Anda di halaman 1dari 3

Program Intervensi Linus 2.

0
Numerasi
Sekolah ____________________________________________
Nama Murid
Tahun
Konstruk

1
3 : Memadan nombor dengan bilangan objek yang
diberi

Program
Aktiviti

Suai Padan
1. Murid menyebut nombor pada kad nombor yang
ditunjukkan.
2. Murid mengira objek maujud dan menyatakan
jumlahnya kepada rakan.
3. Murid memilih kad nombor yang sama dengan
bilangan objek.
4. Murid memadankan kad nombor dengan
bilangan objek maujud yang diberi.

Tempoh
Kekerapan
Penilaian

1 minggu
3 kali seminggu (waktu pdp Matematik)
a) Lisan
b) Bertulis

Program Intervensi Linus 2.0


Numerasi

Nama Murid
Tahun
Konstruk
Program
Aktiviti

Tempoh
Kekerapan
Penilaian

1
3 : Menulis nombor mengikut urutan
1. Murid mengira nombor 1-20 secara menaik.
2. Murid menyebut nombor (1-20) pada kad
nombor yang ditunjukkan secara rawak.
3. Murid menyusun kad nombor 1-20 secara
menaik.
4. Murid menyalin nombor secara susunan menaik.
5. Murid membuat latihan mengisi tempat kosong
susunan nombor secara menaik.
1 minggu
3 kali seminggu (waktu pdp Matematik)
a) Lisan
b) Bertulis

Program Intervensi Linus 2.0


Numerasi

Nama Murid
Tahun
Konstruk
Program
Aktiviti

Tempoh
Kekerapan
Penilaian

1
7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Saya Suka Tambah
1. Murid mengenal pasti simbol tambah.
2. Murid diberi dua kumpulan objek maujud dan
diminta menggabungkan kedua dua kumpulan
objek kemudian menyatakan jumlahnya.
3. Murid dibimbing mewujudkan dua kumpulan
objek berdasarkan ayat matematik yang diberi
dan menggabungkan kedua-dua kumpulan lalu
menyatakan jumlahnya.
4. Murid membuat latihan sambil diperhatikan
guru
1 minggu
3 kali seminggu (waktu pdp Matematik)
a) Lisan
b) Bertulis