Anda di halaman 1dari 3

NAMA: ________________________

1.

UJIAN- kemahiran geograf

Sebutkan nama simbol berikut:

2.

Tuliskan koordinat objek berikut:
i.
Rumah Aril
________________
ii.
SMK Baiduri
________________
iii.
Kolam
_________________
iv.
Hospital
_________________
v.
Taman rama-rama
__________________
vi.
Masjid
__________________

3.

Tuliskan 4 arah mata angina utama
dan sudut.

4.

Tuliskan singkatan berikut

5.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
e.

G.
Sek.
Hosp.
K.
Bt.

Lukiskan skala lurus mudah
a. 1 cm mewakili 5km
b. 1 cm mewakili 10m
c. 1 cm mewakili 0.5km
d. 1 cm mewakili 50m

5.

Kadar tambang bas; 10 sen per km
Kadar kelajuan 4 minit 1 km
a. Rumah Mei Ling ke sekolah 5km, berapa minit jika dia menggunakan
bas?
b. Kalau dia ingin sampai ke sekolah pukul 7.05 pagi, pukul berapakah
dia mesti bertolak?
c. Berapa dia harus bayar untuk tambang basnya?

6. Sebutkan koordinat dalam jadual di bawah

Tafsirkan peta lakar di bawah …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Jarak diukur dari segi _________________ dan ______________ 8. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….Nama Lajur Baris Koordin at Ain Amy Kent Chua Raju Mary 7. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ..