Anda di halaman 1dari 1

1.

Tempoh masa
50-60 min
2. Bilangan sesi
6- 10 sesi
3. Kelompok tertutup/ terbuka
4. Komposisi
Konsep homogen dan heterogen
5. Saiz
5- 8 ahli
6. Kekerapan perjumpaan
Sekali seminggu

- Pengarah
- Org yg berkecuali
- Org yg tidak campur
tangan
- Manipulator
- Pengurus
- Pemangkin
Ciri peribadi
- Keprihatinan, kuasa peribadi,
keberanian, kerelaan membuat
konfrontasi, keikhlasan dan
autentisiti, kepunyaan identiti,
kepercayaan dan semangat
terhadap proses kelompok, sifat
kreatif dan inovatif
Kemahiran asas
- Sama dgn kaunseling individu

Peranan kaunselor

Kebaikan Kaunseling kelompok


- Membekalkan 1 persekitaran yg selamat
di mana klien blh cuba dan mengalami
tingkah laku baru bersama ahli lain
- Menjimatkan masa
- Berpeluang membantu ahli lain
- Kemahiran menyelesaikan masalah
ditingkatkan
- Berupaya memupuk semangat dan
motivasi

Pemilihan ahli
kelompok

Bab7: Kaunseling
kelompok
Asas kelompok

KK. lawan kaunseling keluarga


-bertujuan menyelesaikan masalah
melalui hubungan interpersonal
- Perbezaan
1. Unsur inklusif
2. Struktur
3. Ikatan persaudaraan
4. Peranan pemudahcara
5. Matlamat
- Persamaan
1. proses adalah serupa

KK. lawan kaunseling individu


- Faktor perbezaan
1. Pembelajaran secara tidak langsung
2. Keluwesan peranan
3. Kesejagatan
4. Altruisme
5. Pembelajaran interpersonal
6. Lakonan semula sifat dan fungsi kekeluargaan
- Persamaan
1. Tiada perbezaan signifikan dari segi kesan keseluruhan
2. Keberkesanan dipengaruhi oleh masalah klien

Proses kaunseling
kelompok

i) Proses kelompok
- aspek berhubung dgn
proses
1. penglibatan
2. fokus berpusatkan
kelompok lawan
berpusatkan individu
3. fokus kpd kini dan di sini
4. matlamat kelompok

iI) Penapisan pra kelompok


- bertujuan menapis dan
mengorientasi bakal ahli
- 4 langkah penting
( penjelasan Couch)
1. mengenalpasti keperluan,
jangkaan dan komitmen ahli
2. mencabar mitos dan
miskonsepsi mengenai
kaunseling kelompok
3. menyampaikan maklumat
4. membuat penapisan

iii) Tahap-tahap KK.


a. Tahap 1 (Orientasi)
- menyediakan ahli utk menyertai sesi kaunseling yg bakal
berlangsung
- memberi perhatian kpd orientasi ahli dan struktur kelompok
b. Tahap 2 (Transisi)
- ahli meneruskan pembinaan kepercayaan dan kejelekitan
antara satu sama lain
- pemudahcara: galakkan ahli spy meluahkan perasaan
bimbang serta mengurus konflik scr terbuka dan memupuk sifat
autonomi dlm kalangan ahli
- peranan ahli: membina, menyelenggara dan menghalang
Jenis- jenis kelompok

1. K. berpusatkan krisis
2. K. berpusatkan masalah
3. K. berpusatkan
pertumbuhan
a. K. bimbingan
b. K. kaunseling
c. K. terapi
4. K. latihan kemahiran hidup
5. K. saling berkongsi
6. K. pertumbuhan
7. K. keluarga
8. K. perbincangan
9. K. online