Anda di halaman 1dari 6

Kemahiran

Band
Pernyataan
Standard
Deskriptor
Evidens
Aktiviti
Pentaksiran

Mendengar dan bertutur


1
Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan
ditulis
B1 DL1
Bersoal jawab dan menyambung bicara tentang isu
B1DL1E1
Menyambung bicara tentang sesuatu isu dengan
menggunakan bahasa yang sesuai
Hari Guru
Langkah-langkah aktiviti:
1. Murid diperkenalkan dengan hari guru
2. Dua orang murid bersoal jawab tentang faedah hari guru
Contoh perbualan:
Murid 1 : Bilakah tarikh hari guru disambut
Murid 2 : Hari guru disambut pada 16 Mei pada setiap tahun
di seluruh Negara.Mengapakah kita perlu menyambut
perayaan hari guru.
Murid 1: Pada pendapat saya untuk menghargai jasa guru
yang banyak berkorban kepada kita.

Contoh Kad Inventori


Bil
1
2
3.

Perkara
/@x
Murid memberi respons berkaitan
tajuk
Murid dapat menyebut 3 ayat
aktiviti yang diberikan
Murid
dapat
menyampaikan
dengan bahasa yang sesuai

Kemahiran
Band
Pernyataan
Standard
Deskriptor

Mendengar dan bertutur


1
Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis

Aktiviti
Pentaksiran

B1DL1
Bersoal jawab dan menyambung bicara tentang sesuatu isu,
B1DL1 E1
Menyambung
bicara tentang sesuatu isu dengan menggunakan
bahasa yang sesuai .
Murid melihat gambar hari guru dan bersoal jawab dengan kawannya
berkaitan dengan hadiah untuk guru di sekolah.

Contoh Item

Gambar hari guru.

Evidens

Contoh Kad Inventori


Bil
1

Perkara
/@x
Murid bersoal jawab dan berkongsi /
idea untuk aktiviti hari guru di
sekolah

Kemahiran
Band
Pernyataan
Standard
Deskriptor
Evidens
Aktiviti
Pentaksiran

membaca
1
Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan
ditulis
B1DB1
Membaca petikan daripada pelbagai bahan dengan sebutan
dan intonasi yang sesuai
B1DB1 E1
Membaca petikan prosa atau puisi dengan sebutan dan
intonasi yang sesuai.
Sajak kata-kata
Langkah-langkah aktiviti:
1. Murid membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang
sesuai.

Contoh Item

.
Rujuk buku Harga Sebuah Lukisan (kata-kata).
Contoh Kad Inventori
Bil
1
2

Perkara
/@x
Murid membaca sajak.
Murid dapat membaca sajak
dengan sebutan sesuai(jelas dan
baku ).

Murid dapat membaca sajak


dengan intonasi yang sesuai.

Kemahiran
Band
Pernyataan
Standard
Deskriptor
Evidens

Membaca
1
Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan
ditulis
B1DB1
Membaca petikan daripada pelbagai bahan dengan sebutan
dan intonasi yang sesuai.
B1DB1 E1
Membaca petikan prosa atau puisi dengan sebutan dan intonasi
yang sesuai

Aktiviti
Pentaksiran

Contoh Item

.
Murid membaca petikan sajak dengan sebutan dan intonasi
yang sesuai.
.
Rujuk petikan.
Contoh Kad Inventori
Bil
1
2

Perkara
/@x
Murid membaca sajak
Murid membaca sajak dengan
sebutan dan intonasi yang sesuai.

Kemahiran
Band
Pernyataan
Standard
Deskriptor
Evidens

menulis
1
Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan, dibaca dan ditulis
B1 DT
Menulis ayat yang gramatis
B1DT1 E1
Mengenal pasti ayat-ayat majmuk (Ayat Majmuk Gabungan, Ayat Majmuk
Pancangan, Ayat Majmuk Campuran)
B1 DT1 E2
Menulis pelbagai jenis ayat majmuk yang gramatis

Aktiviti
Pentaksiran

Petikan
1. Menggarisi ayat-ayat majmuk yang terdapat dalam petikan
2. Murid menulis ayat majmuk yang dikesan dalam petikan semula.
a. Ayat Majmuk Gabungan
b. Ayat majmuk Pancangan
c. Ayat Majmuk Campuran
Petikan
Murid-murid sewajarnya melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
kokurikulum di sekolah. Hal ini demikian kerana pencapaian dalam aktiviti
ini menjadi salah satu syarat kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi
(IPT). Melalui kegiatan kokurikulum, seperti penyertaan dalam
perkhemahan, pertandingan kawad, sukan dan sebagainya, masa lapang
murid dapat dimanfaatkan dengan aktiviti yang sihat. Di samping itu,
pihak sekolah perlu menyediakan aktiviti yang menarik untuk
menggalakkan murid menyertai kegiatan kokurikulum. Pengalaman yang
diperoleh daripada aktiviti ini dapat melatih mereka mempraktikkan nilainilai kemasyarakatan seperti bekerjasama, tolong-menolong dan bertolak
ansur. Aktiviti kokurikulum turut membantu murid dalam mengurangkan
tekanan akibat proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik
darjah.
Contoh Kad Inventori
Bil
1
2
3

Perkara
/@x
Murid dapat mengenalpasti ayat
majmuk
Murid dapat menggariskan ayat
majmuk dalam petikan
Murid dapat menulis semula pelbagai
ayat majmuk dalam petikan

Kata Majmuk
Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal
disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya
dan lain-lain

Contoh
luar biasa
ambil alih
mata pelajaran
senyum kambing
alat pandang dengar
AYAT MAJMUK GABUNGAN Subjek dan predikat lebih daripada satu. Penggabungan
dua atau beberapa ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung gabungan
seperti atau, dan, lalu, maka, dan tetapi atau tanpa kata hubung dengan nada
suara sebagai penanda. * Hang Tuah memegang keris, dan Hang Jebat memegang
lembing * Tun Teja menangis lalu turun ke taman * Sultan itu amat berdaulat lagi
besar kerajaannya * Yang manis A atau B
AYAT MAJMUK CAMPURAN Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandung: *
Lebih daripada satu ayat tunggal * Campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk *
Deretan pelbagai ayat majmuk
Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara.
Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat
utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil.
Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan
seperti yang, bahawa, kerana, jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya.
Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga
jenis iatu ayat relatif, ayat komplemen, dan ayat keterangan