Anda di halaman 1dari 11

A. Tulis kata dasar bagi setiap perkataan berimbuhan di bawah.

Contoh :
menolong

1.

menyiram

2.

membantu

3.

mengumpulkan

4.

mencuci

5.

menelefon

tolong

( 10 MARKAH)

B. Padankan perkataan seerti di bawah.


Contoh:

1.

2.

selepas

kawan

benar

murid

rakan

gembira

pelajar
3.
seronok
4.

5.

sisa

betul

sesudah

baki

( 10 MARKAH)

C. Warna kata hubung yang betul.

Contoh:
Abang membaca buku

1. Kaki adik luka

sambil

lalu

dan

lalu

4. Awak hendak bermain badminton

mendengar radio.

terpijak kaca.

kerana

2. Faizal murid yang pandai

3. Jari Aswad terkena pisau

supaya

tetapi

sambil

supaya

pendiam.

berdarah.

atau

bola sepak?

5. Zarina

dan

lalu

Zaiton suka melukis.

( 10 MARKAH)

D. Gariskan kata kerja yang betul.

Contoh:
Aisyah ( menyidai , membeli ) kain pada ampaian.

1. Faizul sedang ( melayari , menonton ) televisyen.

2. Hisham ( memberus , membasuh ) tangannya sebelum makan.

3. Pakcik Hadi ( menimbus , menanam ) sayur di belakang rumah.

4. Ahmad sedang ( berlari , berenang ) di padang permainan.

5. Aiman gemar ( mengecat , melukis ) gambar pemandangan.

( 10 MARKAH)

E. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul.

Apakah

Siapakah

Bagaimanakah

Manakah

Mengapakah

Bilakah

Contoh:
Di manakah kamu tinggal?

1. ___________________ kamu datang ke sekolah?

2. ___________________ ketua kelas Tahun Dua Cerdik?

3. ___________________ Faizah akan datang ke Gombak?

4. ___________________ awak tidak hadir ke sekolah semalam?

5. ___________________ sukan kegemaran anda?


( 10 MARKAH)

F. Isi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai.


pendek

ringan

kotor

keras

manis

tajam

Contoh :

Kain batik itu kotor.


1.

2.

Buah limau ini __________


3.

4.

Kapas ini __________

5.

Kayu ini _____________

Rambut Siti ___________

Pisau ini _______________

( 10 MARKAH)

G. Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul.

sebentuk

sebatang

seutas

seekor

sebilah

sebuah

Contoh :
Linda memakai seutas rantai yang cantik.

1. Kakak membeli ________________ kereta baharu.

2. Ayah menghadiahkan _______________ cincin kepada ibu.

3. Saya membeli ___________________ pen.

4. Ayah membelah kayu dengan _________________ kapak.

5. Pak Hamid memelihara _______________ beruk di belakang


rumah .
( 10 MARKAH)

H. Susun perkataan-perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang


betul.
Contoh :
menangis

Adik

lapar

kerana

Adik menangis kerana lapar.

1. ikan suka memancing Rahmat


____________________________________________________

2. murid seorang Raziman rajin yang


___________________________________________________

3. baharu Haliza kawan gembira mendapat


_____________________________________________________

4. menjadi doktor ingin Azli seorang


_____________________________________________________

5. membaca suka sebelum Hani tidur buku


_____________________________________________________

( 10 MARKAH)

I.

Susunkan perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang


sempurna.
Contoh : makan Adik suka tomato sos ayam dengan goreng
Adik suka makan ayam goreng dengan sos tomato.

1. sekeluarga Kami di Kassim Restoran makan


__________________________________________________

2. ekspres bas ke Pahang menaiki Azam


__________________________________________________

3. belakang bersembunyi Adik pintu di


__________________________________________________

4. menyimpan Ibu almari pakaian dalam di


__________________________________________________

5. saya Kakak belajar Universiti Malaya sulung di


__________________________________________________
( 10 MARKAH)

J. Baca petikan dan jawab soalan berikutnya.

Semalam sekolah saya telah mengadakan sukan tahunan. Pagi-pagi


lagi, semua murid berkumpul di padang sekolah. Mereka memakai
pakaian sukan.
Acara pertama ialah lumba lari untuk murid-murid tahun satu.
Kemudian diikuti acara untuk murid-murid tahun dua iaitu mengisi air ke
dalam botol. Manakala acara murid-murid tahun tiga pula ialah lari dalam
guni.
Rumah Kuning telah menjadi johan keseluruhan. Murid-murid
sangat gembira. Hadiah telah disampaikan oleh guru besar. Sukan
tahunan berakhir pada pukul 6.00 petang.

Contoh :

Apakah pakaian yang mereka pakai ?


Mereka memakai pakaian sukan.

1. Di manakah semua murid berkumpul ?


Semua murid berkumpul di________________________.

2. Apakah acara untuk murid-murid tahun satu ?


Acara untuk murid-murid tahun satu ialah _________________.

3. Apakah acara untuk murid-murid tahun tiga ?


Acara untuk murid-murid tahun tiga ialah _________________.
4. Siapakah yang telah menyampaikan hadiah ?
Hadiah telah disampaikan oleh ___________________________.

5. Makna bagi perkataan johan ialah _______________________.


( 10 MARKAH)