Anda di halaman 1dari 11

SKEMA JAWAPAN MORAL TINGKATAN 4 PPP2 [25 OGOS 2011

]
BI
L
1
a)
.

NILAI

M

PENERANGAN CONTOH

M

i. Berdikari

1

1

ii. Kerajinan

1

i. Negara kita boleh melakukan sesuatu tanpa
bergantung
kepada orang lain.
ii. Negara kita mempunyai usaha yang berterusan
dengan
semangat berdaya maju untuk memajukan teknologi
satelit
i. dapat mengurangkan pergantungan kepada negara
lain.
ii. dapat mambantu merealisasikan wawasan 2020
i. Industri automobil spt.Proton dan Perdua
ii. Sektor perubatan spt. hub perubatan serantau

1
1

b)

1
1
1
1
1

c)
d
)
2.
a)

i. kerajinan
ii. Penglibatan
diri dalam
pembangunan
negara

1

1

b)

i. Pendidikan
ii. Perubatan
iii.Pertanian

c)

3.
a)

b)

i. Pelajar harus memilih jurusan ICT
ii. Pelajar harus menceburi kerjaya ICT spt.Syarikat
Telekomunikasi
i. Rakyat patut menunjukkan usaha yang berterusan
untuk
memastikan negara berdaya saing di peringkat
antarabangsa dan dapat menjana kecemerlangan.
ii. Rakyat patut menunjukkan kebebasan untuk
melibatkan
diri dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan status
negara sebagai pusat kecemerlangan.

i. Harga diri
ii. Rasional
iii. Mematuhi
peraturan dan
undang-undang

1
1
1
1
1
1

i. Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
ii. Menyokong dan memberi kerjasama terhadap
sebarang
program pembangunan negara.
iii.Mengamalkan sikap bertolak ansur dan bersatupadu
dengan rakan pelbagai kaum.

1
1

i. Maksud-keupayaan dan keyakinan diri agar mampu
memulia
dan menjaga maruah diri dalam kehidupan
ii. boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata
dan
dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan
yang
wajar.

2

1
1
1

2
2
2

Melancarkan kempen keselamatan jalan raya untuk 1 1 . Ibubapa membimbing/mendidik/membesarkan ii. maruah negara terjejas[1m] seperti boleh memalukan negara[1m] ii. Mengenang budi ibubapa / membalas jasa iv. kasih sayang yang mendalam/berkekalan/ kepekaan terhadap anak-anak 2 1 1 ii. a 1 ii. kewajipan anak menjaga ibubapa i. Kasih sayang 1 ii. Perasaan cinta. Orang ramai menunjukkan kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam dengan prihatin dan melibatkan diri untuk menyelamatkan nyawa mangsa kemalangan jalan raya ii. Kasih sayang terhadap keluarga/kasih sayang 4. tanggungjawab terhadap keluarga/ bertangungjawab i. tanggungjawab terhadap keluarga/ bertangungjawab nilai lain: hormat dan taat kp anggota keluarga. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c) i. Menghadapi trauma atau gangguan emosi ii. Orang ramai mempunyai usaha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama dengan memberi bantuan segera dan mententeramkan perasaan mereka.c ) i. Ibu mengandung dan melahirkan saya iii.[1m] iii. Mendatangkan kecederaan atau kematian 1 i. a) i. kestabilan negara tergugat[1m] kerana hilang kepercayaan kepada pemimipin.saling membantu dan kerjasama 1 b) i. d) i. Jalan raya yang berlubang ii.[1m] i. tidak ada pewaris negara[1m] kerana ramai remaja yang bermasalah. melaksanakan/memikul kewajiban terhadap keluarga/ melakukan keluarga bahagia/meningkatkan imej/menjaga maruah keluarga. Kecuaian pemandu sendiri seperti mengantuk. Kasih sayang terhadap keluarga/kasih sayang ii. b) i. hemah tinggi 1 1 c) 5.

Perajurit ada kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa/sebagai tanda kebaktian untuk negara dalam memelihara keamanan negara.Penguasaha kilang tersebut perlu prihatin terhadap persoalan alam sekeliling dan berusaha untuk menyelesaikannya. ii. sanggup berkorban kepada negara iii.Peka terhadap isu-isu alam sekitar.Mematuhi peraturan dan 1 1 1 1 1 1 1 . Negara diceroboh oleh musuh dengan mudah ii. Perajurit ada perasaan sayang dan bangga kepada negara/ meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri ii. Mengeluarkan bunyi bising Jabatan Alam Sekitar 7. Menyayangi dan menghargai alam sekitar ii. Pengusaha kilang tersebut patut menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar bagi mengekalkan alam sekitar yang bebas daripada pencemaran. 1 1 1 1 1 1 c) i. iii.Peperangan mungkin akan berlaku iv. Pengusaha kilang tersebut perlu mempunyai kesedaran untuk memelihara dan memulihara alam sekitar dengan tidak mencemarkan udara dan bunyi. 6. Memperketat undang-undang dan peraturan penggunaan jalan rara. iii. Melepaskan asap yang berlebihan. ii. taat setia kp. a) i. a) i. raja dan negara nilai lain: 1 1 1 Bertanggungjawab b) i. Negara menjadi huru hara iii. 1 1 1 b) i.Keselamatan negara tergugat 8. Mematuhi peraturan dan undang-undang iii. Perajurit ada kepatuhan/kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara memelihara keamanan negara i. ii. a) i. Cinta akan negara ii.Melindungi hak kanak-kanak ii.menyedarkan pengguna jalan raya tentang peraturan keselamatan jalan raya.

meminta bantuan daripada SUHAKAM dan sanak saudara kanak-kanak yang diera.Rasional b) c) d) 9. maksud menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada . maksud membela. ii. ii. i.kasih p dan sayang yang keluarg mendalam terhadap a Irwan Contohnya. melaporkan kes tersebut kepada pihak polis dan Jabatan kebajikan masyarakat. Saya juga boleh mendapatkan bantuan daripada orang lain. Misalnya. memelihara hak kanakkanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Buruh kanak-kanak ii. Ibu Irwan telah melepaskan jawatan untuk menjaga Irwan 1 dengan sebaik- 2 1 1 2 2 2 2 . 1 1 i.undang-undang iii. Pencabulan kanak-kanak 2 i. memberi naungan. 2 Kasih 1 Ahli keluarga Irwan sayang telah menunjukkan terhada perasaan cinta. Saya harus melaporkan kes penderaan kanak-kanak pihak berkuasa misalnya.

Mengh ormati hak golong an kurang berupa ya baiknya.  Ahli keluarga Irwan telah memberi kan layanan yang bersopan kepadanya.kasih dan sayang yang berkekalan terhadap Irwan. abang Irwan telah menolong Irwan dalam pelajaran agar masa hadapannya terjamin. Contohnya. Ahli keluarga Irwan 2 juga menunjukkan perasaan cinta. bapa . Contohnya.

 Ahli keluarga Irwan juga mengitiraf Irwan sebagai insan ciptaan Tuhan yang serba kekurangan. 1 Keharmo 0 nian . antara manusia dengan alam 1  Manusia hendaklah mengekalkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling demi melindunginya daripada 2 .Irwan telah menguruskan segala keperluan bagi memudahkan kehidupannya. Contohnya. ibu membantu Irwan agar dapat hidup berdikari seperti individu yang lain.

 Manusia hendaklah memastikan kualiti hidup terpelihara antara manusia dengan alam 2 sekeliling . Contohnya. manusia menjalankan program 3R. dan recycle agar jumlah sisa yang dihasilkan dapat dikawal dan diurus dengan berkesan. iaitu reuse.  Manusia hendaklah boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang . manusia perlu 2 menghentikan tindakan yang boleh menjejaskan keseimbangan alam sekitar seperti pembakaran sampah secara terbuka dan 2 pembuangan sisa yang tidak terurus.sekitar 1 Rasional musnah. Contohnya. reduce.

 Manusia hendaklah mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar dalam mengelakkan pencemaran alam sekitar. Contohnya. manusia hendaklah berfikir dahulu sebelum melakukan pembakaran terbuka kerana tindakan ini akan menyebabkan kesan rumah hijau.nyata dalam tindakan menguruskan alam sekitar dari tercemar. manusia tidak melakukan aktiviti yang boleh menjejaskan keseimbangan alam sekitar seperti pembuangan sisa toksik industri ke dalam sungai . dan menjejaskan kualiti alam sekitar. jerebu. Contohnya.

Contohnya. patut 1 mengam alkan nilai kebebasa n bersuara[ N1] 1 Rakyat patut mengam alkan nilai  Rakyat mempunyai kebebasan berucap dengan batasan tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan keamanan negara. rakyat tidak digalakkan menyentuh isuisu sensitif seperti dalam perlembagaan Malaysia.atau tasik. Contohnya.  Rakyat hendaklah 2 2 2 2 . rakyat Malaysia boleh berucap tetapi tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif yang akan menimbulkan huru-hara. 1 Rakyat .  Rakyat bebas mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu asalkan keselamatan negara terjamin.

Contohnya. .  Rakyat hendaklah hidup berbaik-baik antara satu sama dengan yang lain.  Rakyat hendaklah mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan untuk mengekalkan keamanan negara. rakyat harus menerima peraturan dan undang-undang iaitu tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif untuk kebaikan bersama. rakyat tidak boleh melanggar undangundang untuk menyuarakan rasa tidak puas hati melalui perhimpunan haram atau rusuhan.mematuh i peraturan dan undangundang Nilai lain: Rakyat patut mengam alkan nilai hidup secara menerima peraturan dan undang-undang yang ditentukan dalam menjamin keselamatan negara. Contohnya.

. rakyat tidak terlibat dalam perhimpunan haram yang boleh menimbulkan kekacauan kepada masyarakat dan negara.aman Contohnya.