Anda di halaman 1dari 18

NILAI DAN ETIKA

DALAM PERKHIDMATAN
AWAM
OLEH

MOHD MERNAN B TALLING
IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

Don't stop yourself from dee 2008 .

.. dee 2008 .Always listen to good advice.

Diperkenalkan sejak merdeka Merupakan satu garis panduan / peraturan kepada penjawat awam Lahir atas kesedaran dan keinsafan agar segala rancangan pembangunan adalah untuk faedah rakyat .

FITRAH DAN MORAL  SIFAT SEMULAJADI MANUSIA Memerlukan satu peraturan dan peradaban bagi menyusun dan mengatur kehidupan  KEDUDUKAN ETIKA DAN MORAL Bukan satu pilihan tetapi mandatori dalam setiap aspek kehidupan manusia .

NILAI Ditakrif sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau sesebuah organisasi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai .

ETIKA Peraturan yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu betul atau salah ATAU Peraturan yang menjadi panduan hidup manusia .

ETIKA KERJA Prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi bagi mengawal tingkah laku pekerja organisasi tersebut .

.

TUJUAN ♦ Meningkatkan mutu perkhidmatan dari semasa ke semasa ♦ Mengekalkan dan memelihara kepercayaan dalam menjalankan tugas ♦ Memupuk tanggungjawab bersama ♦ Mewujudkan suasana yang sihat dan cekap ♦ Mengeratkan hubungan sesama kakitangan .

agama atau suku kaum . sebaliknya disebabkan oleh tekanan seperti kepentingan kekeluargaan.PERBUATAN YANG TIDAK BERETIKA Perbuatan melanggar undangundang/peraturan dan boleh dikenakan hukuman Perbuatan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diamalkan oleh masyarakat Perbuatan yang dilakukan bukan atas tujuan awam.

.

PENGHAYATAN NILAI MURNI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM .

Cekap dan Amanah ♦ Dasar Pandang Ke Timur ♦ Penggunaan Tanda Nama ♦ Kepimpinan Melalui Teladan ♦ Penerapan Nilai-nilai Murni ♦ Tonggak Dua Belas ♦ Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam ♦ Pelan Integriti Nasional .♦ Teras Perkhidmatan Awam ♦ Penggunaan Kad Perakam Waktu ♦ Kempen Bersih.

.

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM PERIBADI ASAS AMANAH IKHLAS DEDIKASI BERSIH TEKUN DISIPLIN SEDERHANA JUJUR MENGUTAMAKAN PELANGGAN     BERBUDI MULIA BERSABAR SOPAN SANTUN PERAMAH NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM AGAMA BERSYUKUR BERIMAN BERTAKWA PRODUKTIVITI /KUALITI PRODUKTIF BERKUALITI KEPIMPINAN ADIL BERANI SYURA PROFESIONALISMA BERILMU KREATIF INOVATIF INTEGRITI NEUTRALITI INTELEK AKAUNTABILITI .

SENYUMAN BERKUALITI .

SENYUM SENYUM SEINDAH SURIA YANG MEMBAWA CAHAYA SENYUMLAH DARI HATI DUNIA MU BERSERI SENYUM UMPAMA TITIAN DALAM KEHIDUPAN KAU TERSENYUM KU TERSENYUM KEMESRAAN MENGUNTUM SENYUM KEPADA SEMUA SENYUMAN MU AMATLAH BERHARGA SENYUM MEMBAHAGIAKAN DENGAN SENYUMAN TERJALINLAH IKATAN .