Anda di halaman 1dari 11

Terapi Bercerita

Pensyarah bimbingan: Encik Haris Abu Bakar


Ahli kumpulan: Chan Sing Ying
Emily Siao Bee Yun
Esther Cheng Ro Ee
Khoo Jing Sheng
Wong Leong Huat

PENGENALAN
Aktiviti yang digunakan untuk menyampaikan
peristiwa dengan menggunakan :
perkataan, imej dan suara.

Sejarah permulaan tamadun,bercerita


merupakan medium :
hiburan, pendidikan, pengekalan budaya dan
pemupukan nilai-nilai moral.

Elemen penting dalam sesebuah


penceritaan :
plot, watak-watak, pandangan dan nilai-nilai
murni.

GARIS PANDUAN
TERAPI BERCERITA
Lembut & sensitif
Tidak terlalu ghairah untuk
menyelesaikan masalah.
Contoh : gunakan situasi yang sama
dengan
keadaan klien, tetapi tukarkan
watak
kepada watak lain.
: gantikan watak manusia dengan
watak
binatang di dalam zoo.

GARIS PANDUAN
TERAPI BERCERITA
Kreatif
Pencerita perlu ceria dan
bersemangat. Ini bagi
membantu klien melupakan seketika
masalah yang sedang dihadapi.
Nada suara yang sesuai bagi
menggambarkan situasi-situasi di
dalam cerita.
Penggunaan boneka, gambar dan
juga replika dapat membantu

GARIS PANDUAN
TERAPI BERCERITA
Positif
Akhirkan cerita dengan kejayaan
watak menyelesaikan masalah yang
dihadapi.
Meneroka perasaan klien secara
tidak langsung sewaktu penceritaan
berlangsung.
Beri peluang kepada klien untuk
cuba memikirkan penyelesaian bagi
masalah yang dihadapi watak dalam

GARIS PANDUAN
TERAPI BERCERITA
Ajak kanak-kanak turut serta bercerita
Minta klien cuba mencari jawapan
daripada cerita yang diceritakan.
Memberi keyakinan kepada klien
untuk menyampaikan penyelesaian
yang dirasakan betul dan
menyelesaikan masalah watak
sekaligus, menyelesaikan masalah
mereka sendiri.
Guru membetulkan penyelesaian

PANDUAN
MENGUASAI KEMAHIRAN BERCERITA
Pilih cerita yang bersesuaian dengan klien
(umur, tahap bahasa, objektif pelajaran)
Hafal isi-isi penting di dalam cerita
ABM (kad bergambar, boneka, kad perkataan)
untuk menarik perhatian klien
Sediakan soalan susulan untuk merancakkan
cerita
Pastikan murid bersedia untuk mendengar cerita
(fizikal & mental)
Guru duduk atau berdiri sewaktu bercerita
(Asalkan dapat melihat klien secara
keseluruhannya)

PANDUAN
MENGUASAI KEMAHIRAN BERCERITA
Mulakan cerita dengan suara yang menarik
dan penuh emosi
Memandang muka klien secara bergilir-gilir
Suara guru perlu jelas, lantang dan
variasikan intonasi suara
Soal jawab semasa sesi bercerita untuk
menggalakkan klien meramal dan
mencadangkan penyelesaiannya sendiri
Pemilihan perkataan perlu sesuai dan
mudah difahami

Perancangan dan pengurusan sesi


bercerita
Perancangan dan persediaan
1. Memilih tajuk yang sesuai
2. Tema cerita harus mengandungi nilai
moral yang murni
3. Isi cerita harus menarik dan sesuai
dengan pengalaman murid
4. berlatih menghafaz dan bercerita
5. Sediakan alat bantu mengajar
6. Susun tempat duduk murid

Sesi bercerita
1. Set induksi yang menarik
2. Suara, gaya dan alat bantu
mengajar yang menarik
3. Pastikan murid mengambil
perhatian
4. Melibatkan murid dalam sesi
bercerita

Penutup
1. Membantu murid mengukuhkan nilai
murni
2. Menyoal murid tentang isi cerita
3. Menyuruh murid mungulang isi cerita
4. Berbincang dengan murid tentang
tema dan nilai murni
5. Membimbing murid berlakon
berdasarkan isi cerita
6. Menyuruh murid menulis karangan
berdasakan isi cerita