Anda di halaman 1dari 5

Kategori Pukulan dan Pemadang

1.0 Tajuk
Run For The Balls

2.0 Matlamat
Matlamat aktiviti ini adalah untuk meningkatkan kefahaman terhadap konsep permainan
kategori pukulan dan pemadang melalui permainan kanak-kanak yang telah direka.

3.0 Objektif
Pada akhir ujian amali ini, calon dapat :
1. Meningkatkan ketahanan fizikal dan mental.
2. Menerapkan nilai-nilai positif dalam diri seperti toleransi dan nilai bekerjasama dalam
satu pasukan.
3. Meningkatkan kefahaman tentang corak permainan yang jauh dan pelbagai arah.
4. Menimba ilmu dan berpeluang untuk mengelolakan permainan kanak-kanak.
5. Meningkatkan kefahaman tentang taktik dan strategi dalam permainan.

4.0 Panduan Pelaksanaan Permainan

4.1 Senarai Jenis Alatan

Bil

Alatan/Gambar

Kayu Pemukul

Bola Kertas

Skitel/Kon

Bakul

Gelung

Papan Markah

4.2 Prosedur Pelaksanaan


1) Terdapat 2 kumpulan iaitu kumpulan pemukul dan kumpulan pemadang. Setiap
kumpulan terdiri daripada 5 orang ahli.
2) Pusingan pertama, kumpulan pemukul berada di dalam kawasan masing-masing.
Ahli kumpulan pemukul yang berada di posisi membaling akan membaling bola
kepada ahli yang berada di posisi memukul.
3) Pemukul akan memukul bola sejauh yang mungkin dan berlari membawa pundi
kacang kepada pemain ke-2, seterusnya pemain ke-2 berlari membawa pundi
kacang kepada pemain ke-3 dan seterusnya sehingga pemain ke-4 berjaya
memasukkan pundi kacang ke dalam bakul yang disediakan.
4) 2 markah akan diberikan jika berjaya memasukkan pundi kacang ke dalam bakul.
5) Sementara ahli kumpulan pemadang akan berada di kawasan masing-masing
6) Ahli kumpulan pemadang cuba menagkap bola kertas dan membaling bola itu
kepada ahli kumpulannya sehingga bola berjaya dimasukkan ke dalam bakul
beracun.
7) Markah kumpulan pemukul akan ditolak 1 mata bagi sebiji bola jika kumpulan
pemadang berjaya memasukkan bola ke dalam bakul.
8) Larian kumpulan pemukul akan terbatal sekiranya kumpulan pemadang berjaya
memasukkan bola ke dalam kotak beracun sebanyak 3 biji.
9) Permainan akan tamat selepas 4 minit bagi satu pusingan.

4.3 Pelan Kedudukan Pelaksanaan Permainan


12 m

11

25 m

4.4

Peraturan dan Syarat-syarat Permainan


1. Permainan terbahagi kepada 2 pusingan
2. Tempoh permainan bagi setiap pusingan ialah 4 minit
3. Ahli kumpulan pemadang dibahagikan kepada 3 kawasan, kawasan A (kawasan
penyambut bola), B (kawasan pemadang) dan C (kawasan jaringan pemadang)
4. Kesemua pemain hanya boleh bergerak di dalam zon mereka yang telah ditetapkan
sahaja. Namun bagi ahli kumpulan pemadang, dibenarkan untuk bergerak ke
kawasan terhampir dengan mereka untuk mengambil bola yang telah jatuh.
5. Bola di baling hanya dari paras bahu ke pinggang sahaja.