Anda di halaman 1dari 7
Tarikh : 16 April 2015 Masa : 1220 pm – 1320 pm Tahun :1 Amanah Bilangan Murid :37 orang Tema : Nombor Bulat Hingga 100 Standard kandungan : 1.4 Melengkapan sebarang rangkaian nombor. Standard Pembelajaran: (i) Membilang nombor dalam lingkungan 100 (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 Hasil Pembelajaran : Murid-murid dapat membilang dan menyusun nombor secara (a) satu-satu. (b) dua-dua dalam tertib menaik dan menurun Kaedah Pembelajaran :Pembelajaran koperatif, Permainan Keretapi Nombor Kemahiran Berfikir : 1) Menyelesaikan masalah 2) Berhubungkait Elemen Merentasi Kurikuium (EMK): Keusahawan Nilai dan Sikap : Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri. Pentaksiran : Kuiz Alat Bantu Mengajar : Kad Nombor, kertas berpetak, sampul surat, Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan 1. Set induksi a. Murid membilang secara satu-satu dan dua-dua BBM: Carta (5 minit)) secara menaik dan menurun. nombor Langkah 1 (25 minit) a. Guru mengedarkan kertas yang berpetak kepada semua murid. b. Guru mengarahkan mereka mewarnakan nombor-nombor secara dua demi dua. Contoh kertas yang berpetak : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 a. 7 2 22 23 24 25 26 1 3 32 33 34 35 36 29 30 3 38 39 40 48 49 50 58 59 60 7 42 43 44 45 46 1 5 28 7 1 4 2 4 7 52 53 54 55 56 5 a. BBM: Carta nombor,Petak 100 1 6 7 62 63 64 65 66 1 7 72 73 74 75 76 1 69 70 7 78 79 80 88 89 90 98 99 100 7 82 83 84 85 86 1 9 68 7 1 8 6 8 7 92 93 94 95 96 9 7 Merujuk petak 100 murid-murid diminta menyebut nombor secara satu-satu secara menaik dan menurun dalam lingkungan 100. Contoh jawapan : 1,2,3,4,5,6…… b. Guru meminta murid menyebut nombor secara dua-dua secara menaik dan menurun. Conton jawapan : 2, 4, 6 ,8, 10…… Langkah 2 ( 15 minit) a. Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan dan menerangkan peraturan permainan Keretapi Nombor. Ketua kumpulan akan diberikan sampul yang mengandungi kad nombor dan kad manila Setiap kumpulan diminta menyusun kad nombor berdasarkan soalan pada kad manila yang diedarkan. c. Kemudian, ketua kumpulan dikehendaki menunjukkan hasil kerja mereka di depan kelas Seterusnya, murid-murid lain dikehendaki menilai jawapan tersebut dengan betul. e. Guru membuat kesimpulan berpandukan jawapan yang diberi. Langkah 3 a. Edarkan lembaran kerja seperti yang ( 10 minit)) dilampirkan. b. Bincangkan hasil kerja murid. a. a. BBM: Kad manila,Kad nombor Buku aktiviti ms 79 & 80. Penutup ( 5 minit)) c. Beri pengukuhan kepada semua murid. 1. Guru menanyakan apa yang dipelajari pada haria. ini sebagai rumusan dan pengukuhan Refleksi Tarikh : 9 April 2015 Masa : 1220 pm – 1320 pm Tahun :1 Amanah Bilangan Murid :37 orang Tema : Nombor Bulat Hingga 100 Standard kandungan : 1.2 Menama dan menentukan nilai. Standard Pembelajaran: ii) Menentukan nilai nombor hingga 100; - menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. - membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Hasil Pembelajaran : Murid-murid dapat membilang dan menyusun sekurang-kurang 4 nombor dalam tertib menaik dan menurun untuk menentukan nombor sebelum, selepas dan di antara Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran koperatif, Permainan Keretapi Nombor Kemahiran Berfikir : 1) Menyelesaikan masalah 2) Berhubungkait Elemen Merentasi Kurikuium (EMK): Keusahawan Nilai dan Sikap : Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri. Pentaksiran : Kuiz Alat Bantu Mengajar : Kad Nombor, kertas berpetak, sampul surat, Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan 1. Set induksia. Murid membilang nombor 1 hingga 100 secara BBM: Carta (5 minit)) -kumpulan demi kumpulan nombor -kelas -individu Langkah 1 (25 minit) -Guru melekatkan kad nombor dari 1 hingga 20 di a. papan tulis. -Beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk menyusun kad nombor mengikut tertib Contoh: secara menaik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Secara menurun a. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 . -Bersoalajawab secara lisan meninjau kefahaman murid murid tentang tertib menaik dan tertib menurun. -Guru melekatkan dua kad nombor di papan tulis -murid diminta menyatakan nombor yang i. sebelum ii. selepas dan iii. di antara .contoh: Sebelum selepas di antara , 51, 52 33, 34, 49, , 51 4. Langkah 2 a. Guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan ( 15 minit) dan menerangkan peraturan permainan Keretapi Nombor. Ketua kumpulan akan diberikan sampul yang mengandungi kad nombor dan kad manila Setiap kumpulan diminta melengkapkan kad nombor berdasarkan soalan pada kad manila yang diedarkan. c. Kemudian, ketua kumpulan dikehendaki menunjukkan hasil kerja mereka di depan kelas Seterusnya, murid-murid lain dikehendaki menilai jawapan tersebut dengan betul. e. Guru membuat kesimpulan berpandukan jawapan yang diberi. a. Langkah 3 a. Edarkan lembaran kerja seperti yang dilampirkan. ( 10 minit))b. Bincangkan hasil kerja murid. c. Beri pengukuhan kepada semua murid. a. BBM: Carta nombor, kad nombor (keretapi nombor) BBM: Kad manila,Kad nombor Lembaran kerja, buku aktiviti Penutup 1. Guru menanyakan apa yang dipelajari pada hari ini a. ( 5 minit)) sebagai rumusan dan pengukuhan Refleksi Tarikh : 2 April 2015 Masa : 1220 pm – 1320 pm Tahun :1 Amanah Bilangan Murid :37 orang Tema : Nombor Bulat Hingga 100 Standard kandungan : 1.3 Menulis nombor. Standard Pembelajaran: ii) i) Menulis nombor hingga 100 dalam: a) Angka b) Perkataan . Hasil Pembelajaran : Murid-murid dapat membilang dan menyusun sekurang-kurang 4 nombor dalam tertib menaik dan menurun untuk menentukan nombor sebelum, selepas dan di antara Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran koperatif, Permainan Keretapi Nombor Kemahiran Berfikir : 1) Menyelesaikan masalah 2) Berhubungkait Elemen Merentasi Kurikuium (EMK): Keusahawan Nilai dan Sikap : Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri. Pentaksiran : Kuiz Alat Bantu Mengajar : Kad Nombor, kertas berpetak, sampul surat, Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan 1. Set induksia. Murid membilang nombor 1 hingga 100 secara BBM: Carta (5 minit)) -kumpulan demi kumpulan nombor -kelas -individu Langkah 1 (25 minit) 4. Paparkan kepada murid beberapa keping kad a. BBM: Carta gambar seperti contoh di bawah: nombor, Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka kad nombor dan perkataan berdasarkan gambar a. Langkah 2 a. Guru membahagikan murid-murid kepada 4 kumpulan BBM: iaitu kumpulan A,B, C dan D. Guru menerangkan cara ( 15 minit) permainan Mencari Kawan Kad manila,Kad 1. Kumpulan A dan B akan pergi ke hadapan kelas nombor sementara kumpulan C dan D duduk di tempat sendiri. 2. Guru membahagikan kad gambar kepada ahli kumpulan A dan kad angka kepada ahli kumpulan B. 3. Apabila wisel dibunyikan, ahli kumpulan B akan bergerak mencari pasangannya yang berada di kumpulan A. 4. Setiap pasangan akan berdiri di hadapan kelas. 5. Murid dari kumpulan C dan D akan membilang dan memastikan kumpulan A dan B mendapat a. pasangan yang betul. Permainan akan diulang semula dengan giliran ahli kumpulan C dan D pergi ke hadapan kelas. Langkah 3 a. Edarkan lembaran kerja seperti yang dilampirkan. a. Buku aktiviti ( 10 minit))b. Bincangkan hasil kerja murid. ms 79 & 80. c. Beri pengukuhan kepada semua murid. Penutup 1. Guru menanyakan apa yang dipelajari pada hari ini a. ( 5 minit)) sebagai rumusan dan pengukuhan Refleksi