Anda di halaman 1dari 5

PENYELESAIAN

MASALAH
MENGGUNAKAN
ALGEBRA

Soalan 1.
Jumlah berat sebiji buah tembikai dan buah betik adalah seberat 4.43 kg. Berat buah
betik ialah 1.9 kg. Cari jumlah berat buah tembikai tersebut.

4.43
kg

Jalan penyelesaian.

1.9 kg

X + 1.9 kg = 4.43 kg
X = 4.43 kg 1.9 kg
X = 2.53 kg

14

34 . 4 3 kg

1 . 9 0 kg
2 . 5 3 kg

Soalan 2.
Beza umur Ali dan Baba sekarang ialah 5 tahun. Jumlah dua kali umur Ali dan umur Baba
ialah 40 tahun. Berapakah jumlah umur mereka 6 tahun akan datang.

Ali

Baba

Jalan penyelesaian.
4

Ali = a Baba = b
ab=5

2a + b = 40 2

a=5+b
a = 5 + 10
a = 15

a=5+b 3
3

Umur Ali = 15 tahun Umur Baba = 10 tahun

: 2 ( 5 + b ) + b = 40
10 + 2b + b = 40
3b = 40 10
3b = 30

Ali = 15 + 6

Baba = 10 + 6

= 21 tahun

= 16 tahun

Ali + Baba = 21 tahun + 16 tahun


= 37 tahun.

b = 30 3
b = 10

Jumlah umur mereka 6 tahun akan datang: