Anda di halaman 1dari 18

PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PANITIA BAHASA MELAYU SKCGL

1

MISI MEMASTIKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA DAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN MURID DALAM SISTEM BAHASA VISI MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU 2 .

BIDANG ISU MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV SASARAN 3 .

1% 97% 1.1% 63% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 4.6% 75% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 0.1 Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 1 Gred Purata Mata Pelajaran Gred Purata Mata Pelajaran Gred Purata Mata Pelajaran Gred Purata Mata Pelajaran 4 .4% 95% 1.40 1.73 1.5% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 2 93.35 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 70.60 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 60.7% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 2 95.63 1.23 1.9% 3.7% 1.9% 3.3% 99.7% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 1 99.SASARAN BIDANG Kurikulum ISU Tahap Pencapaian Bahasa Melayu masih boleh dipertingkatkan MATLAMAT Meningkatkan pencapaian akademik secara berterusan OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 UPSR dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 2 UPSR dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 Tahun 2 dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 2 tahun 2 dari segi kualiti dan kuantiti PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV 2012 95.7% 0.1% 97% 1.7 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 60.1% 63% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 4.

10% 15% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 15.48 2.3% 3.1% 13% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 1 95.6% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 1 84.1 25.9% 86% 2.2% 28% Gred Purata Mata Pelajaran Gred Purata Mata Pelajaran Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 5 .0 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 9.7% 97% 1.9% 13% Gred Purata Mata Pelajaran Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 2 Gred Purata Mata Pelajaran Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 84.0 36.4% 40% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 15.8% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 2 82.6 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 66.72 1.16 2.2% 69% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 4.7% 85% 2.36 2.1% 87% 2.Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 tahun 3 dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 2 Tahun 3 dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 Tahun 4 UPSR dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 2 Tahun 4 dari segi kualiti dan kuantiti Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 48.5% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 6.

1% 98% 2.3 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 5.18 1.9% 25% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 13.9% 10% Jumlah latihan pedagogi oleh semua guru BM 2 kali 5 kali Peratus guru yang cemerlang dalam P&P berasaskan pencerapan oleh pihak pentadbir 30% Gred Purata Mata Pelajaran 6 35% .2 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 19.3% 10% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 10.47% 2.54 2.6% 8% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 2 86.4% 92% Gred Purata Mata Pelajaran 2.Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 Tahun 5 dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 2 Tahun 5 dari segi kualiti dan kuantiti Meningkatkan pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1 Tahun 5 dari segi kualiti dan kuantiti Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 17.9 Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran 19.8% 90% Gred Purata Mata Pelajaran 2.3% 15% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 1 89.4% 25% Peratus murid gagal dalam mata pelajaran 13.2% 10% Peratus lulus mata pelajaran BM Kertas 1 95.

1 : Meningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG 7 .STRATEGI PELAN TINDAKAN Strategi 1.

2 Kelas tambahan berfokus UPSR PK1 Guru BM Thn. 6 Mei 1. 4-6 Jan .2 : Meningkatkan penguasaan murid dalam pelbagai kemahiran bahasa 1.Nov PCG BM Prestasi murid dipantau dari minggu ke minggu - 1.1 Program Celik Peribahasa KP Semua Guru Bm Thn. 4-6 Jan – April Jun November PCG BM Prestasi murid dipantau dari minggu ke minggu - 8 CATATAN .2.BIL PELAN TINDAKAN T/ JAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT PELAN KONTINGENSI 151x2MPxRM5=RM4000 RM100x2MP=RM200 PCG / PIBG 151 calon UPSR didedahkan Teknik Menjawab (2MP) Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa MP PCG / PIBG Murid memperoleh kemahiran menjawab soalan Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid 1.3 Program Cekap Eja dan Klinik Bahasa KP Semua Guru Bm Tahap 1 Jan -April PCG BM Prestasi murid dipantau dari minggu ke minggu - 1.2 Program Bijak Kamus KP Semua Guru Bm Thn. 4-6 Jan .1.2.1.1 Teknik menjawab soalan peperiksaan UPSR PK1 KP Guru BM Thn.2. 6 Jan .2.Nov PCG BM Murid mengetahui maksud peribahasa dan penggunaan peribahasa yang tepat dalam ayat - 1.Ogos Strategi 1.4 Program Mari Bercerita KP Semua Guru Bm Thn.

PELAN OPERASI 9 .

Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Cekap Eja Cekap Eja ini dilaksanakan adalah untuk menambahkan perbendaharaan kata murid Mengeja dan menulis perkataan yang disebut oleh guru dengan betul Januari – Oktober Semua murid Tahap 1 (Tahun 1 hingga Tahun 3 ) RM 150 Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu . Merancang satu program untuk semua murid iaitu ‘Cekap Eja’ bagi murid Tahap 1 GPK Ketua Panitia B. Ketua Panitia B. Guru mata pelajaran tahap 1 Seminggu sekali 5 Ketua panitia akan membuat pemantauan terhadap guru.M Sebulan sekali 6 Guru akan menjalankan program “Cekap Eja” setiap hari semasa perhimpunan. Guru mata pelajaran tahap 1 Selepas aktiviti dijalankan 8 Penilaian / Post Mortem Ketua Panitia BM Guru mata pelajaran tahap1 Selepas aktiviti dijalankan 1 jam 10 Status/Pelan Kotigensi . Guru mata pelajaran tahap 1 Setiap hari 7 Murid yang dapat menjawab dengan betul dalam program “Cekap Eja” akan diberi ganjaran.Melayu Guru Matapelajaran Tahun 1 – 3 1 kali 2 Program ‘Cekap Eja’ akan dimulakan pada minggu ketiga persekolahan Sepanjang minggu yang ditetapkan 3 Guru memberi penerangan tentang ejaan di dalam kelas semasa P&P Ketua Panitia B.Melayu Guru Matapelajaran Tahap 1 Guru Matapelajaran Tahap 1 4 Murid-murid diberi latihan di dalam kelas oleh guru secara berterusan.

Melayu Guru Matapelajaran Tahap 1 1 kali 2 Program ini akan dimulakan semasa p&p Setiap hari 3 Guru menyediakan kad-kad bahasa dan murid membaca kad tersebut.Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah Klinik Bahasa Membantu murid-murid Tahap 1 membaca dengan lancar dan betul. Guru akan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh murid tersebut.Melayu Guru Matapelajaran Tahap 1 Guru Matapelajaran Tahap 1 4 Murid yang boleh menguasai kemahiran membaca akan membaca teks pendek semasa perhimpunan. Meningkatkan kemahiran 3M/ 4M Mei . Guru Matapelajaran Tahap 1 Seminggu sekali 5 Penilaian / Post Mortem Ketua Panitia BM Guru mata pelajaran tahun 2 Selepas aktiviti dijalankan Sepanjang waktu P&P 11 Status/Pelan Kotigensi . Ketua Panitia B.November Semua murid Tahap 1 Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat guru-guru BahasaMelayu Tahap 1 GPK Ketua Panitia B.

Melayu Guru Matapelajaran Tahap 2 Guru Matapelajaran Tahap2 4 Murid-murid diberi latihan di dalam kelas oleh guru secara berterusan. Merancang satu program untuk semua murid iaitu ‘Mari bercerita’ bagi murid Tahap 2 GPK Ketua Panitia B. Ketua Panitia B. Guru mata pelajaran tahap2 Seminggu sekali 5 Ketua panitia akan membuat pemantauan terhadap guru. sebutan dan intonasi yang sesuai dalam program “Mari bercerita” akan diberi ganjaran. Januari – April Semua murid Tahap 2 RM 150 Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu .Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah Mari bercerita Program mari bercerita ini dilaksanakan adalah untuk menambah minat membaca dalam kalangan murid serta meningkatkan keyakinan diri murid.M Sebulan sekali 6 Guru akan menjalankan program “Mari bercerita” setiap hari semasa perhimpunan. Guru mata pelajaran tahap 2 Selepas aktiviti dijalankan 8 Penilaian / Post Mortem Ketua Panitia BM Guru mata pelajaran tahap 2 Selepas aktiviti dijalankan 1 jam 12 Status/Pelan Kotigensi .Melayu Guru Matapelajaran Tahun 4-6 1 kali 2 Program ‘Mari bercerita’ akan dimulakan pada minggu kedua persekolahan Sepanjang minggu yang ditetapkan 3 Guru memberi penerangan tentang cerita pendek serta teknik bercerita di dalam kelas semasa P&P Ketua Panitia B. Guru mata pelajaran tahap 2 Setiap hari 7 Murid yang dapat bercerita dengan gaya.

Melayu Guru Matapelajaran Tahun 4 – 6 1 kali 2 Program ini akan dimulakan selepas murid mahir dalam mencari makna dalam Kamus Dewan. -Murid tahu teknik mencari makna perkataan dalam kamus. Januari . Merancang program “Bijak Kamus” untuk semua murid Tahap 2. Ketua Panitia B. Guru mata pelajaran tahap 2 Setiap hari 7 Penilaian / Post Mortem Ketua Panitia BM Guru mata pelajaran tahap 2 Selepas aktiviti dijalankan Sepanjang waktu P&P 13 Status/Pelan Kotigensi .Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah Program Bijak Kamus Tahap 2 Murid dapat mencari makna perkataan dengan tepat dalam kamus.Oktober Semua murid Tahun 4 hingga Tahun 6 Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh 1 Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu . -Meningkatkan penguasaan kosa kata dalam kalangan murid. Sepanjang minggu yang ditetapkan 3 Guru memberi penerangan tentang cara mencari makna perkataan dalam kamus.Melayu Guru Matapelajaran Tahap 2 Guru Matapelajaran Tahap 2 4 Murid-murid diberi kosa kata di dalam kelas oleh guru secara berterusan Guru mata pelajaran tahap 2 Setiap hari 5 Ketua panitia akan membuat pemantauan terhadap guru.M Sebulan sekali 6 Guru akan menjalankan program “Kaya Kata” setiap hari semasa perhimpunan. GPK Ketua Panitia B. Ketua Panitia B.

: Meningkatkan pengetahuan murid dalam memahami maksud peribahasa dan penggunaan peribahasa dalam ayat. : Januari hingga Ogos : Semua Murid Tahap 2 : RM100 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu: Merancang satu program untuk semua murid iaitu Celik Peribahasa bagi murid tahun 4-6. Program dimulakan pada minggu pertama persekolahan GPK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Bahasa MelayuTahun 4-6 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Bahasa MelayuTahun 4-6 Guru memberi penerangan tentang peribahasa di dalam kelas semasa P&P Murid-murid diberi latihan di dalam kelas oleh guru secara berterusan Ketua Panitia membuat pemantauan Guru Mata Pelajaran Bahasa MelayuTahun 4-6 Guru akan menjalankan Program Celik Peribahasa setiap hari semasa perhimpunan pagi Guru memilih murid yang terbaik untuk diberikan ganjaran Penilaian / post motem Guru Mata Pelajaran Bahasa melayuTahun 4-6 Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Bahasa MelayuTahun 4-6 Guru Mata Pelajaran Bahasa melayuTahun 4-6 GPK Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Bahasa MelayuTahun 4-6 14 TEMPOH 4 kali Setiap hari 5 minit Seminggu sekali Sebulan sekali Setiap hari Sebulan sekali Selepas aktiviti dilaksanakan STATUS /PELAN KONTIGENSI .Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7 8 : CELIK PERIBAHASA : CELIK PERIBAHASA ini dilaksanakan adalah untuk meluaskan pengetahuan murid yang lemah supaya mereka dapat menguasai Bahasa Melayu dengan baik.

2. Lebih kurang 20 peratus murid daripada keluarga bermasalah. 5. Bebanan kerja guru yang tidak berkaitan dengan p&p. 7. Ruang belajar yang kondusif dan ABM yang lengkap. 6. Sekolah mempunyai guru pakar Bahasa CHALLENGES (CABARAN) 1. 4. 2. 1. 2. Pengaruh BI dalam Komunikasi seharian. Guru yang berkomitmen dan dedikasi. 4. Murid diwajibkan membeli buku daftar kata. 4. 6. 3. WEAKNESS (KELEMAHAN) 1. 3.ANALISIS SWOT STRENGTHS (KEKUATAN) 1. Kelas Tambahan tahun 6. Murid malas merujuki kamus. 2. 4. Bimbingan daripada ibu bapa terhad di rumah (murid lemah) 15 . 3. 5.4% murid menguasai kemahiran 2M. 80 peratus murid berkemampuan untuk belajar. Kosa kata murid yang terhad. Murid lebih suka membaca buku BI. 3. Kempen membaca buku BM. 8 orang guru opsyen BM. 5. 98. Guru BM yang berpengalaman. Motivasi pelajar disokong oleh PIBG dari segi kewangan. Penggunaan bahasa yang tidak gramatis (dwibahasa) 5. OPPORTUNITIES (PELUANG) 1.6% murid tidak menguasai kemahiran 2M. Pengaruh rakan sebaya. Budaya kerja berpasukan para guru. Kurang kerjasama daripada ibu bapa.

Bebanan kerja guru yang tidak berkaitan dengan p&p. 16 W1 + C5 Perjumpaan guru dengan ibu bapa W3 + C3 Program Bijak Berbahasa . Bimbingan daripada ibu bapa terhad di rumah (murid lemah) S3 + C1 Pengagihan tugas yang adil antara guru. 7. S2 + T1 Had masa waktu mengajar guru. Pengaruh rakan sebaya. S2 + O1 PIBG tanggung segala perbelanjaan kelas motivasi. 98. 2. S3 + C5 Perjumpaan dengan pihak pentadbir. 1.4% murid menguasai kemahiran 2M. 3.6% murid tidak menguasai kemahiran 2M. Murid malas merujuki kamus. 2. 4. 4. S4 + C2 Memberikan perhatian kepada murid yang lemah.Kekuatan (S) COWS MATRIK Kelemahan (W) 1. 6. 3. 8 orang guru opsyen BM. Guru BM yang berpengalaman. Murid diwajibkan membeli buku daftar kata. 5. Budaya kerja berpasukan para guru. 5. 1. Kurang kerjasama daripada ibu bapa. 4. S1 + O2 Kelas Tambahan PUZ W1 + O2 Program Mentor-Mentee. 4. 80 peratus murid berkemampuan untuk belajar. 3. Penggunaan bahasa yang tidak gramatis (dwibahasa) 5. 3. Murid lebih suka membaca buku BI. Ruang belajar yang kondusif dan ABM yang lengkap. 2. Sekolah mempunyai guru pakar Bahasa W4 + O5 Kelas bimbingan Cabaran (C) 1. Kempen membaca buku BM. W2 + O3 Program Kaya Kata S3 + O7 Program Pemantapan Tatabahasa (guru) W3 + O4 Program Bijak Berbahasa Peluang (O) 1. Kosa kata murid yang terhad. 6. Guru yang berkomitmen dan dedikasi. 5. 2. Motivasi pelajar disokong oleh PIBG dari segi kewangan. Pengaruh BI dalam Komunikasi seharian. Kelas Tambahan tahun 6. Lebih kurang 20 peratus murid daripada keluarga bermasalah.

17 .

18 .