Anda di halaman 1dari 2

11 anjakan PPPM ( Pelan Pembangunan Pemdidikan Malaysia

)
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisiensi dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian.
9. Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti secara langsung.

Bilakah KSSR dilaksanakan?
( tahun 2011)

Apakah maksud modal insan kelas pertama?
Minda Kelas Pertama difahami sebagai ciri-ciri modal insan yang mampu memenuhi
keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Ciri-ciri
tersebut merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan
moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang
bersifat holistik.

Apakah itu PIPP? Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)
Teras 1 - Membina Negara Bangsa
Teras 2 - Membangunkan Modal Insan
Teras 3 - Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
Teras 4 - Merapatkan Jurang Pendidikan
Teras 5 - Memartabatkan Profesion Keguruan
Teras 6 - Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

Ada berapa bab dalam kandungan pelan pembangunan
pendidikan malaysia 2013-2025? ( 8 bab )
1. Konteks & Pendekatan
2. Aspirasi Baharu
3. Analisis Keberhasilan Pelajar
4. Mengkaji Pembelajaran pelajar
5. Peranan Guru & Pemimpin Sekolah

6. Garis Panduan Sistem Transformasi . Pembangunan Fungsi Kementerian 7. Struktur Sistem Pendidikan 8.