Anda di halaman 1dari 1

HARI: KHAMIS

TARIKH:
MASA

A

TAJUK

OBJEKTIF

AKTIVITI

REFLEKS

FIZIK 4 AZAM

TOPIK:

Murid boleh:


2. DAYA DAN GERAKAN

SUBTOPIK:

menggambarkan
situasi di mana dayadaya adalah dalam
keseimbangan.

menyatakan
maksud daya paduan.

menentukan
daya paduan dengan
menambah dua daya.

meleraikan
daya kepada dua
komponen daya yang
berkesan.

2.9 MENGANALISIS KESEIMBANGAN DAYA

10.40

12.00

menyelesaikan
masalah melibatkan
daya-daya
dalam
keseimbangan.

Dengan bantuan
gambarajah jelaskan
situasi daya- daya dalam
keseimbangan, contoh:
sebuah buku dalam
keadaan rehat di atas
meja, suatu objek dalam
keadaan rehat pada satah
condong.
i.
Nilai:
Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

KBKK:
membuat ramalan,

B/Bantu:

Komputer, LCD,DVD, buku teks, buku latihan, alat

BilPelajar : 21 orang