Anda di halaman 1dari 7

Kata Naman Tunggal

orang, mesin muzik, alat

Kata Nama Terbitan


Pemuzik, keramaian, permainan, alunan

Kata Nama Majmuk


Tengah hari, hari raya, pos laju

Kata Nama Ganda


Alat- alat, bunyi-bunyian, bukit-bukau

Kata Kerja Transitif


Aktif
Contoh: Dia sedang memainkan alat muzik
Pasif
Contoh: Alat muzik itu dimainkan oleh dia

Kata Kerja Tak Transitif


Contoh: Para penonton terhibur dengan
persembahan itu

Boleh dibentuk daripada satu kata


nama atau lebih.
Fungsi frasa nama
Sebagai subjek
Contoh: Kumpulan muzik tradisional itu sungguh
terkenal
Sebagai predikat
Contoh: Gitar ialah suatu alat muzik bertali

Digunakan dalam karangan untuk memperlihatkan


pertautan idea dan urutan isi.
Fungsi

Penanda Wacana

Menunjukkan maksud
sebaliknya

Sungguhpun begitu, namun


begitu,meskipun begitu

Menunjukkan
tambahan

Dalam pada itu, selain itu, di


samping itu, lantaran

Menunjukkan sebab

Jadi, oleh itu, kesimpulannya

Salah satu cara untuk membentuk


perkataan.
Menyisipkan unsur seperti el,
em, er, dan in.
Disisip antara konsonan dengan vokal
dalam kata dasar.
Sisipan hanya boleh dilakukan dalam
pertengahan kata.
Penyisipan membentuk kata nama
terbitan dan kata adjektif terbitan.

Kata dasar

Sisipan

Bentuk terbitan

-el-

Telapak
Telunjuk
Kelembung

-er-

Serabut
Seruling
Gerigi

Tali
Gerlap
jari

-em-

Temali
Gemerlap
Jemari

Sabung

-in-

Sinabung

Tapak
Tunjuk
kembung
Sabut
Suling
gigi