Anda di halaman 1dari 39

EDU 3073

Bimbingan & Kaunseling
Kanak-kanak

Pensyarah : Dr. Ahmad Zohri bin
Hj Ishak
Ahli kumpulan : Chew Kok Rui
Hii Hiong Ik
Wong Din Lin

Soalan
Tugasan
Dalam Melaksanakan Proses
Kaunseling, Teori Memainkan
Peranan Yang Penting. Sejauh
Manakah Teori Pemusatan
Perorangan (Pendekatan
Humanistik) Dapat Membantu
Dalam Sesi Kaunseling
Individu Yang Berkesan.

PENGENALAN
TEORI PEMUSATAN
PERORANGAN
(PENDEKATAN HUMANISTIK)

Pada tahun 50-an. Carl Rogers telah mengemukakan konsep kemesraan dan kepentingan wujudnya hubungan mesra antara kaunselor dengan klien. . Hubungan yang mesra ini dapat menjamin perasaan yang terpendam diluahkan secara mudah tanpa sembunyi.PENGENALAN Dipelopori oleh Carl Rogers.

Secara tidak langsung. . individu dapat mengasingkan hasil daripada pengalaman yang positif dan negatif dalam pertumbuhan hidupnya. manusia mempunyai desakan semula jadi untuk memajukan diri dan sentiasa bergerak ke arah kesejahteraan diri.Menurut Carl Rogers. Seseorang individu juga berupaya memberi penilaian positif kepada pengalaman yang positif dan sebaliknya.

PERANAN KAUNSELOR .

Lakukan konfrontasi agar klien tidak membela diri Sama taraf dengan klien and berusaha bersama-sama Tidak mendiagnosis masalah klien.PERANAN KAUNSELLOR Berempati sebagai pemudahcara dalam proses teraputik Wujudkan suasana yang dapat menimbulkan perasaan bebas klien untuk terokai diri dan masalahnya. hanya membantu klien memahami dirinya dengan lebih jelas .

 Tiada menilai dan prejudis terhadap klien. Berempati  Cuba rasai & memahami masalah yang dialami oleh klien .  Mengambil berat.PERANAN KAUNSELLOR Kongruen  Ikhlas & Jujur  Bersifat terbuka dan jalinkan hubungan yang baik  Menyakinkan kliennya. Penerimaan Positif Tanpa Syarat  Hormati klien tanpa mengira perbezaan nilai.

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN KAUNSELING .

.Kemahiran-kemahiran Kaunseling Rogers tidak mengutamakan teknik-teknik tertentu dalam kaunseling pemusatan perorangan. Beliau telah menggunakan beberapa kemahiran yang banyak membantu dalam proses perhubungan kaunseling pemusatan perorangan.

Soalan Terbuka dan Tertutup Memfokus Dorongan Minima Kemahiran Kaunseling Parafrasa Konfrontasi Refleksi Perasaan Rumusan .

• Contoh: apa. kenapa. • Dengan mengemukakan soalan. • Soalan tertutup mengehadkan percakapan klien tetapi tepat terhadap maklumat yang dikehendaki. • Penggunaan soalan yang sesuai dapat mendalami dunia klien. bagaimana. siapa .Soalan Terbuka dan Tertutup • Soalan terbuka memberi kebebasan kepada klien untuk respon. kaunselor dapat mengeksploitasi dan mengenal pasti masalah klien dengan lebih tepat.

.

. • Kemahiran ini adalah untuk menyakinkan klien bahawa kaunselor benar-benar memberi tumpuan kepadanya. • Hal ini dapat melicinkan proses kaunseling dan mencapai persefahaman antara kaunselor dengan klien.Parafrasa • Parafrasa bermaksud pengulangan sesuatu perkara yang dikemukakan secara ringkas dengan tepat.

.

Refleksi Perasaan • Refleksi perasaan merupakan cara untuk menyakinkan klien bahawa kaunselor memahami perasaan klien. . • Perasaan yang terpendam akan diluahkan dan hal ini amat membantu dalam menjalin perhubungan dan proses penerokaan. klien akan meluahkan lagi perasaannya. • Apabila klien menyedari bahawa kaunselor memahami perasaannya.

.

• Dengan memberi tumpuan.Memfoku s • Kaunselor mesti memberi tumpuan yang sepenuhnya ke atas perkara yang disampaikan oleh klien. . • Kaunselor juga dapat mengikuti aliran cerita klien dan sedia memberi respon dengan cepat dan tepat. kaunselor dapat mengelakkan kekeliruan.

 Memupuk pendapat bahawa klien ialah rakan berkongsi penuh dalam hubungan dan bukan hanya sebagai rakan yang merendah diri Kelebihan dan Kelemahan . klien yang datang untuk sesi penghargaan serta kejujuran kaunseling dengan bukan kaunselor kerelaan sendiri. begitu memuaskan  Menanamkan pendapat  Kurang berkesan ke atas bahawa penerimaan.Kelebihan  Berpusatkan klien Kelemahan  Tidak mempunyai sesuatu set teknik yang tertentu.  Mengutamakan kepercayaan  Pergantungannya kepada bahawa potensi semula jadi laporan kendiri boleh diperolehi oleh setiap membawa hasil yang tidak individu.

Sejauh manakah Teori Pemusatan Perseorangan (pendekatan humanistic) dapat membantu dalam sesi kaunseling individu .

Sifat Kongruen Kaunselor • memudahkan klien untuk meluahkan isi hatinya • Klien akan menemui dirinya sendiri melalui proses kaunseling. .

kepercayaan dan perasaan. . • Penerokai kendiri dan pemahaman kendiri dari segi sikap.Memberi sokongan kepada klien • Dapat merasakan dia didengari dan mendapat tindak balas daripada kaunselor dengan maklum balas tentang apa yang telah dinyatakan oleh klien. • Dapat mengenali perasaan kendiri yang mendalam.

• Klien akan memahami persepsi sebenar • Klien akan mampu mengambil tindakan atau membuat sesuatu keputusan.Bantu menilai dan memahami pilihan• Ia pilihan bukan menilai tingkah laku. . peristiwa atau perasaan klien sama ada baik atau jahat.

• Klien akan bersedia membuat ketetapan-ketetapan baru untuk dirinya. untuk terus mengalami peristiwaperistiwa baru. untuk terus menghadapi cabarancabaran dan masalah-masalah baru. untuk mencari matlamat-matlamat . maka individu telah mencapai suatu tahap positif di dalam proses hidupnya. • Apabila wujud di dalam diri klien kesediaan untuk terus hidup.Bantu Mengenal Pasti Kuasa Diri • Klien dalam keadaan untuk terus berkembang.

KAJIAN KES .

Beliau berumur 17 tahun dan kini menimba ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampus Pulau Pinang. Anda merupakan seorang kaunsellor yang berpengalaman. Sila berikan kaunselling yang sesuai kepada beliau berdasarkan Teori Pemusatan Perorangan. Akan tetapi beliau mengalami perubahan setelah ibu bapa beliau telah bercerai sejak beliau berumur 16 tahun. . Beliau merupakan seorang pelajar yang baik dan mempunyai pencapaian akademik yang baik dalam sekolah. Pencapaian akademik beliau sangat tidak memuaskan dan tahun ini beliau akan menduduki peperiksaan SPM.KAJIAN KES Seorang pemuda bernama Jason.

. Jason Akan tetapi harapan ini tidak akan menjadi realiti. Saya amat berharap ibu bapa saya dapat menemani saya buat masa ini dan menyokong saya.KAJIAN KES Saya berasa amat tertekan kerana peperiksaan SPM saya telah dekat.

Mengapakah ibu bapa anda tidak dapat berteman dengan anda? Kaunselor . Jika mempunyai masalah sila beritahu saya dan saya akan menolong anda.KAJIAN KES Jason anda sila bertenang dahulu dan menceritakan perlahan-perlahan.

.KAJIAN KES Mereka sudah bercerai sejak 1 tahun yang lalu. Masa kini mereka telah mempunyai keluarga baru masing-masing. Jason Apa yang saya nak adalah perhatian dan kasih sayang daripada mereka. Saya berasa kewujudan saya adalah lebih kepada mereka.

rupanya mereka sudah bercerai.KAJIAN KES Oh. Pada masa sekarang anda berasa sangat tertekan akibat peperiksaan SPM telah dekat dan anda ingin ibu bapa dapat menemani anda pada masa ini. Adakah mereka sayangi anda? Kaunselor .

Jason Akan tetapi. Mereka telah menyewa sebuah rumah kepada saya dan setiap bulan juga memberi wang kepada saya.KAJIAN KES Ya. Mereka masih melawat saya pada masa tertentu. . saya masih berharap mereka dapat temani saya pada masa ini.

KAJIAN KES Saya memahami dan merasai perasaan anda juga. Akan tetapi anda haruslah berfikir terbuka dengan situasi ibu bapa anda kerana mereka telah mempunyai keluarga baru masingmasing. Anda seharusnya tidak boleh mengecewakan mereka. Apakah langkah-langkah yang anda boleh supaya Kaunselor .

KAJIAN KES Saya haruslah belajar dengan bersungguhsungguh supaya saya mendapati keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM ini. Jason . Saya tidak akan mengecewakan mereka.

Kaunselor .KAJIAN KES Ini barulah pilihan yang baik dan betul. Anda mestilah laksana pilihan anda iaitu bersungguh-sungguh untuk peperiksaan SPM yang akan datang.

Jason . Saya berasa selesa dan telah mengetahui apa langkah yang harus saya ambil buat masa sekarang. Sekian terima kasih.KAJIAN KES Terima kasih banyakbanyak atas kaunselling tuan.

. pasti kaunseling pemusatan perseorangan ini akan berkesan. penerimaan tanpa syarat dan empati terhadap klien.Rumusan Teori PCC lebih banyak meletakkan keyakinan dalam dan memberi lebih banyak tanggungjawab menyelesaikan perlulah kepada masalah. Dengan adanya ciri-ciri dan kemahiran yang disarankan tersebut. mempunyai klien untuk Setiap kaunselor sifat kongruen.

Sekian . . Terima kasih.

Bibliografi (1) Sumber buku: Khoo B. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Mok Soon Sang (2011). Bhd.L (2014). Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. . Bimbingan dan Kauseling. Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak. Bhd.

blogspot.uum.pdf .edu. dilayari pada hari 18/1/2015 http://repo.Bibliografi (2) Sumber Internet: Teori Pemusatan Klien(15/05/2011).html Aplikasi Pendekatan Kaunseling Pemusatan Klien.com/20 11/05/teori-pemusatan-perorangan-perso nclient.my/1837/1/20. dilayari pada hari 18/1/2015 http://aisyahumairah88.