Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU,

59990 LEMBAH PANTAI, KUALA LUMPUR


BORANG MAKLUM BALAS
PENGAJARAN BERPASANGAN
Catatan:

Sila fokuskan pemerhatian anda terhadap satu atau dua aspek/


kemahiran sahaja dalam setiap sesi pengajaran.

Sila rujuk aspek-aspek tersebut dalam Borang Bimbingan PR1


KEKUATAN/ KELEBIHAN
Perancangan/ Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran

KELEMAHAN/KEKURANGAN
Perancangan/ Pelaksanaan Sesi Pengajaran Pembelajaran

CADANGAN MENGATASI KELEMAHAN/KEKURANGAN


(Hasil Perbincangan)

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Penyelia

Tandatangan :
Nama
:
Tarikh
:

Tandatangan :
Nama
:
Tarikh
: