Anda di halaman 1dari 2

 Saya telah berjaya menyiapkan proses

rakaman dalam pelaksanaan pengajaran
inovasi.
 Saya berasa gembira kerana Bahan Bantu
Mengajar
menarik
terhadap

yang
minat

saya
dan

proses

gunakan

dapat

perhatian

murid

pengajaran

dan

pembelajaran yang dijalankan.
 Bahan Bantu Mengajar yang

saya

digunakan juga memudahkan murid untuk
memahami

dan

mencapai

objektif

pembelajaran yang telah ditetapkan.
 Arahan yang diberikan juga mudah
difahami oleh murid.
 Standard pembelajaran yang digunakan
bersesuaian dengan tahap umur murid.
 Walaubagaimanapun
terdapat
juga
beberapa

kelamahan

sepanjang

saya

 Untuk mengatasi masalah ini selepas ini saya akan memastikan murid-murid ini berada di bahagian hadapan semasa proses P&P atau dilantik menjadi ketua dalam aktiviti berkumpulan dengan harapan mereka lebih bertanggungjawab dan rasa dihargai.  Antara kelemahan pengajaran yang dan dikenalpasti ialah.saya akan memberikan token ganjaran kepada murid yang memberikan tumpuan sepanjang proses P&P berlangsung. .  Selain itu juga.menjalankan proses pembelajaran .terdapat beberapa orang murid yang tidak dapat memberikan focus sepenuhnya semasa P&P berjalan.