Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN POST MORTEM UJIAN 1 BAGI TAHUN 6, 2015

MATA PELAJARAN
NAMA GURU
KELAS

: BAHASA INGGERIS
: KHAIRUL FUAD BIN JOHARI
: 6 CERDIK

SASARAN UPSR / 2015 :


A ( ) B ( 2 ) C ( 30 )

D (

E (

PENCAPAIAN UJIAN 1 :
A ( 0 ) B (2 ) C ( 16 ) D ( 12 ) E ( 2 )
MASALAH-MASALAH YANG DIKENALPASTI:

Bil. Lulus: 32
Bil. Lulus: 18

1. Jika pencapaian ini dianjur dan diselaraskan mengikut TOV iaitu Ujian
Diagnostik murid yang mana 12 orang mendapat D dan 3 orang mendapat E
maka boleh dinilai pencapaian ini tidaklah tersasar jauh dari yang
sebenarnya. Cuma apa yang disesalkan setelah pelbagai program dan aktiviti
yang telah dibuat tidak dapat membantu murid berkenaan.
2. Jika diambil kira semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan, boleh
dikatakan mereka semua ini terlibat dalam masalah ponteng. Contohnya
seperti :
1. Amirul Haqimi
2. Carie Adely Alex
3. Muhamad Naim
4. Muhamad Zamarul
5. Prem Kumar
6. Tamil Selvi
Pelajar-pelajar ini mendapat markah dibawah 30 markah dan kebanyakan
kesilapan dibuat pada kertas 1.
3. Pelbagai teknik telah dibuat, sehinggakan teknik menghafal jawapan juga
gagal memberi tindak balas yang baik. Teknik ini sepatutnya sedikit sebanyak
memberi kesan tetapi hasilnya sangat tidak memuaskan setelah ujian diberi
kepada mereka ini. Mereka ini juga sering tidak menyiapkan kerja yang diberi.
4. Selain daripada itu, murid juga tidak lagi diwajibkan mempunyai kamus. Ada
murid yang langsung tidak tahu bagaimana nak gunakan kamus. Kita semua
pun tahukan kepentingan kamus dalam pembelajaran bahasa.
TINDAKAN YANG SEWAJARNYA UNTUK MASALAH YANG DIKENALPASTI:
1. .Guru perlu tegas dalam penggunaan bahasa. Memang ada masalah murid

tidak faham apabila guru mengajar dalam bahasa inggeris, tetapi guru perlu
gunakan alternative lainuntuk membuatkan murid tersebut faham.
Contohnya, apabila guru kata sit down murid tidak faham. Jangan ubah
kepada sila duduk. Sebaliknya gunakan bahasa isyarat atau buat contoh
perbuatan tersebut.
2. Murid-murid tersebut hendaklah diberikan aktiviti yang berbentuk "hands on"

dan perkara ini tidak membosankan mereka. Untuk menarik perhatian murid,
guru-guru perlulah menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran

yang berasaskan bahan bantu belajar (BBB).


3. Gerak kerja kreatif dan mencipta kaedah sendiri yang berkesan dan biasanya berbentuk
formula yang memudahkan murid mengingat sesuatu fakta terutamanya dalam segi tatabahasa.
4. Tidak wajar jika tiada buku kerja tambahan untuk murid ini. Oleh itu, guru

selaku GPM telah mengambil iniatif menggunakan bahan di dalam PSS


sebagai kerja tambahan murid yang tampak lebih efisien daripada
menggunakan bahan photostat.

Tandatangan guru,
oleh,

Disemak oleh,

_________________
Guru Mata Pelajaran
Penolong Kanan

_________________
Ketua Panitia

Disahkan
__________________
Guru
Tadbir Kurikulum