Anda di halaman 1dari 19

KERTAS KERJA PROGRAM

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR


SK LUBOK ANTU, LUBOK ANTU
1.0 PENGENALAN
Sekolah merupakan tempat paling tepat untuk membentuk generasi masa hadapan yang
menghargai alam sekitar. Ini kerana hanya di sekolahlah keperibadian dan
persepsi manusia terhadap alam sekitar dapat dibentuk atau dicorakkan. Apabila sudah
dewasa atau keluar dari alam sekolah, seorang manusia akan lebih sukar untuk dididik
seperti kata pepatah Melentur Buluh Biarlah Dari Rebungnya. Bagi warga pendidik dan staf sokongan sekolah telah
mula menerapkan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dalam kalangan pelajar dan mewujudkan
generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar.

2.0 VISI DAN MISI


VISI : MESRA ALAM MENGAMALKAN BUDAYA PERSEKITARAN LESTARI SEPANJANG
MASA
MISI: SELURUH WARGA SEKOLAH MENZAHIRKAN KEPRIHATINAN TERHADAP

KELESTARIAN ALAM SEKITAR MELALUI;


2.1 Amalan Pentadbiran dan Pengurusan
2.2 Pelaksanaan P&P di dalam dan luar bilik darjah
2.3 Aktiviti kokurikulum
2.4 Program Penghijauan

3.0: MOTTO
WE CARE WE SHARE

4.0 TUJUAN / OBJEKTIF


4.1 memupuk nilai murni alam sekitar pada kalangan warga sekolah
4.2 meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar
4.3 menggalakkan warga sekolah melaksanakan aktiviti mesra alam dengan berkesan
4.4 meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dalam menjayakan pendidikan
alam sekitar
4.5 mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi melahirkan warga sekolah yang
mempraktikkan amalan hidup bestari

5.0 JAWATANKUASA PROGRAM


Jawatankuasa Induk
5.1 Penasihat

: En Ugil ak Jok
( Guru besar SK Lubok Antu )

Pengerusi

: En. Bernadine ak Sawing


( PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi

: En. Tingom ak Philip (PKHEM)


En. Dexter Bong (PK KOKU)

Jawatankuasa Pelaksana
Penyelaras

: En. Richard ak Sangom

Pen. Penyelaras

: Pn. Caroline ak Richard Douglas

Setiausaha

: En. Azeman

Bendahari

: Pn Jesslin

AJK
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
Semua Guru Kelas
Semua Guru Mata Pelajaran

Semua Kakitangan
Semua Pelajar

5.0 SASARAN
SELURUH WARGA SEKOLAH

6.0 JANGKAMASA PELAKSANAAN


5 TAHUN
SETIAP TAHUN SELEPAS UPS
7.0 ANGGARAN BELANJAWAN ( Perbincangan semasa)
Bil
1
2
3
4

Komponen
Pengurusan
Kurikulum
Kokurikulum
Penghijauan
Jumlah

Anggaran (RM)

8.0 SUMBER KEWANGAN


Peruntukan PIBG/ SEKOLAH ( UNIT HEM dan KK)

9.0 PELAKSANAAN PROGRAM Rujuk lampiran

10.0 PENUTUP
Program Kelab PALS SK Lubok Antu yang bertemakan Alam Sekitar merupakan program tahunan yang diadakan di
sekolah selepas UPSR dan program seumpama ini turut mendapat sokongan khasnya ibu bapa dan pihak Pejabat
Pendidikan Daerah Lubok Antu. Program Alam sekitar ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada penerapan usaha
pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar untuk mewujudkan persekitaran sekolah hijau dan bersih dan
seterusnya melahirkan generasi masa hadapan yang menghargai alam sekitar.

Disediakan Oleh,

( EN RICHARD SANGGOM)
Penyelaras/Ketua Panitia Sains
SK Lubok Antu.

Disahkan Oleh,

(EN. UGIL JOK)


Guru besar
SK Lubok Antu.

AJK PELAKSANA
BIL
1

Perkara

PERINCIAN TUGAS

JK Pelancaran/ Perasmian
1.
Merancang dan melaksanakan majlis pelancaran / Perasmian program
Melancarkan Aktiviti Kempen Kitar Semula/ Program Alam Sekitar

JK Disiplin Program
1. En.

INFO DAN SEBARAN


MAKLUMAT

Mewujudkan peraturan/disiplin sekolah yang berkaiatan dengan alam sekitar


Mempamerkan peraturan tersebut di tempat yang sesuai
Kawalan semasa aktiviti program

Brosur Sekolah & Pamplet


1.
Mencari maklumat alam sekitar dan memasukkan ke dalam brosur sekolah
Menyebarkan mesej alam sekitar melaui dokumentasi/poster
Papan Kenyataan
1.
Menyediakan sudut maklumat alam sekitar di bilik darjah/kawasan tertentu sekolah/asrama
Merancang dan memaparkan maklumat alam sekitar dalam Sudut maklumat Alam Sekitar pada papan
kenyataan Persatuan/Uniform/kelab
Memastikan maklumat sentiasa terkini

Buletin/ Pelaporan
1.
Menyediakan pelaporan selepas Program
Menerbitkan buletin khas program alam sekitar dan menyebarkan kepada warga sekolah dan masya

rakat setempat
Ceramah/bengkel/aktiviti
1.
Merancang aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar untuk pelajar/ warga sekolah dan menjadualkan
aktiviti tersebut
Mempastikan aktiviti berjalan seperti yang dirancang
4

PERAKAM PERISTIWA
1.
Merakamkan semua aktiviti/ program alam sekitar
Memastikan semua peristiwa yang dirakamkan mempunyai tajuk aktiviti /tarikh/tempat

JK Siaraya/peralatan
1. Pelajar Lelaki tahun 6
Memastikan peralatan dan persediaan sebelum dan selepas program berjalan lancar.

6.

JK SIJIL DAN
PENGHARGAAN
1.
Menyediakan sijil penghargaan untuk warga sekolah yang terlibat dalam setiap aktiviti alam sekitar
Menyediakan hadiah / cenderamata

7.

JK Makanan/ Jamuan
1.
Menyediakan keperluan makanan yang mencukupi
Menyediakan jamuan ringan untuk semua yang terlibat semasa program
Merancang menu yang bersesuaian untuk program

8.
1

JK Amalan 3K/ Keceriaan 3K


1. En (K)
1. Semua guru kelas
2. Semua murid

memilih nama flora/fauna yang sesuai untuk kelas berdasarkan tahap


menempah tanda nama kelas yang telah dipilih
memastikan nama kelas dipasang sebelum sesi persekolahan
memastikan sudut maklumat Alam sekitar diwujudkan dalam setiap kelas

9.

mewujudkan sudut kitar semula dalam setiap kelas


memastikan kelas mengamalkan amalan 3K
memantau amalan 3K diamalkan mengikut program
memilih mural yang sesuai bertemakan alam sekitar untuk dibuat pada luar bangunan

Luar Bangunan
1.

10. Bilik-Bilik khas


Semua Ketua Panitia yang ada
bilik khas/bengkel

memastikan maklumat alam sekitar dipamerkan


menggunakan kreativiti untuk menghias bilik khas dengan unsur unsur alam sekitar bersesuaian dengan
bilik

11. JK Tajaan dan Sumbangan


1.

membuat surat permohonan tajaan


mendapatkan tajaan daripada syarikat/organisasi/badan berkanun/pejabat pendidikan

Jawatan Kuasa Kerja Program PALS


SK Lubok Antu
Tarikh : 1 Oktober, 2013 ( Selasa)
Masa
: 7.30 pagi 5.00 petang
Tempat : Tapak Perhimpunan sekolah
Penglibatan : Pelajar Tahun 6
JK Protokol/Perasmian/Pelancaran
1. En. Ugil ak Jok
JK Makanan/ Jamuan

JK Dokumentasi/Buletin/Pendaftaran
JK Peralatan/Siaraya

JK Aktiviti program

JK Disiplin/ Keselamatan

JK Hadiah/Sijil/Cenderamata

JK Pemantau/ Pemilihan peserta

JK BBQ

1.

Tentatif Program Pendidikan Alam Sekitar ( 1 Oktober,2013)


7.15 pagi Pendaftaran Peserta
7.30 pagi Taklimat / ceramah
8.30 pagi Aktiviti jejak rimba
10.00 pagi REHAT
10.30 pagi Aktiviti Nenek Kebayan ( Deria dan Alam Sekitar)
11.30 pagi Menghayati lagu tema HIJAU
12.30 t/hari Merarau
2.00petang Menghasilkan model/bahan/alat menggunakan bahan semula jadi
3.30petang Refleksi/pelaporan
4.15 petang Penutupan program alam sekitar/penyampaian hadiah
5.00 petang BBQ untuk semua peserta/ Bersurai

PROGRAM PALS
SK LUBOK ANTU ( 1 OKTOBER, 2013 )
Borang Pendaftaran Peserta
BIL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NAMA PESERTA

TANDA TANGAN

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Disah Oleh,

Tarikh :.

________________

PROGRAM PALS SK LUBOK ANTU


Borang Kehadiran Pegawai
BIL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAMA PEGAWAI

TANDA TANGAN

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Disah Oleh

____________________

PROGRAM PALS SK LUBOK ANTU


Aktiviti 1 ( Jejak Rimba Kumpulan )

Tarikh : ______________

Nama Kumpulan : ________________________


BIL.

NAMA ( ALAM FLORA )

Disah oleh

_______________________

NAMA ( ALAM FAUNA )

Tarikh :____________________

PROGRAM PALS SK LUBOK ANTU


Aktiviti 2 ( Nenek Kebayan Kumpulan )
Nama Kumpulan : ________________________

BIL.

DERIA KITA

1.

Rasa ( Lidah)

2.

Hidu ( Hidung )

3.

Sentuh ( Kulit/Jari )

4.

Dengar ( Telinga )

5.

Pandang ( Mata )

Disah Oleh

NAMA BAHAN

Tarikh :____________________

____________________________

PROGRAM PALS SK LUBOK ANTU


Aktiviti 3 ( Binaan/ Model Kumpulan )
Nama Kumpulan : ________________________
Nama/ Jenis Model : _________________________
BIL.

SENARAI BAHAN DIGUNAKAN KEGUNAAN/ KELEBIHAN

Disah Oleh

Tarikh : ____________________

____________________________

PROGRAM PALS SK LUBOK ANTU


Aktiviti 4 ( Refleksi/ Pelaporan Kumpulan )
Nama Kumpulan : ________________________
Nyatakan apa yang anda perolehi daripada program ini. Apakah perasaan anda setelah menyertai program ini.

Disah Oleh

Tarikh : _______________________

Nama
:
Pilihan pertama
:
Pilihan kedua
:
Kepimpinan
: cth pengawas
Sukan dan permainan :
Kelab dan persatuan :
Pasukan pakaian seragam :
Pencapaian :
Nama
:
Pilihan pertama
:
Pilihan kedua
:
Kepimpinan
: cth pengawas
Sukan dan permainan :
Kelab dan persatuan :
Pasukan pakaian seragam :
Pencapaian :
Nama
:
Pilihan pertama
:
Pilihan kedua
:
Kepimpinan
: cth pengawas
Sukan dan permainan :
Kelab dan persatuan :
Pasukan pakaian seragam :
Pencapaian :