Anda di halaman 1dari 2

Anexa nr.

3
la Procedura MEN-CNEE nr. 645/06.05.2014 privind regimul i normele de utilizare a
certificatului SSL necesar la transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenele,
evalurile i concursurile naionale
Inspectoratul colar al Judeului Dmbovia
Unitatea de nvmnt ___________________________________________
Nr. nreg.unitate ___________

ANGAJAMENT
Subsemnatul(a) ...................................................................................................,

avnd

funcia de ..........................................., la .................................................................................................,


localitatea ..............................., judeul Dmbovia, posesor al B.I./C.I. seria .... nr. ...........................
eliberat de ...................... la data de ............................., CNP
......................................................................, telefon .................................................................., e-mail
............................................................................................................................

declar

pe

propria

rspundere, urmtoarele:

am luat la cunotin de prevederile Procedurii privind regimul i normele de utilizare a


certificatului SSL necesar la transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru
examenele, evalurile i concursurile naionale pe care le respect i le pun n aplicare,
precum i de faptul c eventualele abateri vor fi sancionate conform prevederilor
legislative n vigoare;
voi asigura transportul/pstrarea/predarea plicurilor sigilate connnd certificatele SSL
din momentul intrrii n posesie i pn n momentul stabilit prin Procedura privind
regimul i normele de utilizare a certificatului SSL necesar la transferul/preluarea
arhivelor de subiecte pentru examenele, evalurile i concursurile naionale;
nu voi divulga sub nicio form informaii legate de certificatele SSL pentru transferul de
subiecte;
nu voi divulga informaii despre arhivele de subiecte pn n momentul ncheierii
examenelor, evalurilor i concursurilor naionale.

Data:
Semntura,

Anexa nr. 4
la Procedura MEN-CNEE nr. 645/06.05.2014 privind regimul i normele de utilizare a
certificatului SSL necesar la transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenele,
evalurile i concursurile naionale
Inspectoratul colar al Judeului Dmbovia
Unitatea de nvmnt ___________________________________________
Nr. nreg.unitate ___________

DECLARATIE
Subsemnatul(a) ..................................................................................................., avnd
funcia de .................................................., la ...........................................................................................,
...................................................... localitatea ................................ judeul Dmbovia, posesor al
B.I./C.I. seria ...... nr. ........................... eliberat de ... la data de
......., CNP ............................................................, telefon ..............................................,
e-mail ............................................................................................................................ declar pe propria
rspundere, cunoscnd prevederile art. 292 din Codul Penal, c nu am afini sau rude pn la
gradul IV inclusiv, care particip la Evalurile Naionale la finalul claselor a II-a, a IV-a i a
VI-a, n anul colar 2014-2015.

Data:
Semntura,