunapakai?

5) Berikan tiga contoh bahan logam yang digunakan dalam pembinaan projek ?

6) Berikan dua contoh bahan bukan logam yang digunakan dalam pembinaan
projek ?

(12 Markah)
ii) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
tali sawat

gear

Motor

pemacu

kuasa

1. ___________ berfungsi sebagai penghantar kuasa untuk menggerakan bahagian


bahagian pada kit model robot.
2. Rantai berfungsi memindahkan __________ dari gegancu pemacu ke gandar yang
dipasang gegancu dipacu untuk menghasilkan pergerakan apabila motor
dihidupkan.
3. Takal biasanya dihubungkan dengan menggunakan _____________.
4. ___________ merupakan sejenis alat elektrik yang menukarkan tenaga elektrik
kepada tenaga kinetik.
5. Gear yang dipasang pada syaf motor dikenali sebagai gear ___________ .

(5 Markah)

B. Labelkan bahagian-bahagian kit model robot di bawah.

Suis

Tangan

Kaki

Motor

Gear

(5 Markah)

C. Namakan jenis sistem pergerakan kit model serta suaikan keterangan


mengenai sistem tersebut.
Jenis

Nama Sistem

Keterangan

(8 Markah)

Gegancu dan rantai

Motor yang
digunakan pada kit
model biasanya
menggunakan arus
terus daripada
bateri.

Gear

Rantai
menghubungkan
gegancu pemacu
yang dipasang pada
motor dengan
gegancu dipacu.

Takal dan tali sawat

Motor

Berfungsi sebagai
penghantar kuasa
untuk menggerakan
bahagian-bahagian
pada kit model.

Menghubungkan
dan memindahkan
tenaga kinetik dari
satu syaf ke syaf
yang lain.

D. Namakan gambar rajah alatan di bawah dengan fungsinya.

Alatan Tangan

Nama

Fungsi

(10 Markah)

Untuk mengetuk
bahagian kit
model secara
perlahan

Untuk
mengetatkan
dan
melonggarka
n skru kepala
belah.

Untuk
mengetat dan
melonggarkan
bol dan nat.

Untuk
memegang
komponen
yang kecil.

Untuk
mengetatkan
dan
melonggarkan
skru kepala
Allen.

Sepana hujung
terbuka

Kunci Allen

Gandin plastik

Pemutar skru
rata

Playar
muncung tirus

E. Namakan gambar rajah alatan di bawah dengan fungsinya.

Nama

Fungsi

(10 Markah)

Digunakan untuk
membentuk,
melipat,
mengetuk dan
meratakan
kepingan logam
pada sudut tepat,
serta membentuk
keluli lembut.

Digunakan
untuk
meratakan
permukaan
logam.

Digunakan
untuk menanda
garisan pada
permukaan
kepingan
logam

Digunakan
memotong
kepingan
logam

Digunakan
untuk mengikir
dan
membentuk
hujung kayu.

Penggarit

Kikir rata

Kikir parut

Gunting besi
Gandin getah