Anda di halaman 1dari 1

MADRASAH ALIYAH NEGERI TENGGARONG

ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

MADRASAH ALIYAH NEGERI TENGGARONG
ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BERITA ACARA

BERITA ACARA

Pada hari ini ….………. tanggal
……………….. bulan …………. tahun
……………………….. kami Pengawas Ulangan Umum Semester Genap Madrasah Aliyah
Negeri Tenggarong Tahun Pelajaran ………………….

Pada hari ini ….………. tanggal
……………….. bulan …………. tahun
……………………….. kami Pengawas Ulangan Umum Semester Genap Madrasah Aliyah
Negeri Tenggarong Tahun Pelajaran ………………….

I. N a m a
II. N a m a

: …………………………………………………………………..

I. N a m a

: …………………………………………………………………..

Telah melakukan pengawasan Ujian semester sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan
pada :

II. N a m a

: …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..

Telah melakukan pengawasan Ujian semester sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan
pada :

1. Tempat Penyelenggaraan

: ………………………………………………….

1. Tempat Penyelenggaraan

: ………………………………………………….

2. Mata Uji

: ………………………………………………….

2. Mata Uji

: ………………………………………………….

3. Program

: ………………………………………………….

3. Program

: ………………………………………………….

4. Waktu diselenggarakan

: ………………………………………………….

4. Waktu diselenggarakan

: ………………………………………………….

5. Lokal/Ruang

: ………………………………………………….

5. Lokal/Ruang

: ………………………………………………….

Dengan ketentuan sebagai berikut
- Jumlah peserta ujian
Yaitu nomor, Kelas

:
: …………….. orang.
: ………………………………………………….
: ………………………………………………….

Dengan ketentuan sebagai berikut
- Jumlah peserta ujian
Yaitu nomor, Kelas

:
: …………….. orang.
: ………………………………………………….
: ………………………………………………….

-

Peserta yang tidak hadir
Disebabkan oleh

: ……………........................................... orang.
: a. Karena sakit ………………………. orang.
yaitu nomor …………………………………
b. Sebab-sebab lainnya ……………… orang.
yaitu nomor …………………………………

-

Peserta yang tidak hadir
Disebabkan oleh

: ……………........................................... orang.
: a. Karena sakit ………………………. orang.
yaitu nomor …………………………………
b. Sebab-sebab lainnya ……………… orang.
yaitu nomor …………………………………

-

Peristiwa yang perlu dilaporkan

: ………………………………………………….
………………………………………………….

-

Peristiwa yang perlu dilaporkan

: ………………………………………………….
………………………………………………….

Pengawas I,

Pengawas II,

Pengawas I,

Pengawas II,

(………………………. )
NIP.

(………………………..)
NIP.

(………………………. )
NIP.

(………………………..)
NIP.