Anda di halaman 1dari 8

BAND 6

B6 DL1
KEMAHIRAN
BAND

MENDENGAR - BERTUTUR
6

PERNYATAAN
STANDARD

Menilai sesuatu perkara yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis.

DESKRIPTOR

B6 DL 1:
Menilai kekuatan dan kelemahan idea yang dikemukakan.

EVIDENS

B6 DL 1 E1:
Menilai kekuatan dan kelemahan idea yang dikemukakan dengan alasan
yang kukuh
B6 DL 1 E2:
Menggunakan
ungkapan
dan
gaya
pengucapan
(sebutan,kefasihan,intonasi dan nada ) yang betul dan dapat menyakinkan
pihak lain.
Perbincangan kumpulan

AKTIVITI
PENTAKSIRAN LangkahPentaksiran

CONTOH
ITEM

Empat orang murid dipanggil ke hadapan


Murid berdialog tentang tajuk atau isu idea yang dikemukakan.
Murid lain menilai kekuatan dan kelemahan idea yang
dikemukakan dengan alasan yang kukuh.
Guru menilai aspek ungkapan dan gaya pengucapan

Tajuk:
Murid diwajibkan menyertai semua aktiviti kokurikulum

BAND 6

KAD INVENTORI
BIL

PERKARA

Murid menilai sekurang- kurangnya 2


kekuatan idea yang dikemukakan oleh rakan
dengan alasan yang kukuh

Murid menilai sekurang- kurangnya 2


kelemahan idea yang dikemukakan oleh
rakan dengan alasan yang kukuh

Murid menggunakan ungkapan dan gaya


pengucapan :
Sebutan
kefasihan
intonasi
nada

Murid dapat menyakinkan pihak lain

/ x

BAND 6
B6 DB1 E1

KEMAHIRAN
BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR

MEMBACA
6

Menilai sesuatu perkara yang didengar, dituturkan, dibaca dan ditulis.


B6 DB 1:
Membaca dan merumuskan maklumat dengan alasan yang dapat
diterima.

EVIDENS

B6 DB1 E1:
Menilai

aspek

pengolahan)

kekuatan

dua

bahan

dan

kelemahan

bukan

kreatif

(idea,
yang

bahasa

dibaca

dan

dengan

mengemukakan alasa yang munasabah.


HSP: 7.4 Aras 1(vii)
Hasil Pembelajaran:
1. Murid boleh membaca dua petikan bukan kreatif dengan
menggunakan nada, gaya dan intonansi yang betul dan sesuai.
2. Murid mengemukakan tiga alasan yang munasabah dengan
menggunakan ayat sendiri.

Bahan:
AKTIVITI
PENTAKSIRAN Petikan 1 :
Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau (BT Ting.3,
halaman 189)
Petikan 2 :
Bangunan Mesra Alam (BT Ting.3, halaman 200-201)

BAND 6
Langkah Pentaksiran:

5.
6.

Murid membaca senyap petikan rencana yang bertajuk


Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau (BT
Ting.3, halaman 189) dan petikan rencana yang bertajuk
Bangunan Mesra Alam (BT Ting.3, halaman 200-201)
Seramai tujuh orang murid diminta membaca kuat dua
petikan yang diberi di hadapan kelas.
Murid dibahagikan kepada enam kumpulan.
(a) Tiga kumpulan (A,B,C) menilai aspek kekuatan dan
kelemahan petikan 1 secara bertulis.
(b) Tiga kumpulan (D,E,F) menilai aspek kekuatan dan
kelemahan petikan 2 secara bertulis.
Wakil setiap kumpulan(A,B,C) membacakan tiga alasan yang
munasabah tentang kekuatan dan kelemahan petikan 1.
Wakil setiap kumpulan(D,E,F) membacakan dua alasan yang
munasabah tentang kekuatan dan kelemahan petikan 2.

CONTOH

Bahan bercetak

ITEM

Petikan 1 :
Kawasan Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau (BT Ting.3,
halaman 189)
Petikan 2 :
Bangunan Mesra Alam (BT Ting.3, halaman 200-201)

BAND 6
B6 DT1E1
KEMAHIRAN
BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

MENULIS
6
Menilai sesuatu perkara yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis.
B6 DT1
Memurnikan karya kreatif dan bukan kreatif.
B6 DT1 E1 :
[ T3, 12.2, A2 (iv) ]
Memurnikan penulisan bukan kreatif dari aspek idea dan tatabahasa
sehingga boleh dijadikan contoh

Bahan
Contoh teks e-mel yang dikenalpasti mempunyai kesalahan kata
dan ayat. (ms 251)
Langkah Pentaksiran
Murid menambah idea bagi memurnikan e-mel tersebut.
Murid mencari kesalahan tatabahasa dan memurnikan e-mel
tersebut.
Murid memurnikan e-mel sehingga boleh dijadikan contoh .
TEKS E-MEL (ms 251 )

CONTOH
ITEM
Saudaraku,

Kini, sudah tiga bulan aku berada dirantau orang. Namun begitu, aku
tetap tidak melupakanmu dan sahabat kita yang lain di tanahair. Di sini,
aku memperoleh berbagai pengalaman, terutama dari segi pergaulan.
Aku terpaksa menyesuaikan diriku dengan kehidupan masyarakat di sini
yang lebih berdisiplin. Aku juga mula berdikari bukan sahaja untuk
menimba ilmu tetapi juga melakukan aktiviti lain. Aku mula

BAND 6
menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat di sini. Aku juga cuba
mempelajari bahasa penduduk tempatan untuk mempermudahkan
urusan. Perkara yang membangakan aku ialah mereka meminta aku
mengajarkan mereka bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Malaysia.
Walau pun pada mulanya aku berhadapan dengan banyak masalahmasalah, aku yakin yang tidak lama lagi masalah yang dihadapi oleh aku
dapat diatasi kerana aku berpegang kepada semangat Malaysia Boleh.
Walaupun aku di tempat
Asing, aku tetap tidak lupakan tanah air dan tetap berbangga menjadi
anak Malaysia. Sampaikan salam kepada sahabat kita, Chee Ming,
Ravinda Kaur, dan lain-lain. Terima kasih.
Sahabat mu,
Hisham Nagoya.

BAND 6

B6 DT1 E2
KEMAHIRAN
BAND
PERNYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

MENULIS
6
Menilai sesuatu perkara yang didengar dituturkan, dibaca dan ditulis.
B6 DT1
Memurnikan karya kreatif dan bukan kreatif.
B6 DT1 E2 :
[ T3, 12.2 A1(ii)]
Memurnikan penulisan kreatif dari aspek ciri-ciri dan gaya bahasa
sehingga boleh dijadikan contoh

Bahan
Serangkap pantun
Langkah Pentaksiran
Guru memberi serangkap pantun kepada murid-murid
Murid memurnikan dari aspek ciri-ciri dan gaya bahasa sehingga
boleh dijadikan contoh

CONTOH
ITEM

Sungguh wangi bunga kertas,


Hiasan rambut memikat amat,
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan muafakat ikatan.
Contoh pantun yang telah dimurnikan:
Harum sungguh bunga melati,
Hiasan sanggul amat memikat ,
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat

BAND 6