Anda di halaman 1dari 22

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
L
L
P
P
L
P
P
P
P
P
P

SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 1 ATAP CIKEDUNG
MTS NU RAJASINGA
MTS NU RAJASINGA
MTS NU RAJASINGA
SMPN 2 TERISI
SMPN 2 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
MTSN CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
SMP TRISILA CIKEDUNG

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S

INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
MAJALENGKA
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
BOGOR
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU

Tanggal Lahir

09
27
24
20
05
20
05
05
01
27
20
29
26
29
09
28
14
08
11
30
10
29
26
12
07
12
19
12
08

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

September 1999
Oktober 1999
April 1999
Juli 1999
Februari 1999
Oktober 1999
Agustus 1998
Juli 1999
September 1999
Mei 1999
Februari 1999
Mei 1998
Februari 1999
Desember 1999
Oktober 1999
Januari 1999
Juni 1999
Juni 1998
Oktober 1999
Mei 1999
April 1999
Agustus 1999
April 1998
Maret 2000
Maret 1999
Mei 1998
September 1998
Desember 1998
November 1999

8.00
7.10
6.20
7.60
7.80
7.10
8.00
7.50
6.70
7.80
7.80
7.10
6.20
6.60
6.30
6.50
5.50
7.40
7.90
5.90
6.97
6.58
7.93
5.97
6.21
6.30
7.30
6.60
7.20

B.Inggris

Tempat,

B.Indo

Asal Sekolah

Pilihan 2

NISN

9983599722 ANA MUSTIKAWATI


9985239448 DEVI WIDI ASTUTI
9983599729 ELI APRIYANTI
9993656370 ENAH JULINAH
9993655743 JUMIRAH
9993655744 KRIS HANDAYANI
9981928052 NIA SUSILAWATI
9983599740 ROSA LINDA
9983599742 SITI BAROKAH
9993655763 SRI SALAMAH
9995412372 WAHYUNINGSIH
9991547054 WATIAH
9993656337 DEA FEBRIANA
9995418852 NOVI ASIH
9995418852 SOPIAH
9955475506 NOPI
9995410853 BAGAS HARDI WIBOWO
9983813589 NURUDIN
9993937709 AHMAD FAISAL
KARWANDI
LINDA PUJI ASTUTI
9995413306 YUNI SINTA AGUSTIN
FIRMAN
MUJI LESTARI
9990083864 MELATI
9993937746 WIWI ALAWIYAH
9983873103 EVI YASIH
9983873750 ELSI FAKBIBAH
9985238211 EET NURAENI

L/P

Nilai SKHUN MURNI

7.70
6.30
6.50
6.70
6.20
6.10
6.50
6.10
6.20
7.20
6.50
5.60
6.30
6.70
5.90
5.80
6.60
5.80
7.20
6.00
6.22
6.44
6.51
6.21
6.21
5.50
5.50
6.10
6.20

Matematika

001 .AP
002 .AP
003 .AP
004 .AP
005 .AP
006 .AP
007 .AP
008 .AP
009 .AP
010 .AP
011 .AP
012 .AP
013 .AP
014 .AP
015 .AP
016 .AP
017 .AP
018 .AP
019 .AP
020 .AP
021 .AP
022 .AP
023 .AP
024 .AP
025 .AP
026 .AP
027 .AP
028 .AP
029 .AP

NAMA

Paket Keahlian

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

Pendaftaran

Urut

NO

Status Sekolah

DATA SELURUH PENDAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)


PAKET KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN (AP)
SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

6.90
6.70
6.30
6.30
5.60
6.10
6.30
6.30
7.00
6.50
5.70
6.20
5.70
6.10
5.90
6.80
5.60
5.50
6.40
6.35
6.83
6.31
6.39
6.22
6.37
5.70
6.20
6.10
5.80

P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
LAKI-LAKI
:
PEREMPUAN :
JUMLAH

Mengetahui,
a/n Kadisdik Kab. Indramayu
Kabid Dikmen

Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd.


NIP. 19601108 198109 1 005

6
34
40

SMP TRISILA CIKEDUNG


SMP TRISILA CIKEDUNG
SMP TRISILA CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI

S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
REKA

Jml.PPDB Negeri :
Jml.PPDB Swasta :
JUMLAH
:

33
7
40

INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
PITULASI

Tanggal Lahir

02
18
09
28
02
12
10
28
10
28
04

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Maret 1999
Juli 1998
September 1999
Agustus 1999
Januari 1999
Januari 2000
Januari 2000
Desember 1999
Juni 1999
Oktober 1999
Maret 1999

Jml. PPDB TKR :


Jml. PPDB MM :
Jml. PPDB AP :
TOTAL PENDAFTAR

0
0
40
40

Nilai Tertinggi :
Nilai Terendah :
Rata-Rata Nilai :

B.Inggris

Tempat,

B.Indo

Asal Sekolah

Pilihan 2

Status Sekolah

NISN

RIANTI
YUWATI
SUADI
9983873636 YUNI ASTUTI
9995413476 ROHANI
TITA KOMALASARI
DEWI
9995413990 TRISNAWATI
9993937630 SAWINAH
9993938115 SUSANTI
HEVIN

L/P

Nilai SKHUN MURNI

7.80
5.30
4.75
5.60
4.75
7.20
6.40
5.30
7.30
7.70
6.80

6.00
5.80
5.50
6.00
5.00
6.40
6.50
6.60
5.60
6.00
6.10

8.00
4.75
6.77

7.70
5.00
6.21

Matematika

030 .AP
031 .AP
032 .AP
033 .AP
035 .AP
036 .AP
037 .AP
038 .AP
039 .AP
040 .AP
041 .AP

NAMA

Paket Keahlian

030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

Pendaftaran

Urut

NO

6.50
6.30
5.30
7.10
5.00
6.20
6.30
6.00
5.30
6.70
6.80
7.10
5.00
6.19

7.40
6.40
7.40
6.40
6.60
6.40
6.80
6.20
6.50
8.10
6.20
6.20
8.10
6.10
5.90
6.50
6.40
6.10
7.20
6.51
6.95
6.44
4.75
6.36
6.05
6.40
5.90
5.70
5.70

Jumlah SKHUN

IPA

KHUN MURNI

30.00
26.50
26.40
27.00
26.20
25.70
27.60
26.10
26.40
29.60
26.20
25.10
26.30
25.50
24.00
25.60
24.10
24.80
28.70
24.76
26.97
25.77
25.58
24.76
24.84
23.90
24.90
24.50
24.90

Alamat Calon PDB


Tanggal Daftar
Desa

TUGU
JATISURA
TUGU
JATISURA
TUGU
TUGU
TUNGGUL PAYUNG
TUGU
TUGU
TUNGGUL PAYUNG
JAMBAK
TUNGGUL PAYUNG
TUNGGUL PAYUNG
AMIS
PEGAGAN CILOGOG
PEGAGAN CILOGOG
AMIS
JATIMULYA
RAJASINGA
MUNDAK JAYA
KARANGASEM
MUNDAK JAYA
MUNDAK JAYA
JATISURA
KARANGASEM
RAJASINGA
RAJASINGA
JATIMULYA
AMIS

Kec.

LELEA
CIKEDUNG
LELEA
CIKEDUNG
LELEA
LELEA
LELEA
LELEA
LELEA
LELEA
CIKEDUNG
LELEA
LELEA
CIKEDUNG
LOSARANG
LOSARANG
CIKEDUNG
TERISI
TERISI
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
TERISI
TERISI
TERISI
CIKEDUNG

Jumlah SKHUN

IPA

KHUN MURNI

5.80
6.70
4.75
6.50
4.75
6.90
5.80
6.20
6.40
6.10
6.50

26.10
24.10
20.30
25.20
19.50
26.70
25.00
24.10
24.60
26.50
26.20

8.10
4.75
6.35

30.00
19.50
25.52

Alamat Calon PDB


Tanggal Daftar
Desa
AMIS
AMIS
CIKEDUNG KIDUL
JATIMUNGGUL
MUNDAK JAYA
Jl.SUMUR WATU
CIBERENG
MUNDAK JAYA
KENDAYAKAN
CIBERENG

Cikedung,
2014
Kepala SMKN 1 Cikedung

YETI SUMIYATI,S.Pd.,M.M.Pd
NIP. 19701208 199412 2 002

Kec.
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
TERISI
CIKEDUNG
TERISI
CIKEDUNG
TERISI
TERISI

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN


B. Inggris X 2

001

001 .AP

9983599722 ANA MUSTIKAWATI

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

09 September 1999

AP

24.00

15.40

002

002 .AP

9985239448 DEVI WIDI ASTUTI

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

27 Oktober 1999

AP

21.30

12.60

003

003 .AP

9983599729 ELI APRIYANTI

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

24 April 1999

AP

18.60

13.00

004

004 .AP

9993656370 ENAH JULINAH

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

20 Juli 1999

AP

22.80

13.40

005

005 .AP

9993655743 JUMIRAH

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

05 Februari 1999

AP

23.40

12.40

006

006 .AP

9993655744 KRIS HANDAYANI

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

20 Oktober 1999

AP

21.30

12.20

007

007 .AP

9981928052 NIA SUSILAWATI

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

05 Agustus 1998

AP

24.00

13.00

008

008 .AP

9983599740 ROSA LINDA

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

05 Juli 1999

AP

22.50

12.20

009

009 .AP

9983599742 SITI BAROKAH

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

01 September 1999

AP

20.10

12.40

010

010 .AP

9993655763 SRI SALAMAH

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

27 Mei 1999

AP

23.40

14.40

011

011 .AP

9995412372 WAHYUNINGSIH

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

20 Februari 1999

AP

23.40

13.00

012

012 .AP

9991547054 WATIAH

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

29 Mei 1998

AP

21.30

11.20

013

013 .AP

9993656337 DEA FEBRIANA

SMPN 2 LELEA

INDRAMAYU

26 Februari 1999

AP

18.60

12.60

014

014 .AP

9995418852 NOVI ASIH

SMPN 1 ATAP CIKEDUNG

INDRAMAYU

29 Desember 1999

AP

19.80

13.40

015

015 .AP

9995418852 SOPIAH

MTS NU RAJASINGA

INDRAMAYU

09 Oktober 1999

AP

18.90

11.80

016

016 .AP

9955475506 NOPI

MTS NU RAJASINGA

INDRAMAYU

28 Januari 1999

AP

19.50

11.60

017

017 .AP

9995410853 BAGAS HARDI WIBOWO

MTS NU RAJASINGA

MAJALENGKA

14 Juni 1999

AP

16.50

13.20

018

018 .AP

9983813589 NURUDIN

SMPN 2 TERISI

INDRAMAYU

08 Juni 1998

AP

22.20

11.60

019

019 .AP

9993937709 AHMAD FAISAL

SMPN 2 TERISI

JAKARTA

11 Oktober 1999

AP

23.70

14.40

020

020 .AP

000 KARWANDI

SMPN 3 TERISI

INDRAMAYU

30 Mei 1999

AP

17.70

12.00

021

021 .AP

000 LINDA PUJI ASTUTI

SMPN 3 TERISI

INDRAMAYU

10 April 1999

AP

20.91

12.44

022

022 .AP

SMPN 3 TERISI

INDRAMAYU

29 Agustus 1999

AP

19.74

12.88

023

023 .AP

000 FIRMAN

SMPN 3 TERISI

BOGOR

26 April 1998

AP

23.79

13.02

024

024 .AP

000 MUJI LESTARI

SMPN 3 TERISI

JAKARTA

12 Maret 2000

AP

17.91

12.42

025

025 .AP

9990083864 MELATI

SMPN 3 TERISI

INDRAMAYU

07 Maret 1999

AP

18.63

12.42

026

026 .AP

9993937746 WIWI ALAWIYAH

MTSN CIKEDUNG

INDRAMAYU

12 Mei 1998

AP

18.90

11.00

NAMA

NISN

Urut

B. Indo X 3

Pilihan 2

Tanggal Lahir

Komp. Keahlian

Pendaftaran

NO

Status Sekolah

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA


KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN (TKR)
SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

9995413306 YUNI SINTA AGUSTIN

L/P

Asal Sekolah

Tempat,

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN


B. Inggris X 2

027

027 .AP

9983873103 EVI YASIH

MTSN CIKEDUNG

INDRAMAYU

19 September 1998

AP

21.90

11.00

028

028 .AP

9983873750 ELSI FAKBIBAH

MTSN CIKEDUNG

INDRAMAYU

12 Desember 1998

AP

19.80

12.20

029

029 .AP

9985238211 EET NURAENI

SMP TRISILA CIKEDUNG

INDRAMAYU

08 November 1999

AP

21.60

12.40

030

030 .AP

000 RIANTI

SMP TRISILA CIKEDUNG

INDRAMAYU

02 Maret 1999

AP

23.40

12.00

031

031 .AP

000 YUWATI

SMP TRISILA CIKEDUNG

INDRAMAYU

18 Juli 1998

AP

15.90

11.60

032

032 .AP

000 SUADI

SMP TRISILA CIKEDUNG

INDRAMAYU

09 September 1999

AP

14.25

11.00

033

033 .AP

9983873636 YUNI ASTUTI

MTSN CIKEDUNG

INDRAMAYU

28 Agustus 1999

AP

16.80

12.00

034

035 .AP

9995413476 ROHANI

SMPN 1 TERISI

INDRAMAYU

02 Januari 1999

AP

14.25

10.00

035

036 .AP

000 TITA KOMALASARI

SMPN 1 TERISI

INDRAMAYU

12 Januari 2000

AP

21.60

12.80

036

037 .AP

000 DEWI

SMPN 1 TERISI

INDRAMAYU

10 Januari 2000

AP

19.20

13.00

037

038 .AP

9995413990 TRISNAWATI

SMPN 1 TERISI

INDRAMAYU

28 Desember 1999

AP

15.90

13.20

038

039 .AP

9993937630 SAWINAH

SMPN 1 TERISI

INDRAMAYU

10 Juni 1999

AP

21.90

11.20

039
040

040 .AP
041 .AP

9993938115 SUSANTI
000 HEVIN

P
P

SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI

N
N

AP
AP

0
0

23.10
20.40

12.00
12.20

NAMA

NISN

Urut

B. Indo X 3

Pilihan 2

Tanggal Lahir

Komp. Keahlian

Status Sekolah

Pendaftaran

NO

L/P

LAKI-LAKI
:
6
PEREMPUAN :
34
JUML 40

Asal Sekolah

Jml.PPDB Negeri :
Jml.PPDB Swasta :
JUMLAH
:

Tempat,

INDRAMAYU
28 Oktober 1999
INDRAMAYU
04 Maret 1999
REKAPITULASI
33
Jml. PPDB TKR :
7
Jml. PPDB MM :
40
Jml. PPDB AP :
TOTAL

0
0
40
40

JML Bobot SKHUN

IPA X 3

Matematika
X3

i PEMBOBOTAN SKHUN

Tanggal Daftar

20.70

22.20

82.30

30-Dec-99

20.10

19.20

73.20

30-Dec-99

18.90

22.20

72.70

30-Dec-99

18.90

19.20

74.30

30-Dec-99

16.80

19.80

72.40

30-Dec-99

18.30

19.20

71.00

30-Dec-99

18.90

20.40

76.30

30-Dec-99

18.90

18.60

72.20

30-Dec-99

21.00

19.50

73.00

30-Dec-99

19.50

24.30

81.60

30-Dec-99

17.10

18.60

72.10

30-Dec-99

18.60

18.60

69.70

30-Dec-99

17.10

24.30

72.60

30-Dec-99

18.30

18.30

69.80

30-Dec-99

17.70

17.70

66.10

30-Dec-99

20.40

19.50

71.00

30-Dec-99

16.80

19.20

65.70

30-Dec-99

16.50

18.30

68.60

30-Dec-99

19.20

21.60

78.90

30-Dec-99

19.05

19.53

68.28

30-Dec-99

20.49

20.85

74.69

30-Dec-99

18.93

19.32

70.87

30-Dec-99

19.17

14.25

70.23

30-Dec-99

18.66

19.08

68.07

30-Dec-99

19.11

18.15

68.31

30-Dec-99

17.10

19.20

66.20

30-Dec-99

JML Bobot SKHUN

IPA X 3

Matematika
X3

i PEMBOBOTAN SKHUN

Tanggal Daftar

18.60

17.70

69.20

30-Dec-99

18.30

17.10

67.40

30-Dec-99

17.40

17.10

68.50

30-Dec-99

19.50

17.40

72.30

30-Dec-99

18.90

20.10

66.50

30-Dec-99

15.90

14.25

55.40

30-Dec-99

21.30

19.50

69.60

30-Dec-99

15.00

14.25

53.50

30-Dec-99

18.60

20.70

73.70

30-Dec-99

18.90

17.40

68.50

30-Dec-99

18.00

18.60

65.70

30-Dec-99

15.90

19.20

68.20

30-Dec-99

20.10
20.40

18.30
19.50

73.50
72.50

30-Dec-99
30-Dec-99

Cikedung,
2014
Kepala SMKN 1 Cikedung

YETI SUMIYATI,S.Pd.,M.M.Pd
NIP. 19701208 199412 2 002

SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 3 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 1 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
MTS NU RAJASINGA
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 1 ATAP CIKEDUNG
SMPN 2 LELEA
MTSN CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
SMPN 2 TERISI
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI

Tempat,

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N

INDRAMAYU
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
BOGOR
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU

Tanggal Lahir

09
27
11
05
10
20
12
28
27
01
24
26
04
05
02
05
20
20
28
29
26
29
29
28
19
08
08
10

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

September 1999
Mei 1999
Oktober 1999
Agustus 1998
April 1999
Juli 1999
Januari 2000
Oktober 1999
Oktober 1999
September 1999
April 1999
Februari 1999
Maret 1999
Februari 1999
Maret 1999
Juli 1999
Februari 1999
Oktober 1999
Januari 1999
Agustus 1999
April 1998
Desember 1999
Mei 1998
Agustus 1999
September 1998
Juni 1998
November 1999
Januari 2000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B. Inggris X 2

P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
P

Asal Sekolah

Pilihan 2

NISN

9983599722 ANA MUSTIKAWATI


9993655763 SRI SALAMAH
9993937709 AHMAD FAISAL
9981928052 NIA SUSILAWATI
000 LINDA PUJI ASTUTI
9993656370 ENAH JULINAH
000 TITA KOMALASARI
9993938115 SUSANTI
9985239448 DEVI WIDI ASTUTI
9983599742 SITI BAROKAH
9983599729 ELI APRIYANTI
9993656337 DEA FEBRIANA
000 HEVIN
9993655743 JUMIRAH
000 RIANTI
9983599740 ROSA LINDA
9995412372 WAHYUNINGSIH
9993655744 KRIS HANDAYANI
9955475506 NOPI
9995413306 YUNI SINTA AGUSTIN
000 FIRMAN
9995418852 NOVI ASIH
9991547054 WATIAH
9983873636 YUNI ASTUTI
9983873103 EVI YASIH
9983813589 NURUDIN
9985238211 EET NURAENI
000 DEWI

L/P

Nilai PEMBOBOTAN SK
B. Indo X 3

001 .AP
010 .AP
019 .AP
007 .AP
021 .AP
004 .AP
036 .AP
040 .AP
002 .AP
009 .AP
003 .AP
013 .AP
041 .AP
005 .AP
030 .AP
008 .AP
011 .AP
006 .AP
016 .AP
022 .AP
023 .AP
014 .AP
012 .AP
033 .AP
027 .AP
018 .AP
029 .AP
037 .AP

NAMA

Paket Keahlian

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

Pendaftaran

Urut

NO

Status Sekolah

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA


PAKET KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN (AP)
SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

24.00
23.40
23.70
24.00
20.91
22.80
21.60
23.10
21.30
20.10
18.60
18.60
20.40
23.40
23.40
22.50
23.40
21.30
19.50
19.74
23.79
19.80
21.30
16.80
21.90
22.20
21.60
19.20

15.40
14.40
14.40
13.00
12.44
13.40
12.80
12.00
12.60
12.40
13.00
12.60
12.20
12.40
12.00
12.20
13.00
12.20
11.60
12.88
13.02
13.40
11.20
12.00
11.00
11.60
12.40
13.00

P
L
P
P
P
P
P
P
L
P
L
P

LAKI-LAKI
: 6
PEREMPUAN : 34
JU 40

SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 3 TERISI
MTSN CIKEDUNG
SMP TRISILA CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
MTS NU RAJASINGA
MTS NU RAJASINGA
SMPN 1 TERISI
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI
REK
Jml.PPDB Negeri
Jml.PPDB Swasta
JUMLAH

A
:
:
:

N
N
N
N
N
S
N
S
S
N
S
N
PIT
33
7
40

Tempat,

INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
MAJALENGKA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
ULASI

Tanggal Lahir

07
30
10
12
12
18
12
09
14
28
09
02

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Maret 1999
Mei 1999
Juni 1999
Maret 2000
Desember 1998
Juli 1998
Mei 1998
Oktober 1999
Juni 1999
Desember 1999
September 1999
Januari 1999

Jml. PPDB TKR :


Jml. PPDB MM :
Jml. PPDB AP :
TOTAL

0
0
40
40

B. Indo X 3

Asal Sekolah

Pilihan 2

Status Sekolah

NISN

9990083864 MELATI
000 KARWANDI
9993937630 SAWINAH
000 MUJI LESTARI
9983873750 ELSI FAKBIBAH
000 YUWATI
9993937746 WIWI ALAWIYAH
9995418852 SOPIAH
9995410853 BAGAS HARDI WIBOWO
9995413990 TRISNAWATI
000 SUADI
9995413476 ROHANI

L/P

Nilai PEMBOBOTAN SK

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18.63
17.70
21.90
17.91
19.80
15.90
18.90
18.90
16.50
15.90
14.25
14.25

B. Inggris X 2

025 .AP
020 .AP
039 .AP
024 .AP
028 .AP
031 .AP
026 .AP
015 .AP
017 .AP
038 .AP
032 .AP
035 .AP

NAMA

Paket Keahlian

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040

Pendaftaran

Urut

NO

12.42
12.00
11.20
12.42
12.20
11.60
11.00
11.80
13.20
13.20
11.00
10.00

20.70
19.50
19.20
18.90
20.49
18.90
18.60
20.10
20.10
21.00
18.90
17.10
20.40
16.80
19.50
18.90
17.10
18.30
20.40
18.93
19.17
18.30
18.60
21.30
18.60
16.50
17.40
18.90

IPA X 3

Matematika
X3

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN

22.20
24.30
21.60
20.40
20.85
19.20
20.70
18.30
19.20
19.50
22.20
24.30
19.50
19.80
17.40
18.60
18.60
19.20
19.50
19.32
14.25
18.30
18.60
19.50
17.70
18.30
17.10
17.40

JML Bobot SKHUN

ERIMA
)

Alamat Calon PDB

Desa

Kec.

82.30 TUGU
LELEA
81.60 TUNGGUL PAYUNG LELEA
78.90 RAJASINGA
TERISI
76.30 TUNGGUL PAYUNG LELEA
74.69 KARANGASEM
CIKEDUNG
74.30 JATISURA
CIKEDUNG
73.70 Jl.SUMUR WATU
73.50 CIBERENG
TERISI
73.20 JATISURA
CIKEDUNG
73.00 TUGU
LELEA
72.70 TUGU
LELEA
72.60 TUNGGUL PAYUNG LELEA
72.50
0
72.40 TUGU
LELEA
72.30 AMIS
CIKEDUNG
72.20 TUGU
LELEA
72.10 JAMBAK
CIKEDUNG
71.00 TUGU
LELEA
71.00 PEGAGAN CILOGOG LOSARANG
70.87 MUNDAK JAYA
CIKEDUNG
70.23 MUNDAK JAYA
CIKEDUNG
69.80 AMIS
CIKEDUNG
69.70 TUNGGUL PAYUNG LELEA
69.60 JATIMUNGGUL
TERISI
69.20 RAJASINGA
TERISI
68.60 JATIMULYA
TERISI
68.50 AMIS
CIKEDUNG
68.50 CIBERENG
TERISI

19.11
19.05
15.90
18.66
18.30
18.90
17.10
17.70
16.80
18.00
15.90
15.00

18.15
19.53
19.20
19.08
17.10
20.10
19.20
17.70
19.20
18.60
14.25
14.25

JML Bobot SKHUN

IPA X 3

Matematika
X3

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN

Alamat Calon PDB

Desa

68.31 KARANGASEM
68.28 MUNDAK JAYA
68.20 KENDAYAKAN
68.07 JATISURA
67.40 JATIMULYA
66.50 AMIS
66.20 RAJASINGA
66.10 PEGAGAN CILOGOG
65.70 AMIS
65.70 MUNDAK JAYA
55.40 CIKEDUNG KIDUL
53.50 MUNDAK JAYA

Kec.

CIKEDUNG
CIKEDUNG
TERISI
CIKEDUNG
TERISI
CIKEDUNG
TERISI
LOSARANG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG

Cikedung, 30 Juni 2014


Kepala SMKN 1 Cikedung

YETI SUMIYATI,S.Pd.,M.M.Pd
Pembina
NIP. 19701208 199412 2 002

P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
P

SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 3 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 1 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
MTS NU RAJASINGA
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 1 ATAP CIKEDUNG
SMPN 2 LELEA
MTSN CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
SMPN 2 TERISI
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI

INDRAMAYU
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
BOGOR
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU

09
27
11
05
10
20
12
28
27
01
24
26
04
05
02
05
20
20
28
29
26
29
29
28
19
08
08
10

September 1999
Mei 1999
Oktober 1999
Agustus 1998
April 1999
Juli 1999
Januari 2000
Oktober 1999
Oktober 1999
September 1999
April 1999
Februari 1999
Maret 1999
Februari 1999
Maret 1999
Juli 1999
Februari 1999
Oktober 1999
Januari 1999
Agustus 1999
April 1998
Desember 1999
Mei 1998
Agustus 1999
September 1998
Juni 1998
November 1999
Januari 2000

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24.00
23.40
23.70
24.00
20.91
22.80
21.60
23.10
21.30
20.10
18.60
18.60
20.40
23.40
23.40
22.50
23.40
21.30
19.50
19.74
23.79
19.80
21.30
16.80
21.90
22.20
21.60
19.20

15.40
14.40
14.40
13.00
12.44
13.40
12.80
12.00
12.60
12.40
13.00
12.60
12.20
12.40
12.00
12.20
13.00
12.20
11.60
12.88
13.02
13.40
11.20
12.00
11.00
11.60
12.40
13.00

20.70
19.50
19.20
18.90
20.49
18.90
18.60
20.10
20.10
21.00
18.90
17.10
20.40
16.80
19.50
18.90
17.10
18.30
20.40
18.93
19.17
18.30
18.60
21.30
18.60
16.50
17.40
18.90

IPA X 3

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N

Tanggal Lahir

Matematika
X3

Tempat,

Pilihan 2

Asal Sekolah

Paket Keahlian

NISN

9983599722 ANA MUSTIKAWATI


9993655763 SRI SALAMAH
9993937709 AHMAD FAISAL
9981928052 NIA SUSILAWATI
000 LINDA PUJI ASTUTI
9993656370 ENAH JULINAH
000 TITA KOMALASARI
9993938115 SUSANTI
9985239448 DEVI WIDI ASTUTI
9983599742 SITI BAROKAH
9983599729 ELI APRIYANTI
9993656337 DEA FEBRIANA
000 HEVIN
9993655743 JUMIRAH
000 RIANTI
9983599740 ROSA LINDA
9995412372 WAHYUNINGSIH
9993655744 KRIS HANDAYANI
9955475506 NOPI
9995413306 YUNI SINTA AGUSTIN
000 FIRMAN
9995418852 NOVI ASIH
9991547054 WATIAH
9983873636 YUNI ASTUTI
9983873103 EVI YASIH
9983813589 NURUDIN
9985238211 EET NURAENI
000 DEWI

L/P

B. Inggris X 2

001 .AP
010 .AP
019 .AP
007 .AP
021 .AP
004 .AP
036 .AP
040 .AP
002 .AP
009 .AP
003 .AP
013 .AP
041 .AP
005 .AP
030 .AP
008 .AP
011 .AP
006 .AP
016 .AP
022 .AP
023 .AP
014 .AP
012 .AP
033 .AP
027 .AP
018 .AP
029 .AP
037 .AP

NAMA

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN


B. Indo X 3

011
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

Pendaftaran

Urut

NO

Status Sekolah

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA


PAKET KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN (AP)
SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

22.20
24.30
21.60
20.40
20.85
19.20
20.70
18.30
19.20
19.50
22.20
24.30
19.50
19.80
17.40
18.60
18.60
19.20
19.50
19.32
14.25
18.30
18.60
19.50
17.70
18.30
17.10
17.40

LAKI-LAKI
:
PEREMPUAN :

P
L
P
P
P
P
P
P

SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 3 TERISI
MTSN CIKEDUNG
SMP TRISILA CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
MTS NU RAJASINGA

4
32
36JUMLAH

RE
Jml.PPDB Negeri :
Jml.PPDB Swasta :
:
JUMLAH
:

N
N
N
N
N
S
N
S
KA
31
5
36

INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
PITULASI

07
30
10
12
12
18
12
09

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Jml. PPDB TKR :


Jml. PPDB MM :
Jml. PPDB AP :
TOTAL

0
0
36
36

0
0
0
0
0
0
0
0

18.63
17.70
21.90
17.91
19.80
15.90
18.90
18.90

12.42
12.00
11.20
12.42
12.20
11.60
11.00
11.80

19.11
19.05
15.90
18.66
18.30
18.90
17.10
17.70

IPA X 3

Maret 1999
Mei 1999
Juni 1999
Maret 2000
Desember 1998
Juli 1998
Mei 1998
Oktober 1999

Matematika
X3

Tanggal Lahir

B. Indo X 3

Tempat,

Pilihan 2

Asal Sekolah

Status Sekolah

NISN

9990083864 MELATI
000 KARWANDI
9993937630 SAWINAH
000 MUJI LESTARI
9983873750 ELSI FAKBIBAH
000 YUWATI
9993937746 WIWI ALAWIYAH
9995418852 SOPIAH

L/P

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN


B. Inggris X 2

025 .AP
020 .AP
039 .AP
024 .AP
028 .AP
031 .AP
026 .AP
015 .AP

NAMA

Paket Keahlian

029
030
031
032
033
034
035
036

Pendaftaran

Urut

NO

18.15
19.53
19.20
19.08
17.10
20.10
19.20
17.70

JML Bobot SKHUN

Alamat Calon PDB

Desa

82.30 TUGU
81.60 TUNGGUL PAYUNG
78.90 RAJASINGA
76.30 TUNGGUL PAYUNG
74.69 KARANGASEM
74.30 JATISURA
73.70 Jl.SUMUR WATU
73.50 CIBERENG
73.20 JATISURA
73.00 TUGU
72.70 TUGU
72.60 TUNGGUL PAYUNG
72.50
72.40 TUGU
72.30 AMIS
72.20 TUGU
72.10 JAMBAK
71.00 TUGU
71.00 PEGAGAN CILOGOG
70.87 MUNDAK JAYA
70.23 MUNDAK JAYA
69.80 AMIS
69.70 TUNGGUL PAYUNG
69.60 JATIMUNGGUL
69.20 RAJASINGA
68.60 JATIMULYA
68.50 AMIS
68.50 CIBERENG

Kec.

LELEA
LELEA
TERISI
LELEA
CIKEDUNG
CIKEDUNG
0
TERISI
CIKEDUNG
LELEA
LELEA
LELEA
0

0
LELEA
CIKEDUNG
LELEA
CIKEDUNG
LELEA
LOSARANG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
LELEA
TERISI
TERISI
TERISI
CIKEDUNG
TERISI

JML Bobot SKHUN

Alamat Calon PDB

Desa

68.31 KARANGASEM
68.28 MUNDAK JAYA
68.20 KENDAYAKAN
68.07 JATISURA
67.40 JATIMULYA
66.50 AMIS
66.20 RAJASINGA
66.10 PEGAGAN CILOGOG

Kec.

CIKEDUNG
CIKEDUNG
TERISI
CIKEDUNG
TERISI
CIKEDUNG
TERISI
LOSARANG

Cikedung, 30 Juni 2014


Kepala SMKN 1 Cikedung

YETI SUMIYATI,S.Pd.,M.M.Pd
Pembina
NIP. 19701208 199412 2 002

LAKI-LAKI
:
2
PEREMPUAN :
2
JUML 4

MTS NU RAJASINGA
SMPN 1 TERISI
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI
Jml.PPDB Negeri :
Jml.PPDB Swasta :
JUMLAH
:

S
N
S
N

Tempat,

MAJALENGKA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
REKAPITULAS

Tanggal Lahir

14
28
09
02

AP
AP
AP
AP

Juni 1999
Desember 1999
September 1999
Januari 1999

2
2
4

Jml. PPDB TKR :


Jml. PPDB MM :
Jml. PPDB AP :
TOTAL

0
0
4
4

0
0
0
0

B. Inggris X 2

L
P
L
P

Asal Sekolah

Pilihan 2

NISN

9995410853 BAGAS HARDI WIBOWO


9995413990 TRISNAWATI
000 SUADI
9995413476 ROHANI

L/P

Nilai PEMBOBOTAN SKHUN


B. Indo X 3

017 .AP
038 .AP
032 .AP
035 .AP

NAMA

Komp. Keahlian

001
002
003
004

Pendaftaran

Urut

NO

Status Sekolah

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN TIDAK DITERIMA


PAKET KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN (AP)
SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

16.50
15.90
14.25
14.25

13.20
13.20
11.00
10.00

16.80
18.00
15.90
15.00

19.20
18.60
14.25
14.25

JML Bobot SKHUN

IPA X 3

Matematika
X3

i PEMBOBOTAN SKHUN

Alamat Calon PDB


Tanggal Daftar

65.70
65.70
55.40
53.50

Desa

30-Dec-99 AMIS
30-Dec-99 MUNDAK JAYA
30-Dec-99 CIKEDUNG KIDUL
30-Dec-99 MUNDAK JAYA

Cikedung, 27 Juni 2014


Kepala SMKN 1 Cikedung

YETI SUMIYATI,S.Pd.,M.M.Pd
NIP. 19701208 199412 2 002

Kec.

CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG
CIKEDUNG

Asal Sekolah

001
002
003
004
005

001 .AP
010 .AP
019 .AP
007 .AP
021 .AP

9983599722 ANA MUSTIKAWATI


9993655763 SRI SALAMAH
9993937709 AHMAD FAISAL
9981928052 NIA SUSILAWATI
000 LINDA PUJI ASTUTI

P
P
L
P
P

SMPN
SMPN
SMPN
SMPN
SMPN

2
2
2
2
3

LELEA
LELEA
TERISI
LELEA
TERISI

006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

004 .AP
036 .AP
040 .AP
002 .AP
009 .AP
003 .AP
013 .AP
041 .AP
005 .AP
030 .AP
008 .AP
011 .AP
006 .AP
016 .AP
022 .AP
023 .AP
014 .AP
012 .AP
033 .AP
027 .AP
018 .AP
029 .AP
037 .AP

9993656370 ENAH JULINAH


000 TITA KOMALASARI
9993938115 SUSANTI
9985239448 DEVI WIDI ASTUTI
9983599742 SITI BAROKAH
9983599729 ELI APRIYANTI
9993656337 DEA FEBRIANA
000 HEVIN
9993655743 JUMIRAH
000 RIANTI
9983599740 ROSA LINDA
9995412372 WAHYUNINGSIH
9993655744 KRIS HANDAYANI
9955475506 NOPI
9995413306 YUNI SINTA AGUSTIN
000 FIRMAN
9995418852 NOVI ASIH
9991547054 WATIAH
9983873636 YUNI ASTUTI
9983873103 EVI YASIH
9983813589 NURUDIN
9985238211 EET NURAENI
000 DEWI

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
P

SMPN 2 LELEA
SMPN 1 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 1 TERISI
SMPN 2 LELEA
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
SMPN 2 LELEA
MTS NU RAJASINGA
SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 1 ATAP CIKEDUNG
SMPN 2 LELEA
MTSN CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
SMPN 2 TERISI
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI

Tempat,

N
N
N
N
N

INDRAMAYU
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU

09
27
11
05
10

September 1999
Mei 1999
Oktober 1999
Agustus 1998
April 1999

AP
AP
AP
AP
AP

N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N

INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
BOGOR
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU

20
12
28
27
01
24
26
04
05
02
05
20
20
28
29
26
29
29
28
19
08
08
10

Juli 1999
Januari 2000
Oktober 1999
Oktober 1999
September 1999
April 1999
Februari 1999
Maret 1999
Februari 1999
Maret 1999
Juli 1999
Februari 1999
Oktober 1999
Januari 1999
Agustus 1999
April 1998
Desember 1999
Mei 1998
Agustus 1999
September 1998
Juni 1998
November 1999
Januari 2000

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Tanggal Lahir

PERNYATAA
N PESERTA
DIDIK

L/P

BERKAS DAFTAR ULANG


BIODATA

NAMA

Paket Keahlian

NISN

Pendaftaran

Urut

NO

Status Sekolah

DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA


PAKET KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN (AP)
SMK NEGERI 1 CIKEDUNG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

9990083864 MELATI
P
000 KARWANDI
L
9993937630 SAWINAH
P
000 MUJI LESTARI
P
9983873750 ELSI FAKBIBAH
P
000 YUWATI
P
9993937746 WIWI ALAWIYAH
P
9995418852 SOPIAH
P
9995410853 BAGAS HARDI WIBOWO
L
9995413990 TRISNAWATI
P
000 SUADI
L
9995413476 ROHANI
P
I
LAKI-LAKI
: 6
PEREMPUAN : 34
JU 40

SMPN 3 TERISI
SMPN 3 TERISI
SMPN 1 TERISI
SMPN 3 TERISI
MTSN CIKEDUNG
SMP TRISILA CIKEDUNG
MTSN CIKEDUNG
MTS NU RAJASINGA
MTS NU RAJASINGA
SMPN 1 TERISI
SMP TRISILA CIKEDUNG
SMPN 1 TERISI
Jml.PPDB Negeri :
Jml.PPDB Swasta :
JUMLAH
:

N
N
N
N
N
S
N
S
S
N
S
N
33
7
40

Tempat,

INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
JAKARTA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU
MAJALENGKA
INDRAMAYU
INDRAMAYU
INDRAMAYU

Tanggal Lahir

07
30
10
12
12
18
12
09
14
28
09
02

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

Maret 1999
Mei 1999
Juni 1999
Maret 2000
Desember 1998
Juli 1998
Mei 1998
Oktober 1999
Juni 1999
Desember 1999
September 1999
Januari 1999

Jml. PPDB TKR :


Jml. PPDB MM :
Jml. PPDB AP :
TOTAL

PERNYATAA
N PESERTA
DIDIK

Asal Sekolah

BERKAS DAFTAR ULANG


BIODATA

L/P

Status Sekolah

NAMA

Paket Keahlian

029 025 .AP


030 020 .AP
031 039 .AP
032 024 .AP
033 028 .AP
034 031 .AP
035 026 .AP
036 015 .AP
037 017 .AP
038 038 .AP
039 032 .AP
040 035 .AP
REKAPITULAS

NISN

Pendaftaran

Urut

NO

0
0
40
40

Cikedung,
Petugas

Ju

ITERIMA

PERNYATAA
N
TIDAK/BELU
M MENIKAH

KAS DAFTAR ULANG


KET.

TANDA TANGAN

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PERNYATAA
N
TIDAK/BELU
M MENIKAH

KAS DAFTAR ULANG


KET.

TANDA TANGAN

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Cikedung,

Juli 2014