Anda di halaman 1dari 46

GARIS PANDUAN

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SPM


KEPERLUAN KERTAS 1
1103/1
Bentuk Soalan
Ujian Berbentuk Subjektif

Tempoh Ujian
2 jam 15 minit

Jenis Item
Respons Terbuka

Bilangan soalan

a. Hanya satu soalan dan tiada pilihan-wajib jawab


b. 5 soalan pilihan dan hanya jawab satu soalan sahaja

JUMLAH MARKAH : 130 Markah


Bahagian A :

30
Bahagian B :

100

FORMAT SOALAN

Panjang Karangan

Antara 200 hingga 250 patah perkataan

Bentuk Soalan
a)
c)
e)
g)
i)

Gambar foto b) Gambar rajah


Ilustrasi kartun d) Pelan
Iklan
f) Petikan
Catatan
h) Dialog
dan sebagainya

Lihat carta di bawah ini dengan teliti. Huraikan


pendapat anda kebaikan program di televisyen.
Program Televisyen Banyak Membawa Kebaikan
Sumber ilmu
global
Mempelajari pelbagai
unsur
bahasa

Mendedahkan isu
Memahami unsurbudaya asing

Sumber hiburan yang selamat dan murah

1. Lihat peta di bawah ini dengan


teliti.Huraikan pendapat anda tentang ksan
transmigrasi penduduk di Malaysia. { Malaysia
Transmigrasi Penduduk dari Negeri-Negeri ke
Kuala Lumpur }
Perhatikan iklan di bawah ini. Huraikan
pendapat anda tentang kebaikan kempen cuticuti Malaysia. {Kempen Cuti-Cuti Malaysia}
Baca petikan di bawah ini degan teliti.
Huraikan pentingnya kakitangan awam
memiliki mentaliti kelas satu. {Perdana Menteri
Mahu Kakitangan Awam Memiliki Mentaliti
Kelas Satu

Karangan berpandu yang cemerlang memenuhi


syarat-syarat yang berikut:-

a) Memenuhi dan menepati kehendak arahan soalan


b) Mempunyai isi-isi penting yang cukup
c) Mempunyai idea yang tersusun iaitu isi yang penting
didahulukan dan isi yang kurang penting dikemudiankan
d) Mempunyai perenggan yang padu dengan isi , huraian, ser
contoh yang sesuai
e) Menggunakan kosa kata mengikut laras bahasa yang betul
f) Menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul

PROSES 1

(a)Memahami dan Mentafsirkan Bahan Rangsangan


Sebelum Menulis :
I

Sebelum menulis, calon perlu membaca dan memahami


arahan soalan serta mengenal pasti kehendaknya

II

Meneliti tajuk yang diberi bersama sama dengan bahan


rangsangan dan kaitkan dengan kehendak soalan

III

Perlu menangkap mesej utama daripada bahan


rangsangan dan skop karangan yang perlu ditulis

PROSES 2
I. Menganalisis Bahan Rangsangan
a) Perlu menganalisis dengan kritis dan analitis
b) Tujuan supaya karangan tidak terpesong
PROSES 3
Menyediakan Isi dan Rangka Karangan
Rangka Karangan
-Ayat yang berkaitan dengan tajuk
a)
Pendahuluan
dan bahan rangsangan secara am
b)
c)

Isi-isi penting -Isi yang terdapat dalam bahan


rangsangan diperkayakan dengan
Pengetahuan calon
Penutup
Pandangan,cadangan,dan kesimpulan

PROSES 4

Menulis Karangan Berpandu


Penggunaan Bahasa
Kesinambungan isi

Ringkas, tepat, dan padat


Perlu diberi perhatian supaya
karangan lancar

Penanda Wacana Dalam pada itu, sehubungan dengan itu,


sungguhpun demikian, dan sebagainya

PROSES 5
Menyemak Karangan
1.
2.
3.
4.

Semak semula setelah selesai menulis


Beri perhatian kepada ejaan ,tanda baca, dan struktur
ayat agar tiada kesalahan yang disengajakan
Jumlah kata dalam lingkungan yang telah ditetapkan
Catat jumlah kata baris terakhir karangan

Karangan yang lengkap dengan segala


isi penting tetapi susunan yang tidak
teratur hingga menyebabkan gaya dan
pengolahan kurang lancar akan
menyebabkan markah tidak dapat
diberi pada peringkat cemerlang
kerana cacat dari aspek gaya
persembahan dan kelancaran

CEMERLANG
KEPUJIAN
26 30
20 25
28 30
23 25
26 27
20 22
MEMUASKAN
KURANG MEMUASKAN
15 19
10 14
17 19
12 - 14
15 16
10 11
PENCAPAIAN MINIMUM
01 09( 06 09, 01 05 )

1.

Menguji pemahaman calon


terhadap bahan rangsangan secara
keseluruhan.

2.

Menguji kecekapan calon membuat


tafsiran dan analisis daripada bahan
rangsangan dan tajuk

1. 5 soalan dikemukakan dan


pilih 1 soalan sahaja
2. Panjangnya perlu melebihi 350
patah kata
3. Masa yang dicadangkan 1 jam
30 minit
4. 100 markah

Berform
at

Umum

1.Surat
Kiriman
2.Laporan
3.Rencana
4.Berita
5.Wawancara
6.Ulasan
7.Perbahasan
8.Ceramah

1.Keperihalan
2.Cereka
3.Fakta
4.Perbincanga
n
5.Bahas
6 Komsas

Bahasa: kegramatisan-kata dan ayat


tanda baca dan ejaan
Laras : pemilihan kosa kata
Idea
: tema,isi utama,
pengembangan-huraian/bahasan/
hujahan/contoh/
kerelevanan
Pengolahan: wacana,logik,pemerengganan,format
Gaya Bahasa:keindahan
bahasa,ungkapan,peribahasa

1.

Aspek bahasa yang dinilai:


(a)
(b)

Tatabahasa meliputi ayat dan kata


Ejaan

(c)
(d)
(e)

Tanda baca
Pembahagian perenggan
Pemilihan kata yang tepat

(a) Takrif

(b) Isi / Fikiran

(c) Bahasa

(d)Pengolahan / Penyampaian / Pemerengganan

Markah akan ditolak sekiranya berlaku


kesilapan ejaan
Maksimum 3 markah

Kesalahan Format
Maksimum 2 markah

Cemerlang
Kepujian
Baik
Memuaskan
Kurang memuaskan
Pencapaian minimum

: 80-100
: 66-79
: 51-65
: 36-50
: 21-35
: 01-20

Baik bawah:

51 - 65

Memuaskan:

36 - 50

Kurang memuaskan: 21 - 35

Tidak memuaskan:

0 - 20

(a)

Memilih soalan yang tepat

(b)

Menentukan kunci tajuk

(c)

Menyediakan rangka karangan

(d)

Menulis karangan

(e)

Menyemak karangan

Nyatakan sebab

Cadangkan cara

Nyatakan perasaan

Berikan hujah

Huraikan peranan

Ulaskan

Bincangkan

Kemukakan
pandangan

Jelaskan pendapat

Ceritakan
pengalaman

Gambarkan
suasana dan
keadaan

Nyatakan
pendirian

Contoh Soalan:
Buruh asing banyak yang bekerja di negara
kita. Mereka ini banyak bekerja di sektor
perladangan, pembinaan, dan perkilangan.
Kemasukan mereka banyak menimbulkan
kesan. Huraikan kesan daripada kemasukan
buruh asing ini kepada negara kita.

Kata Kunci:

Huraikan kesan

Skop:

Tema:

Kesan daripada kemasukan buruh

Kehendak Tajuk: Kemasukan buruh asing

Jenis Karangan:

Memberi pendapat

Jenis pendapat

CONTOH SOALAN 2

Pelbagai kempen membaca diadakan untuk


memupuk
tabiat
membaca
dan
mewujudkan budaya membaca dalam
kalangan rakyat negara ini. Andaikan anda
diundang memberikan ceramah yang
berkaitan dengan kempen membaca. Tajuk
ceramah anda ialah Membaca Jambatan
Ilmu Tuliskan teks ceramah tersebut.


1. Pendahuluan:
pelbagai bidang ilmu dapat
diperoleh
daripada pembacaan.
2. Isi-Isi Penting
1. Tujuan membaca: sebagai hobi, untuk lulus
peperisaan, mendalami
pelbagai
bidang ilmu

2. Golongan Pembaca: kanak-kanak, pelajar,
orang
dewasa, sesuai
dengan adanya
pelbagai
bahan bacaan untuk
pelbagai tingkat umur

3 .Langkah-Langkah menggalakkan rakyat


membaca
a.
Peranan ibu bapa
b.
Peranan guru di sekolah
c.
Menambahkan bahan bacaan
d.
Mempergiat kempen membaca
e.
Memperbanyak perpustakaan awam
4. Kesan daripada membaca
a.
Masyarakat lebih matang dan maju
b.
Matlamat
wawasan
2020
mudah
dicapai

3.
Penutup : Pentingnya
mewujudkan
berilmu dan negara maju

membaca ;
masyarakat

Definisi: Menurut Kamus Dewan buli


mmbawa maksud perbuatan mendera atau
mempermainkan seseorang supaya dapat
menyesuaikan diri dengan suasana
baru.Berdasarkan definisi yang
diberikan,jelaslah kepada kita bahawa..
Pendapat: Menerusi Sukan Komanwel 2006
di Melbourne, Australia, kontinjen negara
menduduki tempat kelapan dari 71 negara
peserta yang bertanding dengan meraih
tujuh pingat emas,sembilan perak dan 18
gangsa. Tahniah kepada atlet Malaysia
yang.

Suasana: Baru-baru ini kita dikejutkan dengan


pembunuhan seorang murid berusia tujuh tahu yang
dilakukan oleh pelajar berusia 13 tahun. Sebelum itu,
kita dilaporkan tentang kejadian sebuah sekolah di Alam
Shah dan Rawang yang dibakar. Apabila sesuatu berita
itu disiarkan oleh media massa, masyarakat begitu
terkejut,gempar,dan mahu pihakkerajaan menangani
masalah masalah itu.
Puisi: Banyak duri perkara duri,
Tidak sama duri mengkuang;
Banyak budi perkara budi,
Tidak sama budimu seorang.
Rangkap pantun di atas sengaja diperturunkan untuk
melihat akan kehindahan dan kecerdikan masyarakat
dahulu dalam menyampaikan ucapan terima kasih
kpada orang yang pernah berbudi.Walaupun budi yang
dilakukan tidak mngharapkan balasan,namun..

Persoalan: Kempn Rumahku Syurgaku bertujuan untuk mmastikan


masyarakat penyayang dapat diwujudkan. Walaupun kempen tersebut telah
dijalankan,masalah penderaan,kaum perempuan yang menghadapi masalah
gantung tidak bertali, dan sikap negatif masyarakat terhadap kanak-kanak
yang cacat sering dipaparkan di media massa.Hal ini menunjukkan kempn
tersebut kurang memberi kesan. Di manakah silapnya?Apakah kmpen
tersebut tidak disusuli dengan tindakan yang sewajarnya?
Sejarah: Teriakan Merdeka oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957
memberi makna yang besar pada kita. Untuk memaknakan kemerdekaan,
semua kaum, baik Melayu, Cina,India dan kaum-kaum lain diminta
memperteguhkan ikatan perpaduan agar makna kemrdekaan boleh diisi.
Gabungan: Sebagai rakyat sebuah negara berbilang kaum dan agama,kita
tidak boleh memanda ringan soal integrasi.Kita juga secara jujur harus
mengakui,selepas hampir setengah abad mencapai kemerdekaan, isu
perkauman masih menjadi masalah di negara kita.Di manakah silapnya
apabila kaum Melayu,Cina, dan India tidak dapat duduk semeja dalam
suasana yang mesra?Semua pihak akur bahawa sekolah berperanan
penting memupuk perpaduan,tetapi. Memang menyedihkan apabila
anak kita pergi ke sekolah berlainan dalam usia yang begitu muda, sekali
gus terlepas peluang berinteraksi dan beramah mesra. Kata bidalan Melayu,
Sepakat kita kuat, berpecah kita rebah.Bagi memperkasakan integrasi
nasional, hubungan kaum rakyat Malaysia perlu diperteguh.

LANGKAH-LANGKAH MELAHIRKAN
RAKYAT YANG BERJIWA PATRIOTIK
-

Melalui sistem pendidikan m/p Sejarah


-

Kempen media massa


-

PLKN

Penganjuran sambutan kemerdekaan,


Hari Pahlawan

PENGENALAN
Rakyat yang berjiwa patriotik amat
penting dalam sesebuah negera.
Patriotik bermaksud cinta akan negara,
iaitu sanggup berjuang dan
mempertahankan negara dalam apaapa jua bentuk ancaman. Tidak
ketinggalan juga, berjiwa patriotik
bermakna sentiasa ingin melihat
negara dalam suasana aman, tenteram
dan membangun dalam segala aspek.
Untuk memupuk nilai tersebut dalam
diri individu atau masyarakat, pelbagai
langkah perlu diambil dan diatur.

ISI KARANGAN
Kempen merupakan salah satu cara bagi
melahirkan rakyat yang berjiwa patriotik.
Kempen boleh dilakukan melalui media massa,
sama ada secara bercetak atau
elektronik.Kempen juga boleh dilaksanakan
melalui ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh
badan-badan tertentu. Dengan adanya kempen
patriotik, semangat cinta akan negara akan
dipupuk dalam jiwa rakyat lebih-lebih lagi kepada
jenerasi muda, bak kata pepatah, melentur
buluh biarlah dari rebungnya.Biasanya dalam
aktiviti kempen tersebut, tokoh-tokoh negara
akan dijemput dan dipaparkan bagi mencetuskan
semangat berjuang untuk

untuk negara. Antara tokoh atau wira


negara ialah Tunku Abdul Rahman,
Leftenan Adnan, dan lain-lain lagi. Jelaslah
disini bahawa kempen dapat memupuk
dan membentuk jiwa rakyat yang cinta
akan negara.

Ketiadaan nilai patriotik dalam diri individu


atau masyarakat akan membawa padah
kepada sesuatu negara. Negara akan
mundur, kucar-kacir dan ketinggalan dalam
pelbagai segi sekiranya rakyat tidak cinta
akan negara. Hal ini berikutan tiadanya
kerjasama, tolak ansur dan saling memahami
antara satu sama lain. Oleh yang demikian,
amatlah diharapkan agar setiap individu
menanam atau menyemai nilai patriotik
dalam diri dan mempunyai iltizam untuk

Faedah-faedah menguasai kemahiran ICTdiri


Menghargai Jasa Ibu Bapa (ceramah)keluarga
Peranan Pelbagai Pihak dalam Memajukan
Industri Pertanian di Negara Kita - negara
Kerjasama yang Dapat dilakukan oleh
Malaysia dengan Negara-Negara jiran untuk
Menangani masalah jerebu - antarabangsa
Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya
sastera dapat membentuk peribadi yang
baik dalam kalangan pembaca (komen) masyarakat

Pengguna sering tertipu dengan taktik peniaga


untuk melariskan barangan mereka termasuklah
melalui iklan. Dalam jangka masa panjang, hal ini
akan membawa kesan buruk kepada pengguna.
Kemukakan cara mengelakkan pengguna daripada
tertipu oleh muslihat peniaga sedemikian.

Pendahuluan: Peniaga atau pengeluar lazimnya


mengiklankan barangan keluaran mereka melalui
pelbagai taktik demi melariskan jualan.
Sesetengah maklumat dalam iklan tersebut tidak
tepat dan dalam hal ini yang sering menjadi
mangsa ialah pengguna.

Isi-Isi Penting
Menyebarluaskan pendidikan
kepenggunaan supaya pengguna tahu
cara mereka harus bertindak sebagai
pengguna apabila mereka mendapati
mereka telah tertipu.
Orang ramai perlu disedarkan dan
didedahkan dengan gejala dan kes
penipuan oleh peniaga atau pengiklan.
Publisiti mengenainya mesti dibuat dan
sekiranya perlu tindakan pemulauan perlu
disarankan.
Anak-anak perlu dididik agar merancang
perbelanjaan dan dipupuk dengan sifat
jujur dan bertanggungjawab.

-Badan penyiaran perlu teliti ketetapan


maklumat dalam iklan yang
disiarkan.Mereka janganlah terlalu
mengejar pendapatan yang diperoleh
daripada penyiaran iklan.
- Persatuan pengguna mesti bergerak
aktif untuk mengesan peniaga yang
tidak bertanggungjawab.

Peniaga harus lebih bertimbang rasa dan jujur


dalam menjalankan perniagaan.
Tanpa tipu helah tidak bermakna mereka gagal
meraih keuntungan.
Frasa menarik mengeksploitasi pengguna
sedangkan realitinya tidak seperti yang
digambarkan mesti dibanteras demi menjaga
kepentingan pengguna kesedaran dapat disemai
mutu dan kewajaran harga sifat kepenggunaan
yang tulen terpukau dengan pendapatan
keuntungan yang dikejar pendekatan bersifat
psikologi.

HENDAK SERIBU DAYA,


MAHU SERIBU CARA.
KEBERKESANAN CERAMAH INI
BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA DIRI
ANDA SENDIRI.
YA! DIRI ANDA SENDIRI.
BUKANNYA PENCERAMAH