Anda di halaman 1dari 2

KERTAS 2

SEK KEBANGSAAN BANDAR BINTANGOR , BINTANGOR


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL
BAHASA MELAYU TAHUN 3/ 2015 (PENULISAN)
NAMA

: __________________________________________ TARIKH: ________________

Arahan:
Sambungkan ayat-ayat di bawah dengan kata hubung yang sesuai
supaya menjadi satu ayat yang betul. Tuliskan semula jawapan anda di
ruangan yang disediakan.

1.

John suka main bola sepak. Gopal suka main bola sepak.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.

Hasnah menangis. Wang perbelanjaannya telah hilang.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

33. Loceng telah berbunyi. Ramai murid masih makan.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.

Ikan itu masih hidup. Ikan itu sudah mati.


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.

Saya akan pergi ke rumah awak. Saya ada masa lapang.


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Arahan:
1

Baca dan lengkapkan tempat kosong dalam teks dengan jawapan yang
betul.
menjaga

berada

berlaku

berdua

menyampuk

berbual

berpesan

terserempak

JAGA KESELAMATAN DIRI


Puan Lydia selalu (1) ____________________ kepada anak-anaknya, Anna
dan Judas agar sentiasa (2) __________________ keselamatan diri tidak kira di
mana-mana sahaja mereka (3) ____________________ . Beliau juga menasihati
mereka agar tidak pergi ke taman permainan seorang diri.
Kamu jangan pergi ke taman seorang diri, pesan Puan Lydia kepada
Anna dan Judas.
Mengapa

pula, ibu? tanya Judas. Kami selalu pergi

(4)

__________________ ? Anna pula (5) ____________________ .


Ayah atau ibu mesti menemani kamu berdua semasa di taman.
Bahaya. Ibu takut apa-apa (6) _______________________ kepada kamu berdua.
Kebanyakan alat permainan seperti buaian dan jongkang-jongket sudah
rosak, terang Puan Lydia. Selain itu, jangan (7) ____________________
dengan orang yang kamu tidak kenali. Jika (8) ___________________ dengan
sesiapa yang mencurigakan, kamu mesti menjauhinya,
Baiklah, ibu. Kami akan ingat pesan ibu itu, kata Judas.